Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrala litteraturvetenskapliga begrepp

No description
by

Anna Ekberg

on 6 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrala litteraturvetenskapliga begrepp

Berättelsens handling,
det vill säga de händelser
som förekommer i berättelsen
.
Intrig
Tema
Motiv
Ett motiv är en typsituation som återkommer i litteraturen. Motiven är tidlösa och kan till exempel vara syskonfejd, kärleksparet som rymmer, olycklig kärlek etc.
Kronologi
I vilken ordning berättas saker och ting? Är dispositionen kronologisk (från början till slut) eller omkastad på något sätt (t ex att vi får reda på slutet redan i början)?
Novellanalys
Centrala litteraturvetenskapliga begrepp
Temat motsvarar textens huvudämne eller grundtanke. Det som texten handlar om på djupet.
Temat är en övergripande beskrivning av vad texten handlar om. Exempelvis hämnd, kärlek, gott och ont etc.
Om Temat är bokhyllan så kan man säga att Motivet är hyllplanen.
Motiv kan knytas till konkreta situationer i berättelsen samt till vissa typiska karaktärer ex. den onda styvmodern.
Karaktärer
Personer som förekommer i det skönlitterära verket. Huvudpersoner och bipersoner.
Miljöskildring
Denna punkt beskriver hur författaren beskriver miljön.
Miljön ger en viktig inramning till berättelsen.
På landsbygden, i storstaden, i slum eller överklass?
Berättarperspektiv -
ur vems synvinkel handlingen återges

en text med jagberättare skriven i första person.
en text som är skriven i tredje person = en text där händelserna återges i han- och/ eller honform

utomstående berättare = händelserna återges av någon som inte är med i berättelsen.

allvetande berättare = en berättare som har insyn i alla skeenden och alla personers tankar

inre monolog = en persons tankar skrivs ut i texten

Konflikt
En extern konflikt är mellan två eller flera personer. Hur två personer grälar och hur relationen skadas är ett exempel. Konflikter mellan gott och ont i t.ex. Sagan om Ringen är också externa.

En intern konflikt är när en människa slits mellan olika idéer och tankar. Ska man följa gängets vilja eller sitt eget samvete? Inre monologer och tankar kan vara exempel på inre konflikter.
Peripeti
Peripeti är ett annat ord för vändpunkt. I vissa berättelser är vändpunkten väldigt tydlig, att något avgörande händer som ändrar hela historien. I andra böcker kommer vändpunkten gradvis, känslan byggs upp att historien är på väg mot en vändpunkt, att något avgörande är på väg att hända.
Genre
Vilken typ av litteratur är det?
Skönlitteratur, facklitteratur? Komedi, drama, thriller?

Vilken texttyp?
Antagonist - Motståndaren i berättelsen, den onda, eller den som förhindrar handlingen.
Protagonist - Den som tvinga handlingen framåt, ofta den goda.
Verk
Verk: ett konstnärligt verk kan vara en roman/novell/tavla/film/låt etc.
Titel och form.
Anslaget och exposition
Anslaget: Hur gör författaren för att snabbt fånga läsarens intresse så att man vill läsa vidare? Lyckas han/hon?
Exposition: Vad får vi från början veta om huvudkaraktärer, miljö och huvudkonflikten?
Stil och språk
Vad kännetecknar språket?
Används bildspråk eller är språket mer sparsamt?
Är det gammalmodigt, modernt, vardagligt?
Full transcript