Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

käftor

käftor
by

noel bernzen

on 8 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of käftor

Flodkräfta,
Astcaus astacus
Rekordlängden för en flodkräfta är
består av kitin (kalciumbornat)
Kostinhållet i kräftan
Vitamin B12
Protein
Fosfor
Koppar
Mangan
Selen
Omega 3
Kolesterol
En kräftas skal består till stor del av kalk. Kräftan sparar kalk i en så kallad gastrolit och använder förrådet till att bilda de nya skalen.
för omskalning
Utbredning av viruset i Europa.
1894
1940-1950
Kräfthåv
Rekordlängden för en signalkräfta är
Dagens moderna kräftburar.
Skylten visar vilka förbud och lagar som gäller för att skydda kräftorna från kräftpesten. Det är mycket att tänka på!
Kartan visar utbredningen av signalkräftan.
Kartan visar utbredningen av flodkräftan.
centimeter!
Kartan visar utbredningen av Aphanomyces astaci, kräftpest.
centimeter.
Erik XIV var den första svenska kungen som åt kräftor på det sättet vi gör idag. "Modet" att äta kräftor kom från Paris och ansågs fint.
Johan III odlade kräftor vid sitt slott, Kalmar slott.
Linné var tveksam till att man kunde äta kräftor på grund av att han såg dem som insekter och insekter kan man ju inte äta!
Kräftor har ett högt innehåll av...
Plankton
Snigel
Småkryp
Här är en 4 minuter lång film om hur man kokar kräftor. Om du vill se den - klicka på play!
Tack för att du tog dig tid att gå igenom min presentation. Hoppas du lärt dig något nytt om kräftor. Nu kommer diagram hur klasserna var för sig svarade på min enkät, samt källförteckningen.
Fördelning av kräftans kost.
Proteinrik föda så som småfiskar och plakton
Sniglar - kräftans favoritmat! Innehåller mycket kalk.
Växter av olika slag, till exempel alger och löv som de går upp på land för att äta
Kräftans livscykel
Signalkräftan kan bli könsmogen redan under sin andra sommar,
men vanligast är efter dess tredje år. I kräftodlingar kan signalkräftan bli könsmogen redan efter första sommaren. En könsmogen signalkräfta parar sig varje år.
En hona bär vanligtvis 90-200 ägg medan en kräfta från en odling kan ha upp till 900 ägg , beroende på storleken. Generellt har signalkraftan mer ägg än flodkräftan men äggen ar 30% mindre i diameter
Signalkräftan är mer aggessiv än flodkräftan, den angriper gärna mindre individer.
Signalkräftan har ingen inbyggd reaktion mot rovfiskar som finns i Europa, till exempel abborre, eftersom den ursprungligen är från Nordamerika
Signalkräftor växer 20 procent
snabbare än flodkräftor. På lång
sikt konkurrerar signalkräftor ut flodkräftor om de finns i samma vatten.
Skalömsning sker upp till fyra gånger per år, honor ömsar mer sällan än hanar på grund av att honorna tar hand om avkomman och då inte lägger energi på att ömsa skal. Skalömsningen beror även på temperatur och tillgång till föda - ju varmare och mer rikt på föda, desto oftare ömsar de.
En möjlighet att ta reda på hur gammal en kräfta är, är genom att av läsa det från hörselstenarna (otoliter) eller fjällen på magen.
Normalt är Signalkräftan immun mot kräftpesten och är bara bärare av den men under mycket dåliga förhålladen kan de också angripas av och dö av pesten. Det har börjat hända nu och fler signalkräfor har blivit försvagade.
Vanligtvis blir de 10 år, men man har hittat signalkräftor som blivit så gamla som 16 år
Fiender för de juvenila kräftorna är främst:
Trollsländelarver
Dykarbaggar
De juvenila och vuxna kräftornas fiender:
abborre
mört
gråhäger
Amerikansk mink, signalkräftan känner igen den, därför är den främst fiende till flodkräftan.
bäverråtta
andfågel
kråka
politisk inverkan
som frimärke
Carl Larsson-bild på kräftskiva
FLODKRÄFTA
• Små taggar längs gränsen mellan huvud
och ryggsköld.
• Mörka, enfärgade klor med mörkt tumgrepp,
ofta med röd vårta.
• Långa mandelformade klor med riklig
förekomst av vårtor och taggiga utskott.
• Huvud och sköld är mörka med vårtor
och taggiga utskott
Skilja vid utseende hos Signalkräfta och Flodkräfta
SIGNALKRÄFTA
• Inga taggar längs gränsen mellan huvud
och ryggsköld.
• Klorna är ofta ljusare på undersidan. Vit
vårta i tumgreppet, ofta omgiven av en ljus
eller vit fläck.
• Bredare klor vars yta är slätare med insänkta
porer.
• Huvud och ryggskölden är ljusare och slätare
med insänkta porer.
https://www.fiskeriverket.se/download/18.1e7cbf241100bb6ff0b8000993/f-fakta15-04_web.pdf
http://www.kraftriket.se/
1758 föreslog Linné att flodkräftans namn skulle vara Cancer Astacus.1775 föreslog man att den skulle heta Astacus fluviatilis (eftersom den då bara fanns i rinnade vatten)
Sitt ursprung har flodkräftan i norra Europa. Flodkräftan har även den blivit inplanterad men endast i
England.
Answer: Noble crayfish
or European crayfish
Ägg sitter då till juni-juli. De blir brun-svarta när de är klara att kläckas. Då frigör sig de ägg som har utvecklas till små kräftor. De använder sina egna klor för att ta sig ut ur ägget.
I augusti till september är det dags för skalömsning på grund av att kräftan vuxit till i storlek.
När en hona är redo att para sig, då är rommen brun. Det sker i oktober till november, då temperaturen sjunkit till att vara omkring 10-5 grader.
Unga kräftor, juvenila kräftor, ömsar skal upp till sju gånger från oktober till november under sitt första år.
Vid första skalömsningen sitter de små kräftorna fast på honan
Vid andra skalömsningen kan de ge sig iväg om inget hot finns
Vid tredje skalömsningen måste de ge sig iväg annars blir de uppätna av honan!
Skalömsning från yngling till vuxen kräfta
Kan har olika färger
Hankräftan
Honkräftan
Källor för bilder, nummerordning

1.(signalkräftan)
http://www.hudiksvall.se/upload/7315/signal-krafta.jpg
2.(21) http://images.google.se/imgres?imgurl=http://vanersborg.vansterpartiet.se/wp-content/uploads/2009/12/21_Grams.jpg&imgrefurl=http://vanersborg.vansterpartiet.se/%3Fm%3D200912&usg=__NyYRmnNeyoDY5de1aSLelDoJPTk=&h=1500&w=1000&sz=888&hl=sv&start=45&itbs=1&tbnid=TfZagGgvcNUOjM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D21%26start%3D40%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
3.(flodkraftan)
http://www.hudiksvall.se/upload/7315/Flodkrafta_hanne.jpg
4.(29)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/US_29.svg/600px-US_29.svg.png
5.(Erik den fjortande)
http://www.sigtuna.se/upload/Bibliotek/hembygd/historia/Erik_XIV.jpg
6.(Johan den tredje)
http://camilladufva.se/_borders/Joh3.jpg
7.(Linné)
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://bumperscollege.uark.edu/vision/student/images/Carl_von_Linne.jpg&imgrefurl=http://bumperscollege.uark.edu/vision/student/12-10-07.html&usg=__HrgV6Mri7osdtqiop9w7NXofj1k=&h=600&w=498&sz=60&hl=sv&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=zVb9ULlIK_yjsM:&tbnh=135&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dcarl%2Bvon%2Blinne%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
8.(trollsländor)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Sympetrum_flaveolum_-_side_(aka).jpg/220px-Sympetrum_flaveolum_-_side_(aka).jpg
9.(dykbaggar)
http://www.lst.se/NR/rdonlyres/E380C6F0-C307-4CCE-9C32-B3FA087901AC/37219/dykarbagge2b.JPG
10.(abborre)
http://algon.files.wordpress.com/2009/03/abborre.jpg
11.(mört)
http://www.vattenriket.kristianstad.se/fisk/gif/mort.jpg
12.(gråhäger)
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.nrm.se/images/18.33b738b8117bcb5a90c800011186/Gr%C3%A5h%C3%A4ger_1_SW_300.jpg&imgrefurl=http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/faglar/vanligafaglar/faglarimars/marsfaglar/grahagerhager.5802.html&usg=__lTX98u0C8JhN9yiw9hKKsS-7Yp8=&h=300&w=300&sz=41&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=p-OdULrbuvo7kM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dgr%25C3%25A5hager%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_svSE325SE328%26tbs%3Disch:1
13.(kräftpestbärare)
www.astacus.org/fiskeriverket/kraftor8.html
14.(kräftpest i världen)
http://www.daff.gov.au/__data/assets/image/0011/1330022/InfectedCrayfish.gif
15.(kräftpesten)
http://www.astacus.org/Fakta%20kraftor.pdf
16./17./18.(i olika färger)
http://www.astacus.org/fiskeriverket/kraftor8.html
19. (könkaraktärer)
http://www.astacus.org/fiskeriverket/kraftor3.html
20.(bäverråtta)
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Capromys_pilorides.jpg/220px-Capromys_pilorides.jpg&imgrefurl=http://sv.wikipedia.org/wiki/B%25C3%25A4verr%25C3%25A5ttor&usg=__uz8kqBfYKeKoUHsrWHqDtpOL7mQ=&h=165&w=220&sz=11&hl=sv&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=Vfjm3jDL6ctrJM:&tbnh=80&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Db%25C3%25A4verr%25C3%25A5tta%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_svSE325SE328%26tbs%3Disch:1
21.(amerikan mink)
http://static.guim.co.uk/Guardian/environment/gallery/2008/aug/14/2/GD8388661@Mink-(Mustela-vison),-5989.jpg
22.(kräftpesten)
https://www.fiskeriverket.se/download/18.2cd9c4ad11a113f131a800072/RoM2008-kraeftpest.pdf
23(signal)
http://www.jojofalk.se/blog/bilder/2009/03mars/07stor.jpg
24(vattendjur)
http://www1.vasteras.se/naturskolanaskoviken/bilder/bar_bilder/vattendjur/smakryp2.jpg
25(Plankton)
http://www.octopus.org.nz/images/plankton.jpg
26(alge)
http://www.bildwoerterbuch.com/images/all/aufbau-einer-alge-283330.jpg
27(kräftbur,modern)
http://www.fishit.com/index.php?currency=NOK&cPath=6527_6516_6522
28.kräftbur, förr)
http://www.beyrons.se/kraftor.htm
29.(poliktiskt verkan)
http://hem.passagen.se/ceab/historia.htm
30.(Varning kräftskivan)
http://skyltat.se/wp-content/uploads/3717/kräft.jpg
31.(Carl Larsson kräftskiva)
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/76/Larsson__Krebsfang.jpg
32.(frimärke)
http://hugin.info/134112/R/1208135/249192.jpg
33.(Signal/kräfta)
http://sportfiskeguidning.se/kraftfiske.shtml
34.(europa karta)
http://www.mrdoran.net/attachments/File/Euro/blank_map_of_europe_(use_this_one).jpg
35.(omega 3)
http://www.omega3blogg.se/wp-content/uploads/2009/09/omega-3-kosttillskott-kapslar.jpg
36.(selen)
http://www.chemistryexplained.com/images/chfa_04_img0830.jpg
37.(mangan)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Mangan_1.jpg
38.(fosfor)
http://www.theodoregray.com/PeriodicTableDisplay/Elements/015/index.s7.html
39.(koppar)
http://hcm.handelsbanken.se/struktureradeprodukter/Start/Certifikat/Ravarucertifikat/Koppar/
40.(vitamin B12)
http://www.visembryo.com/images/B12%20vitamin.gif
41.(portein)
http://www.biosci.ohio-state.edu/~prg/protein1.gif
42.(kitin)
http://img170.imageshack.us/i/chitinfk0.jpg/
43.(löv)
http://www.drangahuset.se/evasblogg/uploaded_images/lov1-737228.jpg
44.(kräftpest-skylt)
http://astacus.org/pestskylt.html
45.(kräftpest)
http://library.enaca.org/Health/FieldGuide/html/cp001cra.htm
46.(kräfthåv)
http://www.watski.se/Butiken/Produkt/?EnovaId=12050

2.
Signalkräfta,
Pacifastacus leniusculus
1.
3.
4.
6.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
En tradition som tas på allvar...
Här får du lära dig om kräftorna genom historien, deras biologi, kräftfiske och kräftpest samt hur detta skaldjur blev traditionell mat på våra tallrikar.

Jag slår vad om att det kommer att bli lärorikt och att du får mer kunskap om kräftan som svensk mattradition. Nu kommer du får lära dig bland annat vilken kräftan vi vanligen äter? Varför? Häng med!
Hej och välkommen till min presentation av flodkräftan och signalkräftan!
21
23
24
25
26
27.
27.
28.
28.
29.
30.
31.
32.
Bilderna visar hur kräftpest ser ut på en kräfta.
Sture Abrahamsson hette mannen som först inplanterade signalkräftan i svenska vatten. Det var i oktober 1969.De kräftorna hämtades från Lake Tahoe.
Den svenska flodkräftan drabbades av kräftpesten och beståndet sjönk. Kräftpesten är ett mycket dödligt virus. Det orsakas av en svamp, Aphanomyces astaci.
Kräftpestviruset kom till Sverige 1907 och har sitt ursprung i USA.
Fiskeriverket beslöt 1969 att tillåta inplantering av signalkräfta i svenska vatten.
Eftersom signalkräftan är nästintill immuna mot viruset tänkte man sig att man kunde inplantera dem i svenska vatten. De har en liknade anatomi och skulle bli en bra "ersättare" för flodkräftan.
Att äta kräftor är en kär tradition i Sverige. Det syns på många olika sätt! Som till exempel...
Om du inte förstått det än så är det alltså signalkräftan som är den vanligaste kräftan att hamna på din tallrik!
33.
34.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
43.
44.
45.
46.
14.
15.
wert
Full transcript