Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өгүүлбэрийн гишүүд

No description
by

solongo baadai

on 30 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өгүүлбэрийн гишүүд

Өгүүлэгдэхүүн - үйл эрхлэгч эзэн - жинхэнэ нэр, түүнийг төлөөлөх үг НТЯ-аар хэлбэржсэн байна.
Өгүүлбэрийн гишүүд
Дэлгэрүүлэгч гишүүд
Захын дэлгэрүүлэгч
Гол дэлгэрүүлэгч
Шууд бус тусагдахуун - Үйлэнд шууд бус өртөгч - Жинхэнэ нэр, түүнийг төлөөлөх үг Ө/оТЯ, ГТЯ, ҮТЯ, ХамТЯ, ЧТЯ-аар хэлбэржсэн байна.
Наран ургав. 2 бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэр


1.
Уулын
модонд жимс түүсэн.
/харьяалахын тодотгол гишүүн: ЖН-ЖН/

2. Хэрэм
модонд
авирлаа.
/ шууд бус тусагдахуун гишүүн:ЖН-ҮҮ/

3. Аав морио
уургаар
уургалав.
/шууд бус тусагдахуун гишүүн: ЖН-ҮҮ/
Дэд дэлгэрүүлэгч
Хамжсан тодотгол- авиа дуурайх, дүрс дуурайх үгс нь үйлийн өмнө хамжин холбогдоно.
1. Өгүүлбэрийн гол гишүүд
2. Өгүүлбэрийн дэлгэрүүлэгч гишүүд
Шууд тусагдахуун - үйлэнд шууд өртөх юм - жинхэнэ нэр, түүнийг төлөөлөх үг ЗТЯ-аар хэлбэржсэн байна.
Өгүүлэхүүн - үйлийн болц - үйл үг холбох болон төгсгөх нөхцлөөр хэлбэржсэн байна.
Гол гишүүд- Цөм бүтэц
Гол дэлгэрүүлэгч
Дэд дэлгэрүүлэгч
Харьяаны тодотгол - Хэний, юуны харьяаны болох - Жинхэнэ нэр, түүнийг төлөөлөх үг ХТЯ-аар хэлбэржсэн байна.
Уулыг цас даржээ. 3 бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэр
Малчид малаа бэлчээв. 3 бүрэлдэхүүнт цөм өгүүлбэр
Жишээ нь:
Хүйтрэв. 2 бүрэлдэхүүнт цөм өгүлбэр
Хамжсан тодотгол- үл хувилах үгс буюу тэмдэг нэр, тооны нэр нь нэр ба үйл үгийн өмнө хамжин холбогдоно.
Жишээ нь:
Таван
хүн явлаа. /хамжсан тодотгол
Ногоон
мод найгана. /хамжсан тодотгол/
Цаг
чаг чаг
дуугарна. /хамжсан тодотгол/
Захын дэлгэрүүлэгч
Байц- орон цагийн нэр, түүнийг төлөөлөх үг-үндсээр, орон цагийн утгат Ө/оТЯ, ГТЯ, ҮТЯ, ЧТЯ-аар хэлбэржинэ.
Жишээ нь:
Жишээ нь:
Маргааш
бороо орно. /цагийн нэр- байц гишүүн/
Дээрээс
шувуу ислээ. /орны нэр- байц гишүүн/
Ууланд
явах сайхан. /ЖН-орны утгатай - байц гишүүн/
Full transcript