Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VAKA SUNUMU

No description
by

merve AKDEMİR

on 23 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VAKA SUNUMU

EMİNE YILMAZ Genel olarak kendisine saygı duyulmasını isteyen biri imiş. Hastanın hastalık sonrası beceri, davranış ve görünüşünde olumsuz yönde değişiklik mevcut.
Yakınlarının söylediklerine göre herhangi bir iş yaparken göz altında olmaktan hoşlanmazmış.
Genel olarak eleştiriye açık biri değilmiş.
Herkes gibi iltifatlara açık
biriymiş. Alzheimer tanısı aldıktan sonra ilk zamanlar unuttuğunu fark ettiği zaman ve eşinin yokluğunu hissettiği zaman hayatıyla ilgili olumsuz düşünceleri olurmuş.
Yakınları tarafından sürekli destek gördüğü için yüksek bir sosyal desteğe sahip.
Eşinin ölümü ve hastalığı sonrası öz bakımı kontrol gücü kısıtlanmış.  OLUMSUZ BEDEN ALGISI
=
DÜŞÜK BENLİK SAYGISI Durumsal Düşük Benlik Saygısı Hastanın Alzheimer tanısı
aldıktan sonra ilk safhalarda
“Bana ne oluyor böyle aklımı
kaybediyorum deliriyorum sanki, zihnim dolaşıyor.” gibi ifadeleri kendisini olumsuz olarak değerlendirdiği ve ifade ettiği görülmekte. “Artık köyün işlerinin yapamayacağım, size iyi anne olamayacağım galiba bazen kendimi kaybediyorum” gibi ifadelerinden yola çıkacak olursak artık eski rollerinin üstesinden gelemeyeceğinin farkındalığı hastada görülmekte Yakınlarının verdiği bilgiye göre;Alzheimer tanısı sonrası ilk dönemlerde hastanın kendini ihmal edip, öz bakımına katılmadığı, Gelininin ifadesine göre Emine Hanım, hep kendi ile kalmak istiyormuş. Biri bir şey söylediğinde cevap vermeyip sessizce bir kenara çekilmeyi tercih ediyormuş. Yaş ve hastalıkların getirdiği engellenme, emine hanımın istediği gibi köyünde yaşayamaması ve bazı durumları algılayamama, birkaç kez aynı seyi sorduğunu farketmesi öfkelenmesine neden olmaktaymış.
Ve yine yakınlarından alınan bilgiler ısığında hastanın geçmişindeki öfke durumlarına ve hastalığı süresince yaşadıklarına bakacak olursak öfkesi de durumsal öfke biçiminde görülmekte.
Öfkesini ifade biçimi de; Alzheimer tanısı öncesi açıkça ifade edebilmesine rağmen bu durum sonradan duyusal değişikliklerle birlikte sessizce bir kenara çekilip iletişime kapanma şekline dönüşmüş. Yoğun bakımda
ventiletöre bağlı
olması Sürekli aynı
makinaların
sesleri Ortamda aynı tonda ışıkların bulunması Hastanın kendine
zarar vermesi sebebi
ile kollarının
yatağa bağlanması Her gün aynı odada
kalma durumu UYARAN YOKSUNLUĞU

ALGISAL YOKSUNLUK Emine hanımın
yıllardır rahat
olduğu köyünden
hastane ortam-
ına girmesi Hastanın; hastanede bakım
altındayken sürekli
izlem, ilaç uygulamaları,
kan alma gibi ağrılı
girişimlere maruz kalması Uyaran Fazlalığı

Duygusal Yüklenme (cc) photo by theaucitron on Flickr VAKA SUNUMU Hazırlayan;
Merve Akdemir Kavram Analizi Emine hanımı kendilik kavramı değisim tablosuna göre değerlendirecek olursak;
Hastanın Kendilik Kavramını değiştirecek olan mevcut durumlardan biri beden imajını değiştiren ileostominin açılması,

Kimlik saygısını değitiren durum ise eşini kaybetmesi ve çocuklarına bağımlı olma durumu,

Rol kaybı ise anne ve köydeki rolünü istediği gibi yerine getirememe yani mevcut rolünün tatmin kaybı denilebilir. İnsanda birçok hastalığın yol açtığı bedensel ya da işlevsel kayıplarda, bireyin fiziksel sağlığı bozulmakla birlikte, ruhsal yönden de olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Beden imgesinde bozulmalara yol açan bazı değisşiklikler vardır(Öz, 2004; Patricia ve Potter, 2005). Bunlardan Emine Hanım'da mevcut olanlara bakacak olursak: Literatür bilgisine göre; beden imgesindeki değişime neden olan ve bireyin bu duruma karşı tepkilerini etkileyen faktörlerin yoğunluğu ne olursa olsun bu değişimi deneyimleyen bireyler, yeni bir imgeyi oluşturmayı amaçlayan belli aşamalardan geçerler: Fizyolojik Değisiklikler (Puberte, yaslılık, menapoz, andropoz, hamilelik...)
Yavas Gelisen Değisiklikler (Obesite, artrit, multiple skleroz...) ( Alzheimer hastalığı)
Kalıcı Değisiklikler (Ampütasyon, mastektomi, histerektomi...( kalıcı ileostomi takılması )
Geçici Değisiklikler (Katater, bandaj...) (jugular katater mevcut)
Bunaltı Arttırıcı Durumlar (Hastanede yatma, lavman, yatak banyosu...) Tepki geri çekilme kabul etme yeniden oluşum Hastamda Alzheimer hastalığına bağlı olanları(beden imajındaki değişikliği) tam olarak algılayamama olduğu için genel olarak bir tepki içerisinde ve ileostomi açılımı sonrası her fırsatta torbayı çıkarmaya çalışarak tepki göstermekte. serviste yoğun bakımda Ayrıca; hastanede DUYUSAL YOKSUNLUĞA neden olan bir çok faktör vardır. Bunlar:
Bireyin alışık olduğu çevreden ve insanlardan ayrılması, (emine hanımın alışık olduğu köyünden ayrılması gibi)
Bilmediği yabancı uyaranlara maruz kalması, (mekanik ventilatör, nebülizatör cihazı, jugular katater gibi.) Azalmış ya da değişmeyen uyarı biçimlerinin varlığı,
REM uykusunun engellenmesi (Emine hanımın postop ilk 10 günü sürekli kan kültürleri alınması, diren takipleri, serum takipleri, AÇT’leri, kan alma gibi işlemler ile geçmesi gibi) OTONOMİ Hemşireler otonomilerini kullanarak hastaya sekresyon atılımında ve soluk almada rahatlığını arttırmak için postural drenaj yapmışlar ve bu uygulamayı hasta yakınlarına öğretmişler. Bu uygulamayı kendi bilgilerinin ışığında yapıp hastayı önceki durumuna göre takip etmişler ve taşikardilerinin arttığını görüp otonomilerini kullanarak hekim bilgisi olmadan postural drenaj stoplanmış. Daha sonra hekim orderları doğrultusunda bronkodilatörler başlanmış ve hasta yakınlarına postural drenajın hastalarına uygun olmadığı anlatılarak uygun pozisyonlar gösterilip değiştirme teknikleri anlatmışlar. Hastanın, tamamiyle bağımlı olmasından dolayı günlük aktivitelerinde ve öz bakım gereksinimlerinde otonomisini kullanamamaktadır. ETİK Etik açıdan vaka analizi öncesi hasta yakınlarına konu hakkında bilgilendirme yapılarak izin alınmıştır. Hastayla iletişim kısıtlı olduğundan hasta adına toplanan veriler yakınları tarafından alınmıştır. Hastanın bire bir görüşleri değildir. Bu yüzden bu uygulamamın hasta açısından etik bir durum olup olmadığını tartışılır. Hastanın ara ara ajitasyonu nedeniyle NG’sini ve ileostomisini çıkarma eğiliminde olduğu için hemşireler tarafından kollarını bağlama kararı alınmış. Bu durumun hasta açısından zarar vermeme ilkesine aykırı olduğu düşünülmektedir. TEKNOLOJİ TEMELLİ HEMŞİRELİK SÜRECİ AİBÜ Hastanesinde kliniklerde teknolojik veri tabanı olarak ”CEPRA“ kullanılmakta. Bu sistemle hastanın orderları, istemlenen tetkileri , lab. ve radyoloji sonuçları, hastada kullanılacak olan ve kullanılan malzemeler ve istemleri görülmekte ve uygulanmakta. Hastanede çalışan bütün sağlık ekibi tarafından görülebilecek bütün bilgiler mevcut. Fakat Sistem; hastanın mahremiyetine dair bilgileri, hastanın bakıma gereksinim duyduğu durumları, bakımında yapılanları/ olması gerekenleri, hastanın sözel ifadelerini içermemekte. Bu yüzden bu hastanede kullanılan teknolojik veri tabanı sistemi, hemşirelik sürecinde kullanılan bakım planını destekleyici değildir. Hastanın odasında ve tedavisinde kullanılan teknolojik cihazlar ise; nebülizatör cihazı, infüzyon pompa cihazı, monitörizasyon cihazıdır.
Full transcript