Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HLP Leidinggevenden intranetversie (def)

No description
by

Chantal van den Bergh

on 23 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HLP Leidinggevenden intranetversie (def)

Het Haags Leiderschapsprofiel Eenduidige afspraken over leiderschap binnen de organisatie Waarom? Het profiel is in samenwerking met leidinggevenden uit de organisatie ontwikkeld en in 2011 vastgesteld door het GMT. Het concern en de diensten zijn momenteel bezig met het implementatietraject Hoe ziet het profiel er uit? Een sterkere organisatie
Werving en selectie
Beoordeling van leidinggevenden
Ontwikkeling van leidinggevenden Hard op de inhoud,
zacht op de relatie Omgevingsbewust zijn
Visie hebben
Sturen op resultaten
Verbinden
Inspireren
Handelen vanuit authenticiteit Wat houdt dit in? Wat betekent dit voor jou als leidinggevende? Omgevings-
bewustzijn Ik ben omgevingsbewust: redeneer van buiten naar binnen;
speel flexibel in op (Haagse) omgeving;
ben politiek-bestuurlijk sensitief. Resultaatgericht Ik stuur op resultaten: focus op doelen en ontwikkeling;
maak en bewaak prestatie-afspraken;
reflecteer en stuur bij;
durf alternatieve oplossingen aan te dragen. Visie ontwikkel gezamenlijke visie;
vertaal visie naar werkwijze...
... en inhoudelijke keuzes. Verbinden focus op bijdrage aan gezamenlijk resultaat;
speel in op wat er leeft en relativeer;
werk actief samen. Inspireren ben een voorbeeld voor medewerkers;
geef ruimte voor initiatief;
stimuleer eigen verantwoordelijkheid;
vier successen. Authenticiteit draag passie voor het werk uit;
ken mezelf en pas zelfreflectie toe;
ben open over wat mij beweegt. Om dit te realiseren worden verschillende instrumenten ingezet:
Workshop Haags Leiderschapsprofiel
Managementschouw
360 graden feedback
Ontwikkelmatrix
Leiderschapsprogramma's
Voorbeelden van hoe diensten met de implementatie van het profiel aan de slag zijn gegaan:
vnerjkgn
greger Wat willen we als organisatie met het Haags Leiderschapsprofiel bereiken?
- dat het gemeenschappelijk gedachtegoed wordt (bewustwording);
- dat de organisatie en de leidinggevenden volgens het profiel handelen en dat ze het toepassen in werving/selectie, beoordeling, beloning en opleiding/ontwikkeling. Waar kun je terecht voor informatie?
Bij je P&O-adviseur Wat kun jij als leidinggevende doen om volgens het profiel te werken? De ontvanger wordt zender.
We dragen de boodschap verder. Haags Leiderschapsprofiel Ik heb visie en draag deze uit: Ik verbind: Ik inspireer: Ik handel vanuit authenticiteit: Een Haags leider is een 'aansprekend' leider De gemeente zet in op excellente dienstverlening, het ontwikkelen van duurzame relaties en het delen van verantwoordelijkheid voor de stad met de Haagse samenleving Daarbij willen we investeren in ontwikkeling en doorstroming van managers Uitleg over deze instrumenten vind je op intranet: intranet.denhaag.nl/leiderschap De managementschouw
Dit meet waar managers in de schalen 13 en 14 op dit moment staan in hun ontwikkeling. Het biedt inzicht in de punten waarop zij zich dienen te ontwikkelen in het kader van het leiderschapsprofiel. Uitleg talentprogramma Maatwerkmodules
Op basis van de managementschouw vindt een ontwikkelgesprek plaats tussen manager en leidinggevende. In dit gesprek kunnen maatwerkmodules of een individueel traject aan de orde komen.
Maatwerkmodules worden ontwikkeld op basis van de wensen van diverse managers zodat een gelijk trainingsaanbod ontwikkeld kan worden. 360 graden feedback
Bij een 360 graden feedback krijg je als manager feedback van je leidinggevende, je medewerker (of meer) en eventueel een externe partij op basis van de antwoorden op een vragenlijst. In de vragenlijst zijn de zes gedragingen uit het leiderschapsprofiel vertaald naar 25 meetbare competenties. Dit vraagt om een flexibele, slagvaardige en vitale organisatie. En om aansprekend leiderschap! Het Haags Leiderschapsprofiel omschrijft wat we nu en in de toekomst vragen van onze leidinggevenden
Full transcript