Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kodin ja koulun välinen yhteistyö alkuopetusluokilla - kasva

No description
by

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kodin ja koulun välinen yhteistyö alkuopetusluokilla - kasva

Kasvatuskumppanuus osana kodin ja koulun välistä yhteistyötä alkuopetusluokilla
Mistä lähdin liikkeelle?
Aineiston analysointi
Etsin lähdeaineistosta tutkimuskysymyksiini vastaavia osioita. Teemoittelin löydetyt osiot tutkimuskysymysten aihepiirien mukaan.

Kolme kokonaisuutta:

koulunaloitus

työnjako kasvatuskumppanuudessa

kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot ja viestinnän välineet
Koulunaloitus
Pohja kodin ja koulun väliselle yhteistyölle

Kaksi ensimmäistä viikkoa - herkkyysaika, jolloin vanhemmilla suurin kiinnostus lapsen koulunkäyntiä kohtaan

Vanhemmat toivovat opettajan tapaamista jo ennen koulun alkua

Mayer&Mann 2006: opettajan tapaaminen perheen kanssa ennen koulun alkua toimivampi yhteistyö ja positiivisempi suhde oppilaaseen ja perheeseen
Yhteenveto
Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoite
toimiva yhteistyö = kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuuden kehityskohteita
Enemmän positiivista viestintää kotien suuntaan
Hyvin menestyvien ja ongelmattomien oppilaiden vanhempien huomiointi yhteistyössä
Vanhempainiltakulttuurin muuttaminen enemmän vanhempia aktivoivaksi


Tutkimuksen tavoitteet
Selvittää valmiina olevan kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella

miten kasvatuskumppanuus näkyy kodin ja koulun välisessä yhteistyössä

millaisia keinoja kodin ja koulun välisessä viestinnässä käytetään

Kirjallisuuskatsaus pohjana pro gradu -tutkielmalle
Kirjallisuuskatsauksen aineisto
Verkosto vahvaksi (toim. Anna-Liisa Lämsä)

Väitöskirjat
:
Marjatta Kekkonen: Kasvatuskumppanuus puheena (2012)
Marjatta Siniharju: Kodin ja koulun välinen yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla (2003)

Opinnäytetyöt
:
Tiina Valkonen: Vanhempien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Mellunmäen ala-asteella (2012)
Eeva Kaistamo: Esikoulusta ensimmäiselle luokalle Toukolan koulussa (2013)
Työnjako kasvatuskumppanuudessa
Vanhempien ja opettajan erilaiset roolit kasvatuksessa

Päävastuu kasvatuksesta kotona, koulu tukee kasvattamalla lasta osana kouluyhteisöä

Yhteiset pelisäännöt alusta alkaen helpottavat yhteistyötä - molemmille osapuolille selvänä oma rooli ja vastuualueet

Tärkeää jakaa koulun arkea kotien suuntaan vanhemmat lähemmäksi koulu- ja luokkayhteisöä
Tutkimus jatkuu gradussa
Jatkan tutkimustani jo tänä keväänä. Lähetän kyselylomakkeet kahden tulevan ekaluokan oppilaiden vanhemmille. Lomakkeissa on kysymyksiä kasvatuskumppanuudesta sekä vanhempien odotuksista kodin ja koulun väliselle yhteistyölle.
Kasvatuskumppanuus
Kodin ja koulun toimimista yhdessä lapsen kasvun, oppimisen ja kehityksen tukemiseksi

Tavoitteena toimiva vuorovaikutus

Tuen tarve voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa, isompien ongelmien ennaltaehkäisy

Kumppanuus rakentuu tutustumisen ja verkostoitumisen kautta

Keskeiset käsitteet: kuunteleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Lait ja opetussuunnitelma velvoittavat yhteistyöhön perheiden kanssa

Tavoitteena oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen

Hyvä yhteistyö rakentuu kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja vuoropuhelun varaan

Toimivan yhteistyön vaikutukset näkyvät oppilaiden toiminnassa kotona ja koulussa
Tutkimuskysymykset
1. Miten kasvatuskumppanuus näkyy kodin ja koulun välisessä yhteistyössä alkuopetusluokilla?

2. Millaisia välineitä kodin ja koulun välisessä viestinnässä käytetään?
Kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot ja viestinnän välineet
Vanhempainvartit/arviointikeskustelut
Vanhempien mielestä tärkein yhteistyön muoto

Vanhempainillat
Perinteinen ja yleisesti tärkeänä pidetty yhteistyömuoto
Vanhempainiltakulttuurin muutos toiminnallisempaan suuntaan

Reissuvihko, Wilma, tiedotteet
Arkisen viestinnän välineitä, joiden kautta viestit kulkevat vanhempien ja opettajan välillä
Wilman käyttö yleistynyt, koetaan toimivaksi kotona ja koulussa
Tulokset
Kumppanuuden rakentamisen aloittamisesta on vastuussa opettaja
koulun aloitusvaihe tärkeässä roolissa

Yhteistyömuodoilla suuri merkitys

Yhteistyö koetaan pääpiirteissään toimivaksi ja riittäväksi

Kasvattajuus pyritään jakamaan

Vanhempien toiveita:
Lisää henkilökohtaisia tapaamisia opettajan kanssa
Enemmän yhteydenpitoa muissakin kuin ongelmatilanteissa

Full transcript