Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Felvilágosodás

Felvilágosodás
by

Szilvia Laky

on 2 October 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Felvilágosodás

A felvilágosodás Gazdasági előzmények mezőgazdaság, táplálkozás változása
népességnövekedés
az ipari forradalom Új világszemlélet vallási szemlélet megváltozása
teizmus deizmus panteizmus
mechanikus világszemlélet
elkülönülő tudományágak Anglia - a felvilágosodás születése Franciaország - a felvilágosodás forradalma A német területek - a felvilágosodás kiteljesedése korábban:
vallás, spekuláció - tudományos tagadás empirizmus racionalizmus új irányok a megismerésben + FELVILÁGOSODÁS Hobbes és Locke matematikai és mechanikus
szemlélet a politika is egy gépezet társadalmi szerződés 1632-1704 1588-1679 1711-1776 David Hume empirizmus nincs abszolútum terjesztői a szépen megformált szövegek pedagógia esztétikája
irodalomközpontú 1. szakasz:
Voltaire és Montesquieu harcias
véleménynyilvánítás deizmus, egyházellenesség
empirizmus
fanatizmus elvetése
az élő, szabad tudat dicsőítése 1694-1778 1689-1755 a köztársaság dicsérete
hatalom megosztása
törvényesség
szabadság 2. szakasz: az Enciklopédia 28 kötet, 4000 előfizető
józan ész és kételkedés
deizmus, az egyház elvetése
a Sorbonne és a pápa ellenvetései

betiltották szerk.: d'Alambert - Diderot 3. szakasz: Rousseau a felvilágosodás más irányzata
a tudomány nem boldogít
a társadalom rontja meg az egyént
a demokrácia és a közjó akadálya
a magántulajdon
szabadság mindenáron 1712-1778 Gottfried Wilhelm Leibniz bírálja a gondolkodás általi megismerést
Isten minden igazság tudója
a világot az Isten teremtette szubsztanciák alkotják
ez a lehető világok legjobbika
értelemmel megismert tökéletesség = igazság
érzékkel felfogott tökéletesség = szépség Immanuel Kant Hume, Leibniz, Rousseau hatására ír
az ész által a világ megismerhető
önzetlen kötelességteljesítés, tiszta ész,
szabadság erkölcsösség
le kell győzni az egoizmust
a művészet erkölcsi fejlődést
és teljesebb megismerést adhat tiszta ész - tiszta formák 1646-1716 1724-1804 FELVILÁGOSODÁS KLASSZICIZMUS SZENTIMENTALIZMUS ROMANTIKA racionalizmus, ésszerűség
a művészet célja: gyönyörködtetni és tanítani
erkölcsi cél az emberek nevelése
a formai tökéletességre való törekvés,
az antik művészet utánzása
a mű tárgya legyen valószerű háttere az empirizmus
a polgári réteg bizonytalanságaiból ered
társadalomkritika jellegű
az értelemmel figyeli az érzelmeket
hétköznapokat, átlagembereket ábrázol a forradalom lelkesedése és elmúlása
az egyéni szabadság megjelenése
gyakorlatiasabb műveltség igénye terjedése: szalonokban, páholyokban blabla
Full transcript