Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sveikatos draudimo problemos

No description
by

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sveikatos draudimo problemos

Sveikatos draudimo problemos
Privalomasis sveikatos draudimas
Darbą rengė:
Inesa Gudjurgytė
Eglė Vaičekauskaitė
Konstitucinio Teismo nutarimas (2013 m. gegužės 16 d.)
7.Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis (2009 m. liepos 22 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 93-3983; 2011 m. gruodžio 13 d. redakcija,Žin., 2011, Nr. 160-7564; 2012 m. lapkričio 13 d. redakcija,Žin., 2012, Nr. 136-6967) tiek, kiek, įstatymų leidėjui nustačius, jog kai kurių asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys pradėjo jas mokėti, šioje dalyje nustatyta, kad joje nurodytiems asmenims privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja tik kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys jas mokėjo, arba tik nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoką, prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui.
Nuo 2013 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga buvo padidinta iki 1000 Lt, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (toliau - PSD) įmokų sumos.

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt
Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigiję verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma –1080 Lt
Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai , vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512 ) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:
- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka – 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 360 Lt.
- žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka nuo 2013 m. sausio 1 d. – 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt), metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS (2 str. 5 d.)
Įstatymo projektas parengtas atsižvelgus į Konstitucinio Teismo nutarimą. Jame pripažinta, kad Sveikatos draudimo įstatymo dalis, nustatanti, jog kai kurių asmenų privalomas sveikatos draudimas įsigalioja tik kitą mėnesį po tos dienos, kai 3 mėnesius iš eilės už juos buvo mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba jie patys jas mokėjo, arba tik nuo tos dienos, kai šie asmenys sumoka 3 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio įmoka, prieštarauja Konstitucijai.

Ačiū už dėmesį!
Literatūros sąrašas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS 2013 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-67 Vilnius);
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS (Nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. sausio 1 d.);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1543; Žin., 2012, Nr.152-7772);
www.vmi.lt ;
www.15min.lt;
Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas Nr. 47/2009-131/2010 (2013 m. gegužės 16 d.)

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, šio Įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

2013 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą sudaro 4 122 290 tūkst. litų pajamų ir 4 122 290 tūkst. litų išlaidų.

Vyriausybė šį mėnesį pritarė ir pteikė Seimui Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį visų asmenų privalomasis sveikatos draudimas įsigalioja iš karto nuo tos dienos, kurią už juos buvo pradėtos mokėti arba jie patys pradėjo mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo tikslas – nustatyti vienodą privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo laiką visiems asmenims, už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, ir tiems, kurie patys jas moka.
Tokia nuostata siekiama panaikinti nepagrįstą asmenų skirstymą pagal privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo laiką bei užtikrinti jų vienodas galimybes gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas.


Konstitucija
29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
Full transcript