Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Růstová restrikce plodu

No description
by

Andrea Šperková

on 20 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Růstová restrikce plodu

Diagnostika !
By Martin Procházka
Ústav porodní asistence
Fakulta zdravotnických věd

ACOG Bulletin No.12:
IUGR je jednou z nejčastějších a nejkomplexnějších problémů moderního porodnictví. Diagnostika a terapie jsou komplikovány používáním nejednotné terminologie a chyběním jednotných diagnostických kritérií…

Pouhá velikost (hmotnost) plodu není jednoznačným kritériem této komplikace a v důsledku chybné diagnostiky se můžeme často setkat jak s příliš aktivním, tak nesprávně pasívním přístupem…


Růstová restrikce plodu
patofyziologie kontroverze v managementu

Hypotrofie plodu - IUGR
MKN – 10 (WHO) Malý plod je definován dle váhy pod 10. percentil příslušného gestačního stáří.
Avšak
pouze část takto malých plodů je skutečně hypotrofických.

FGR (Fetal Growth Restriction) – hmotnost pod 10.percentilKonstitučně malí (SGA) Small for gestational age -70% FGR

Nitroděložně růstově retardovaní - Intrauterine growth retardation IUGR


Cande V. Ananth a, Anthony M. Vintzileos; Distinguishing pathological from constitutional small for gestational age births in population-based studies; Early Human Development 85 (2009) 653–658
Nitroděložně růstově retardovaní – Intrauterine growth retardation IUGR
Proporcionální – symetrická IUGR -20 – 30% IUGR; většinou genetické příčiny; vyjímečně primárně placentární příčiny.


Dysproporcionální – asymetrická IUGR
70% IUGR; klasická hypotrofie placentárního typu

Hypotrofie plodu - IUGR

Patofyziologie růstové restrikce plodu IN UTERO
Patofyziologie

Placentární cirkulace –maternální kompartment

30% … PI
50% … AEDV
70% … REDV

Arteria uterina
Notch

Ductus venosus:


Průtoku ve v. umbilicalis

Dieta – hladovění

Hypovolémie

Patofyziologie

Patofyziologie
Baschat AJOG, 2007; UOG 1999, Bilardo 2004

Outcome plodu

steroids
delivery most often within 24 hrs

hospitalization
steroid treatment
CTG several times a day
Doppler daily

Reverse EDF

Absent EDF

25+0 wks

Neurodevelopment following fetal growth restriction and its relationship with antepartum parameters
of placental dysfunction, A. A. BASCHAT, Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37: 501–514

Známky placentární příčiny IUGR
Menší AC oproti ostatní biometrii o více než 2 týdny.
Zvýšený HC/AC index
Snížené množství plodové vody (AFI)
Zvýšená rezistence a přítomnost zářezu UTA
Nízká rezistence a nízká pulzatilita DV
Snížená rezistence v MCA
Zvýšená rezistence v UA
Abnormální vzhled, event. lokalizace placenty
Při centralizaci oběhu:
Pulzace UV
Vysoká rezistence v DV
(nulový nebo reverzní tok „a“vlny)
Reverzní tok v aortálním istmu

R.Vlk in Calda et. al. str. 363,UZ v těh. a gyn., Aprofema, Praha 2010

MCA:
PSV

PI

Hypoxie plodu
Hypertenze

CPR – Cerebroplacental Doppler ratio

PI MCA
CPR= --------------
PI A. umb.

„Centralizace“ při <1,08

Progrese dopplerometrických nálezů u IUGR
Těžká forma
Rozvoj během cca 27 dnů, porod < 30.týdnem
PI AUMB.

CPR
AU A-REDV (během 2 týdnů)
Brain Sparing
DV RAV, VU pulsace

Středně těžká forma
AU A-REDV během 4 týdnů
38 dnů, porod 33.4 g.t.

Lehká forma
UA PI zůstáva < 3SD
CPR
46 dnů, porod 35.3

Management
Otázky při rozhodovacím procesu
Další klinický vývoj ?
Prognóza plodu/novorozence ?
Bezprostředně po porodu/Dlouhodobý výhled
Dostatek validních informací ?
Umíme se správně rozhodnout?

ADVERSE OUTCOME IN SGA FETUSES
(CP, HIE, seizures, mental retardation, perinatal/neonatal death)
Odds ratio 95% confidence
interval
Undiagnosed antenatally
(n=573)

vs.

Diagnosed antenatally
(n=681)
2.5 – 6.8
4.1
Nitroděložně růstově retardovaní - Intrauterine growth retardation IUGR
Gerard Visser :

Early IUGR: Easy to identify ; Difficult to treat
Late IUGR: Difficult to identify; EASY TO TREAT

Lindqvist & Molin 2004

EARLY IUGR

LATE IUGR

Zvýšená rezistence AU

Nízká rezistence a nízká pulzatilita DV

Snížené množství plodové vody (AFI)

Snížený tonus a pohyby plodu

Rezistence AU se nemusí měnit

Výrazně snížená rezistence MCA

„Nereaktivní“ KTG

Brain sparing – krátce
(24hod) před IU úmrtím

…problém jsou ale extrémně nízké gestační týdny
Jaký tedy volit přístup ?
Aktivní přístup

Ihned při stanovení diagnózy

Prematurita

Konzervativní ?

Jak dlouho čekat ?

Úmrtí plodu in uteru

Trvalé poškození

GRIT study
Výsledky ve věku 6 – 13 let !
Ze 376 jsou známy výsledky u 302 (80%)

Těžké postižení či úmrtí :

21 (14%)
ve skupině s aktivním přístupem
25 (17%)
ve skupině s expektačním přístupem

Při vyšetření kognitivních, motorických funkcí a poruch chování však již žádné rozdíly nebyly zjištěny.

The Growth Restriction Intervention Trial: long-term outcomes in a randomized
trial of timing of delivery in fetal growth restriction, Am J Obstet Gynecol 2011;204:34.e1-9.

Dept. Ob & Gyn, Lund University Hospital

IUGR fetus < 30 gest. weeks

Individual management !

Dept. Ob & Gyn, Lund University Hospital

Delivery if abnormal findings in the FHR or DV, or if change to Reverse EDF
Delivery mode in IUGR
cesarean section
SGA (BW <mean-2SD)

SGA (BW <mean-3SD)

IUGR (abnormal Doppler)

IUGR before 30 weeks

35 %
59 %
88 %
100 %
ZÁVĚR ?
24 -26 – mortalita >50%

26-28 - < 50%

24 26 28 34

Aktivní přístup <28.týden
Patologie na CTG
Revers flow
Zkušený tým
Dobře vybavené centrum
… ?
Děkuji za pozornost…
Full transcript