Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Phí và lệ phí trong thu ngân sách nhà nước

No description
by

Lê Quyền

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Phí và lệ phí trong thu ngân sách nhà nước

Thực trạng
Bất cập và giải pháp
-Tồn tại nhiều loại văn bản pháp quy chồng lấn, chưa thống nhất về phí, lệ phí trong khi trên thực tế hiện đang tồn tại quá nhiều loại phí, lệ phí gây gánh nặng đối với doanh nghiệp (DN) và người dân.
Thực trạng
=> Phân loại theo chính sách :

- Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001.

- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002.

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

- Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2006/NĐ-CP.

- Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

- Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Vai trò
- Tăng nguồn thu NSNN để đầu tư cung cấp dịch vụ công cộng đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội.
- Đảm bảo công bằng giữa pháp nhân, thể nhân trong khai thác hưởng thụ lợi ích từ dịch vụ công cộng do nhà nước đầu tư cung cấp.
- Phục vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế - xã hội.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm người dân với giá trị vật chất tinh thần cộng đồng xã hội, tránh lạm dụng dịch vụ công cộng.

Giải pháp
Rà soát và thống nhất một số loại phí, lệ phí đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính thống nhất theo quy định của pháp luật phí và lệ phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Phí và lệ phí trong thu NSNN
Bất cập và giải pháp
Khái niệm phí và lệ phí :
Theo pháp lệnh phí và lệ phí Số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001
Phí: khoản tiền tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức cá nhân khác cung cấp dịch vụ được quy định trong danh mục phí ban hành .
Lệ phí: khoản tiền tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong danh mục lệ phí ban hành kèm theo pháp lệnh này

Đặc điểm
• Xét về mặt giá trị pháp lý:
- ban hành dưới dạng pháp lệnh, nghị định, nghị quyết của chính phủ; quyết định của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.
• Xét về mục đích và mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế - xã hội :

Phân loại :
- Phân loại phí :
+ Theo chủ thể đầu tư và quản lý.
+ Theo lĩnh vực đầu tư và quản lí xã hội.
+ Theo cấp quản lí thuộc bộ máy nhà nước.

Phân loại lệ phí :

-Theo tính chất dịch vụ thu lệ phí :
+ Quyền và nghĩa vụ công dân.
+Quyền sở hữu và sử dụng tài sản.
+ Quản lý kinh doanh
+ Chủ quyền quốc gia.
-Theo cấp quản lý thuộc bộ quản lý nhà nước :
+ Lệ phí trung ương.
+ Lệ phí địa phương.

Phân loại theo Pháp lệnh Phí và lệ phí :
(Nghị định số 57/2002/NĐ-CP
ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ)


-Gồm 73 loại phí , xếp thành 12 nhóm .
-Gồm 43 loại phí , xếp thành 5 nhóm.
Thực trạng phân loại theo thời gian :
• Số thu NSNN từ phí, lệ phí năm 2011: 42.023 tỷ đồng (bằng 5,8% tổng thu NSNN)
• Số thu NSNN từ phí, lệ phí năm 2012: 29.112 tỷ đồng (bằng 3,9% tổng thu NSNN)
• Số thu NSNN từ phí, lệ phí năm 2013: 31.271 tỷ đồng (bằng 3,8% tổng thu NSNN)
Bất cập và giải pháp
Một số loại phí không còn phù hợp và đang có xu hướng chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.
ví dụ :Đầu tư xây dựng bãi trông giữ xe
Giải pháp :
Nghiên cứu và xem xét tiếp tục bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí không còn phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, tránh tồn tại quá nhiều loại phí, lệ phí gây bức xúc cho người dân, DN.
Dẫn chứng trong 5 năm từ 2002- 2007, Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ trên 340 khoản phí, lệ phí đã ban hành không có trong danh mục.
Đấu thầu kinh doanh vệ sinh môi trường.
Bất cập và giải pháp :

-Một số khoản thu tuy tên gọi là lệ phí, thực tế có vai trò như là một loại phí
Giải pháp

Ban hành điều khoản quy định rõ ràng, cụ thể về các khoản phí không do Nhà nước đầu tư hoặc đầu tư nhưng đã chuyển giao tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính là phí không thuộc NSNN hoặc chuyển sang cơ chế giá dịch vụ .
Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã theo dõi buổi thuyết trình.
NỘI DUNG THU MỨC THU (VNĐ)
1 Lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam 3.000.000
2 Lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam 2.500.000
3 Lệ phí xin thôi quốc tịch Việt Nam 2.500.000
Full transcript