Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kick-off Vaxholm 2012

No description
by

Jan Liljegren

on 5 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kick-off Vaxholm 2012

Kick-off Vaxholm 2012
Täby Enskilda Gymnasium GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret GY 11
Personlig utveckling
Aktivt medborgarskap
Entreprenörskap GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret GY 11
Fokus på individen GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret En-till-en
Dags att våra elever får
verktygen vi tar för givna.

Pedagogik framför teknik Lärarrollen i en-till-en-miljö
Mera komplex - roligare
Ej allvetande
Sammanhang
Regissera lärprocesser Meningsfullhet och djup
Ökat fokus - minskad splittring
Längre pass
Dokumentation och reflektion
Mångfacetterade och kreativa uttryck
Förberedelse för livet efter skolan PRP
Process
Reflektion
Portfölj KISS KISS
"Keep it simple, stupid!"
Google som bas räcker mycket långt
Kör, bara kör! Pedagogiska utmaningar
Processuell produktion
- inte resultativ reproduktion
Jämförelseperspektivet nödvändigt
Process och reflektion - metaperspektiv
Glöm ej bort åk 3!
Variation och fokus - exotism OTK
Stäng locket - upp med händerna! Personliga drivkrafter Min gymnasietid:
"Det här måste kunna göras bättre"
Utveckling Pedagogiken i vardagen:
Kommunikation
Kontakt
Inkludering Pedagogisk utveckling
Kill your darlings!
Föreläsningen roligast för läraren. Föreläs mindre, flippa mer! FC: Flipped Classroom
Eleven i fokus - inte läraren
Mer individuellt - mindre kollektivt
Ökad elevaktivitet - minskad passivitet Exemplet Daniel

Vad är annorlunda med FC?
"Den stora skillnaden med The flipped classroom är att tidigare använde jag en stor del av lektionerna till att visa och förklara, så när det var dags för eleverna att jobba med innehållet var lektionen i stort sett slut. Då fick de jobba hemma med det som är betydligt svårare än att hänga med på lärarens genomgångar - problemlösning." "Många har berättat om hur de hemma har kört fast och inte kommit vidare. Sedan kom nästa lektion med ännu mer nytt. Nu finns både jag och klasskamrater till hands när en elev behöver hjälp för att komma vidare. Nu hinner vi i stort sett göra klart det tidigare hemarbetet på lektionerna." KISS: Mobil + Youtube! GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret Lärardeklaration 3.0
a) Utvärdering av året som gått.
I vilken mån har jag nått de mål
jag satte upp i 2.0?
b) Credotankar kring min roll som lärare och ambitioner för 12/13.
c) Hur jag ska jobba med en-till-en och det processuella arbetet, individualisering, inkludering och flipped classroom.
Inkorporera i utvecklingsloggen
GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret Avgångsbetyg åk 3
2009 14,65
2010 14,7
2011 15,5 KSL-enkäten 2012 Kommunförbundet i Stockholms län
18 kvalitetskriterier inför niornas val
Alla elever i åk 2 svarar Betygsstatistik på skolnivå 2011
Tibble Åva Danderyd Enskilda
14,2 15,2 15,3 15,5 Betygsstatistik på programnivå 2011
SP
Tibble Åva Danderyd Enskilda
14,1 14,9 14,3 16,1 Trygghet/trivsel
Lärandet
Inflytande
Helhetsomdöme

April 2012
Svarsfrekvens: 73-78% 1. Jag känner mig trygg på min skola.

Tibble 98
Åva 96
Enskilda 100 2. Det råder en positiv stämning i min skola.

Tibble 88
Åva 89
Enskilda 99 3. Utvecklingssamtalet med min handledare
känns meningsfullt.

Tibble 65
Åva 61
Enskilda 72 4. Det är arbetsro på lektionerna.

Tibble 61
Åva 62
Enskilda 86 5. Undervisningen håller hög kvalitet.

Tibble 73
Åva 82
Enskilda 88 6. Jag känner till kunskapsmålen.

Tibble 68
Åva 67
Enskilda 84 7. Mina lärare samverkar mellan ämnena.

Tibble 66
Åva 67
Enskilda 80 8. Det är stor variation på arbetssätten
under lektionerna.

Tibble 58
Åva 60
Enskilda 75 9. Jag får extra hjälp om jag behöver.

Tibble 81
Åva 80
Enskilda 88 Trygghet/trivsel Lärandet 10. Lärarna är kunniga i sina ämnen.

Tibble 91
Åva 92
Enskilda 94 11. Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt.

Tibble 87
Åva 89
Enskilda 94 12. Mina lärare har informerat mig om vad som
krävs för att uppnå de olika betygen.

Tibble 78
Åva 79
Enskilda 88 13. Jag får vara med och påverka
innehållet i undervisningen.

Tibble 55
Åva 61
Enskilda 73 Inflytande 14. Jag har fått möjlighet att påverka
hur vi arbetar under lektionerna.

Tibble 51
Åva 63
Enskilda 70 15. Elevernas synpunkter tas tillvara
på ett bra sättpå min skola.

Tibble 70
Åva 70
Enskilda 88 16. Jag kan rekommendera mitt
gymnasieprogram till andra elever.

Tibble 87
Åva 87
Enskilda 90 Helhetsomdöme 17. Jag kan rekommendera min skola
till andra elever.

Tibble 88
Åva 84
Enskilda 94 18. Jag är nöjd med verksamheten i min skola.

Tibble 85
Åva 86
Enskilda 94 TOTALVÄRDE
Tibble 1351 (75)
Åva 1374 (76)
Enskilda 1557 (87) Tibble Åva Enskilda
2006 64 65 84
2007 71 75 90
2008 77 77 90
2009 70 74 90
2010 73 80 93
2011 76 74 95
2012 75 76 87 Årets nedgång?
Från 90+ till 87
Åk 2 (ej Mac)
2013 åter 90! En fråga om inställning
Skolan är till för eleverna
- inte tvärtom Det unika i lärarens profession
- Inte i "föret"
- Inte i "eftert"
Utan i NUET HUR
Den pedagogiska närdansen Lärandet sker (bäst) i mötet
I interaktionen (isoleringen)
I görandet (planerandet)
I praktiken (teorin)
I det aktiva (passiva)
I reflektionen (slentrian) 2012/13
Nyheter och utveckling GY 11
En-till-en
Schema och lektionslängd
Roll Call och Tutorial Time
NOS-samarbetet SV, EN, MA och SH + HI
Mötestider
ÄLM
Vecka 12
Plan 1 Lärande organisation
Frihet under ansvar
Idéer och förnyelse
Öppenhet och generositet
Auskultationer
Teach Meets
Lärare föreläser externt
"Dela-kulturen" Dubbla professionaliteten
Ansvar för sig själv OCH sina kolleger
Från omedveten kompetens till medveten
Reflektionen som vehikel för lärandet Vår organisations livscykel
Förändring som tillstånd
Förbättring och utveckling
Självändamål
Undvika stagnation Utvecklingskurvan
Hitta dragläget
Alertheten
Kraften
Flexibiliteten Resurser
Handlar sällan om pengar
Mental inställning
Tänka om, tänka nytt
Mer av samma leder inte framåt Skolans signum i fyra K:n
Kvalitet
Kontakt
Kompetens
Känsla Människorna
Individerna
Talangerna
Experterna
Skratten
Värmen Återvändare:
Tobias Bentley
Sophie Lewenhaupt Nya medarbetare Jenny Bergman Martin Carlsson Amanda Ohlén Gustaf Sjögren Jennie Durkee Karl Gyalog Linda Domeij Lotta Sirc Måne Sjödahl Och så de tre S:n Välkomna till vår skola!
Jenny Bergman
Martin Carlsson
Linda Domeij
Jennie Durkee
Karl Gyalog
Amanda Ohlén
Lotta Sirc
Måne Sjödahl
Gustaf Sjögren Kvalitetsredovisning? Tick!
Tack! Det pedagogiska ledarskapet
På alla nivåer i skolan
Ledarskapet i klassrummet Inkludering
Ett processuellt förhållningssätt där arbetet planeras med eleven i centrum för att undanröja hinder för lärande och deltagande. Orsaken till elevers svårigheter ska i första hand sökas i undervisningssituationen och inte hos eleven själv.

(FN, Salamanca-deklarationen 1994) Grepp om språket
Undvik begreppsförvirring.
Jobba med orden!
Eleven måste internalisera betydelsen.
Språket är nyckeln. Effektivt lärande: vad fungerar?
Synligt lärande sammanfattar professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever.

De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är: Elevernas kännedom om uppsatta mål
Resultatåterkoppling till eleven
Lärarens pedagogiska förmåga
Studiero i klassrummet
Stöd och uppmuntran från hemmet
Analysera undervisningen tillsammans med kollegor Kraften i att formulera sig GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret GY 11
En-till-en
PRP och pedagogik
Lärardeklaration
2011/12
Det nya läsåret Ynnesten "Best olympics ever"
Full transcript