Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Судалгааны тайлан

No description
by

Uyanga Battur

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Судалгааны тайлан

Судалгааны тайлан
Аргачлал
Шинж байдал
Үндэслэл
Хүүхэд бидний ирээдүй атлаа яагаад хүссэн зүйлийнхээ төлөө амьдарч болохгүй гэж?
Таны хүүхэд таны амьдарлаар амьдрахгүй учир яагаад хүсэл мөрөөдлийг нь сонсож болохгүй гэж?
Сонголт хийхээсээ өмнө бодож үзэх цөөхөөн асуудлуудыг бид таньд дэлгэх болно.

Зорилго
МУИС-ЭЗС-ийн 1-ээс 4-р түвшний оюутнуудын дунд мэргэжлээ хэрхэн сонгож буй байдал, сонголт хийх шалгуур түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, голч дүн болон түүний үнэлэмж зэргийг гаргаж ирэхэд манай судалгааны гол зорилго оршино.
Мэдээлэл цуглуулалт
2014.04.21-2014.05.04
Мэдээлэл боловсруулалт
www.murvey.com
Гар аргаар
• Тухайн мэргэжлийг сонгох болсон шалтгааныг тодруулах
• Сурагчдын мэргэжил сонголтонд юу нөлөөлдгийг таньж мэдэх
• Сонголтондоо сэтгэл хангалуун байгаа эсэхийг тогтоох
• Тухайн нөлөөллүүд оюутны сурлагын түвшинд хэрхэн нөлөөлж буйг тогтоох

Зорилт
Мэргэжил
Тодорхой ажил , хөдөлмөрийг эрхлэхэд шаардагдах мэдлэг , чадвар , дадлын цогц
Мэргэжил сонголт
Мэргэжлийн чиг баримжаа, бусад нөлөөлөл , хүчин зүйлсийн үндсэн дээр бие хүний эцэслэн гаргаж байгаа шийдвэрийн хэмжээнд ойлгох
Түүвэрлэлт
Хамрах хүрээ

Энэ судалгааг МУИС-ын ЭЗС-ийн 1-4 курсын оюутнуудын харьяалагдах тэнхимээс хамаарч магадлалт бус түүвэрлэлтийн аргаар, стандарт асуулгын төрөл хэрэглэж судалсан
Үзүүлэлүүдийн хоорондын хамаарал
Дүгнэлт
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын 68.3% нь 2.6-3.3 голчийн үзүүлэлттэй байсан нь сурлагийн ерөнхий түвшин өндөр байгааг харуулсан үзүүлэлт билээ.
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын орчны нөлөөллөөс шалтгаалан сонирхлоороо суралцаагүй боловч одоогийн суралцаж буй мэргэжилдээ дур сонирхолтой болон суралцаж буй оюутнуудын гол шалтгаан нь цалин өндөртэй , ажлын байрны хүрэлцээ ихтэй гэсэн шалтгаанаас үүдэлтэй байлаа.
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын хөдөө орон нутгийн оюутнууд хотын оюутнуудаас илүү хүссэн мэргэжилээрээ суралцаж чадаагүй байгаа нь тухайн мэргэжлийн хувиар бага тоогоор очдог , мэргэжил сонгох нөхцөл хязгаарлагдмал , тухайн мэргэжлийн талаарх мэдээлэл хомс байдагаас үүдэлтэй.
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын Улаанбаатар хотын оюутнуудаас илүү мэргэжилээ хөдөөний оюутнууд солиж суралцахыг хүсэх өндөр хандлагатай байна.
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнууд хичээлийн голч дүнгийн бууралттай холбоотой үзүүлэлт өөрийн хичээл зүртгэлээс илүү багш нарын үнэлэлтээс илүү хэмжээгээр шалтгаалдаг гэж үзсэн нь хичээл сонголт хийх зарчим нь багш нараа сонгох хандлага үүсгэж байх магадлалтай .
• Судалгаанд хамрагдсан оюутнуудын магистрын түвшний сургалтанд Улаанбаатар хотын оюутнууд илүү их суралцах сонирхолтой байгаа нь хөдөө орон нутгийн оюутнуудад уг сургалтын давуу онцлог талуудын талаарх мэдлэг хомс байдагтай холбоотой.

Зөвлөмж
• Хүүхэд сонирхлоороо мэргэжилээ сонгох нь цаашлаад ирээдүй нь баталгаатай байх , илүү үр дүнтэй суралцахад маш чухал нөлөө үзүүлдэг нь бидний судалгаагаар тодорхой хэмжээгээр нотлогдсон. Иймээс өөрийнхөө сонирхдог зүйлийг илүүтэйгээр хөгжүүлж , түүндээ илүү цаг заваа гарган уг мэргэжилээрээ суралцах нь өндөр голч дүнтэй суралцаж , тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах цаашлаад сайн ажлын байранд очиж өндөр цалин аван амьдарлын баталгаагаа бүрэн хангах хамгийн энгийн нөхцөл юм.
• Мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө аван суралцсан оюутан судалгаанд хамрагдаагүй нь энэ талын мэдлэгийг өргөжүүлж гэр бүл эцэг эхчүүдэд таниулан шаардлгаатай нөхцөлд хандах боломж байдаг гэдгийг таниулах.

Full transcript