Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BIP w ngo

No description
by

Krzysztof Jakubowski

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BIP w ngo

Powodzenia
Start
Jak założyć BIP?
Co jest potrzebne:
-hosting www (serwer)
-baza danych sql
-trochę czasu
Dobry, zgodny z prawem BIP
Wytyczne znajdują się w:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Co musi być w BIP
Art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, jakie informacje powinny znaleźć się w Biuletynie. Z pozycji dotyczących organizacji pozaządowych:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej,
f) majątku, którym dysponują;

ale również innych informacji, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje.
Warte lektury:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.
Nie wszystko musi być w BIP-ie
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
BIP w NGO
Dlaczego i jak go założyć ?
Dlaczego warto mieć BIP?
Dlaczego trzeba mieć BIP?
W wyroku z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt II SAB 91-92/03, w sprawie przeciwko Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że
stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym, są zobowiązane do udostępniania informacji o swojej działalności
, na podstawie przepisów ww. ustawy. W literaturze wskazuje się, iż analogiczne rozstrzygnięcia będą dotyczyć np. fundacji wykonujących zadania użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
Wyrok z 26 listopada 2014 r. sygn. II SAB/Gd 156/14 - WSA w Gdańsku zobowiązał Fundację A. do rozpatrzenia wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Jakie konsekwencje za brak BIP?
Art. 23. Ustawy o dostępie do informacji publicznej:
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
SmodBIP - mój wybór
Koszty prowadzenia?
Jak administrować Smod BIP?
Instalacja Smod BIP
Nie wierzysz?
bo to wymagane przez prawo,
bo pokazujemy, że nie mamy nic do ukrycia,
bo założenie BIP jest łatwe,
bo temu kto ma BIP, można zaufać,
bo poprawia zarządzanie organizacją,
bo to kronika naszej działalności
W lipcu br. na portalu ngo.pl pojawił się temat Biuletynów Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych. Zgodnie z przytoczoną tam wykładnią prawników oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, organizacje pozarządowe, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące środkami publicznymi (np. odpisu 1% podatku dochodowego albo na podstawie umów z samorządem lokalnym albo w ramach programów dotacyjnych administracji rządowej typu FIO, ASOS) są zobowiązane do prowadzenia BIPu. W zasadzie dotyczy to niemal wszystkich organizacji pozarządowych, poza stowarzyszeniami zwykłymi.
Ile lubelskich organizacji pozarządowych ma BIP?
Gotowe systemy do BIP już są do nich dostosowane (np. Smod BIP, Mega BIP)
Przykłady BIP-ów w NGO
http://bip.siecobywatelska.pl

http://fundacjawolnosci.org/bip

http://www.bip.mimowszystko.org

https://bip.panoptykon.org

http://www.ceo.org.pl/bip
BIP powinien zostać zgłoszony do MAiC
1. Założyć konto można tylko na stronie bip.gov.pl np. pod adresem: http://www.bip.gov.pl/users/register
2. Następnie pobrać i otworzyć instrukcję w pliku PDF (1.7MB): http://t-p.pl/dokumenty_do_pobrania/JakDodacSPBIP.pdf
3. Po zalogowaniu postępuj zgodnie z instrukcją.
Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP: www.bip.gov.pl/files
Krzysztof Jakubowski
Fundacja Wolności

Dane podstawowe:
-nazwa podmiotu,
-logo podmiotu (opcjonalnie).

Dane strony podmiotowej BIP:
-adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP),
-imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby),
-numer telefonu redakcji,
-numer faksu redakcji.

Dane uzupełniające:
-kod pocztowy i miejscowość,
-ulica,
-numer domu,
-numer telefonu,
-numer telefaksu,
-lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.
Informacje o podmiocie prowadzącym BIP
Podstawowym zadaniem realizowanym przez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.
BIP-em zarzadza sie tak jak kazda inna strona internetowa.
Full transcript