Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energie & grondstoffen

No description
by

SF

on 6 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energie & grondstoffen

4. Milieugevolgen door het verbruik en de ontginning
Fossiele brandstoffen->niet hernieuwbaar

Kernenergie
--> eindig, deze grondstoffen(U) geraken op
(Gevolg: stijging van prijzen)


Oplossing: gebruik van hernieuwbare energiebronnen
2.1 Grote verscheidenheid van energiebronnen
Daphne Smeets
Merlijn Graus
Solaiman Bougrine
Ta-Ha Siad Farah
Energie & grondstoffen
(fossiele brandstoffen)

Grondstoffen en fossiele brandstoffen
1. Toenemende consumptie van energie en grondstoffen
Wat is energie
Energie consumptie stijgt
Nood aan meer hernieuwbare grondstoffen
Nood aan grotere diversiteit van grondstoffen
3. Eindigheid veroorzaakt spanningen
De grondstof voorraden zijn eindig
Productie en verbruik niet in balans
Spanningen
Iedereen?
5. Hernieuwbare energie
Fossiele brandstoffen
Voor 1950 vooral steenkool
Na 1950 Fossiele energiebronnen zoals aardolie, aardgas

Waarom?
Makkelijker transport + uitgebreide toepassingsveld

Vanaf 1950 toename vraag elektriciteit

Figuur hiernaast blijkt dat de grootste aardolie voorraad in het Midden-Oosten & Noord-Afrika ligt.

Milieuproblemen door verbruik
-Industrielanden kennen een zeer groot energie- en grondstofverbruik
-Afvalstoffen
-Luchtverontreiniging
-Waterverontreiniging

Schadelijk voor mens en milieu
Klimaatveranderingen

Milieuproblemen door de winning van energie en grondstoffen
-Mijnbouw:
bv goud, diamant, bauxiet

littekens in het landschap
-Olieontginning
-Ontginning schaliegas
Uitstoot methaan
Toename opwarming aarde
Colorado
Amerika
-Hydro-elektrische energie
stuwdammen en stuwmeren
-Natuur -en cultuurlandschap onder water
-verhuizing bevolking
Drieklovendam
China
Kernenergie
Relatief schone energie
Straling
Schade DNA -> kanker
Risico's
Fukushima
Japan
Tjsernobyl Oekraïne1986
Kernenergie
Vanaf 1960 gebruik van kernenergie

Voordelen
: Lage productiekost elektriciteit
Industrielanden minder afhankelijk van buitenland

Nadelen
: Kostprijs bouw kerncentrales
Uranium-->eindig
Veiligheidsrisico's


De mens
De mogelijkheid om arbeid te verrichten
Kracht uitoefenen
Energiebronnen en brandstoffen
Spanningen
Stijgende vraag en aanbod
=> Stijgende prijs
Monopoliepositie
=> China = 97%
Iedereen?
Groeiende middenklasse
=> Groeiende energie vraag
=> Ten koste van anderen
=> 1 miljard mensen zonder moderne energie
Tegen 2030 verdubbelt (2010)
De eerste wereld!
- Vanaf 1990
- Fossiele brandstoffen
- Klein deel van de totale
energievoorziening
Geothermie
- Ontstaat door temperatuursverschillen in de aardkorst
- Vulkanische gebieden
- Bij ons pompsystemen
Zonne-energie
- licht direct omgezet in elektriciteit
- licht omgezet in warmte adhv zonnecollectoren
- Probleem: weinig zon laag rendement
Windkracht
- Elektriciteit opwekken
- Windmolenparken (op zee hoger rendement)
- Horizontvervuiling en geluidshinder
Biomassa
- De verbranding of vergisting van organische materialen (Kolen, dierlijk vet, gedroogde uitwerpselen,..)
- Warmte elektriciteit
- Biobrandstof (via speciaal geteelde gewassen)
vb. palmbomen/koolzaad
Verschil in verbruik van grondstoffen in de wereld
Verschil in verbruik van elektriciteit
olielekken: schade landbouw + dieren
bv Nigeria
Smog
2. Natuurlijke Grondstoffen
peak oil
Fossiele energiebronnen
Geografische verdeling van fossiele brandstoffen
youtube Peak Oil - How Will You Ride the Slide?

Natuurlijk broeikaseffect
Industriële Revolutie:
fossiele brandstoffen verbranden
Meer broeikasgassen: versterkt broeikaseffect
Zomersmog:
Auto’s en elektriciteitscentrales
Koolstofmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige koolwaterstoffen
Ozon
Wintersmog:
Zwaveldioxide en fijne stofdeeltjes
Verbranding van zwavelhoudende brandstoffen
Wind
bv bruinkoolgroeve in Duitsland
Natuurlijke grondstoffen
Uit de natuur, bv.olie,gas,ertsen, kolen
Basis voor goederen en diensten
aardolie-->diesel,...
Schaars--> afzienbare tijd opraken(eindig)
Fossiele brandstoffen
Laatste tientallen jaren, recordtempo
-->uitgeput
Prijs toenemen
Peak oil
Einde
geografische verdeling
Full transcript