Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Doğal Kaynaklar

Doğal kaynaklar, Coğrafya
by

Enes Bener

on 26 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Doğal Kaynaklar

Doğal Kaynaklar ve İnsan Yetişmiş insan gücünün olmadığı bir yerde zengin doğal kaynaklar bir anlam ifade etmez. Çünkü kaynakları çıkartan, şekillendiren, başka kaynaklarla birleştirerek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaçları için kullanan insandır. İnsan, varoluşundan bugüne kadar doğal kaynaklardan yararlanmıştır. Sanayi İnkılabıyla doğal kaynakların önemi daha da artmıştır. Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip ülkeler doğal kaynaklardan
etkin biçimde faydalanma
yollarını aramaktadır. Örneğin, Rusya Federasyonu zengin petrol, doğal gaz ve demir yataklarını verimli biçimde kullanmaktadır. Teknik icatlar ve gelişmeler kaynakların kullanımını daha da kolaylaştırmıştır. Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi doğal kaynakların en akılcı biçimde kullanılmasındankaynaklanmaktadır. Doğal kaynaklar, çok fazla çeşitlilik gösterir. Çeşit ba­kımından zengin olan doğal kaynaklar değişik kriterler göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma temelde tükenebilen doğal kaynaklar ve tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde olmaktadır. Tükenmeyen doğal kaynaklar ise
kendi arasında daimi kaynaklar ve belli şartlar dahilinde kendini kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır.
Daimi kaynaklar;
rüzgâr, dalga, su ve Güneş'tir.

Belirli şartlar dahilinde kendini
yenileyebilen kaynaklar ise;
orman, jeotermal enerji, toprak ve havadır. Doğal kaynak nedir? Doğal Kaynaklar ve Kalkınma Doğal Kaynak Ve Ekonomi İlişkisi Doğal kaynakların sınıflandırılması Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniği­nin ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında in­sanın herhangi bir
rolünün olmadığı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak adlandırılır. Tükenebilen doğal kaynaklardan başlıcaları; petrol,
doğal gaz,
kömür,
madenler vs. dir. Dünya üzerinde yapılan pek çok beşerî faaliyetin te­melinde doğal kaynaklar vardır. Örneğin, tarım aslında beşerî bir faaliyettir. Ancak faaliyetin esas kaynağı do­ğal bir kaynak olan tarım topraklarıdır. Aynı şekilde sular da doğal kaynak olup, bu ortamda balıkçılık, enerji üretimi ve ulaşım etkinlikleri birer beşerî faaliyettir. Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknikbilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Örneğin, Afrika'nın en fazla petrol üreten ülkelerinden olan Nijerya'da halkın geliri ve yaşam standardı oldukça düşüktür. Doğal kaynaklar yönünden fakir, ancak sermaye iş gücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler dışarıdan ham madde alıp bu açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynaklar yönüyle fakir olmasına rağmen, yukarıda sözü edilen özellikleri kullanarak bu açığını kapatmıştır. Su bir doğal kaynaktır. Geri kalmış ve doğal kaynaklar yönünden fakir olan ülkeler ise zaten yetersiz olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden yeterince yararlanamamaktadır. Bu ülkelere Moğolistan örnek olarak verilebilir. Dünya nüfusunun artışı ve sanayidekiteknik gelişmeler doğal kaynaklara olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Nüfus artışı pazar alanları oluştururken, teknik icatlar ve üretim hızının artması farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını artırmıştır. Sınırsız olan insan ihtiyaçları, sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir. Kalkınma modellerini öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyen ülkeler, kalkınma sürecini istikrarlı bir şekilde alabilmişlerdir Enes Bener Bekir Tuzlu Anıl Aycan
Full transcript