Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ESTEM SOLS A L'UNIVERS?

No description
by

Alba Alemany

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ESTEM SOLS A L'UNIVERS?

ESTEM SOLS A L'UNIVERS?
BLOC 3-LA VIDA A LA TERRA.

ÍNDEX
1. La Vida i el medi on es desenvolupa

2. Fonts hidrotermals

2.1 Ecosistemes associats

2.2 Funcionament dels ecosistemes marins associats a les fonts hidrotermals submarines

3. Poductors, consumidors i xarxes tròfiques
Ecosfera: És una zona imaginaria al voltant del Sol en la qual les condicions ambientals són compatibles amb l'aparició i el manteniment de la vida.

La vida, matèria i energia
Fonts Hidrotermals
Des de que van ser descobertes per un submarí anomenat Alvin, van contemplar la possibilitat de que l'origen de la vida s’hagués produït allà.
Ecosistemes
A les regions properes a les fonts, hi ha una gran quantitat d'organismes que viuen al seu voltant. La barrejar de l'aigua calenta que prové de les fonts hidrotermals amb les aigües fredes del fons oceànic, produeixen una temperatura adient perquè que hi visquin poblacions d'organismes molt diversificades.
Les fonts hidrotermals són xemeneies submarines per les qual sorgeix a pressió aigua a una temperatura de 400ºC (aquesta aigua està carregada de molts minerals com ara el sofre i el ferro), que es localitzen en zones pròximes a les dorsals oceàniques entre els 1500 i els 3200 m de fondària.
PRODUCTORS
CONSUMIDORS PRIMARIS
CONSUMIDORS SECUNDARIS
CONSUMIDORS TERCIARIS
Funcionament dels ecosistemes
ECOSISTEMA TERRESTRE:
Els consumidors primaris són els que depenen directament dels productors, aprofiten l'energia transformada pels productors vegetals.
En els ecosistemes terrestres són els herbívors.
Els consumidors secundaris obtenen la matèria i l'energia a partir d'altres animals, són depredadors o detritívors, que viuen a partir de les restes d'altres organismes.
Funcionament:
Els consumidors terciaris són els superdepredadors i els paràsits, obtenen la matèria i l'energia alimentant-se dels consumidors secundaris.
ECOSISTEMA AQUÀTIC:
PRODUCTORS
La vida i el medi on es desenvolupa :
Biomes: Són sistemes naturals que poden ocupar grans territoris que es distribueixen desigualment per el planeta.
Disponibilitat d'aigua líquida:
L'aigua constitueix el medi extern de tots els organismes aquàtics i el medi intern de tots els éssers vius.
BIOMES
En els ecosistemes aquàtics els bacteris quimiosintetitadors són els productors.
L'aigua que surt de les xemeneies submarines en ascendir i entrar en contacte amb l'aigua freda de l'oceà, fa que es produeixi una precipitació de sals minerals creant així els conductes per on surt.
Els consumidors primaris aquàtics són filtradors i estàn aprop de les fonts hidrotermals submarines; poden establir relacions de simbiosi amb bacteris quimiosintètics.
CONSUMIDORS PRIMARIS
CONSUMIDORS SECUNDARIS
La vida i el medi on es desenvolupa (II) :
la vida és la suma de processos sintetitzadors i degradadors de biomolècules per constituir l'estructura cel·lular o fer funcions.
Els ecosistemes que viuen al voltant de les fonts hidrotermals submarines no reben cap tipus d'energia lumínica, indispensable per a la vida en la resta del planeta.


Els productors són el punt d'entrada de la matèria i l'energia; en els ecosistemes terrestres són organismes fotosintètics.
Riftia:
És un cuc de tub molt abundant a la vora de les fumaroles hidrotermals submarines.
No te boca ni aparell digestiu, però a l'extrem tenen un plomall branquial per on absorbeix O , CO i H S.
hi ha uns bacteris que oxiden el sofre i produeixen compostos orgànics dels quals s'alimenta la riftia.

La matèria i l'energia transiten pels organismes, sustenten la vida als diversos nivells tròfics.
Exemple:
XARXES TRÒFIQUES:
Conjunt de cadenes tròfiques complexes interconnectades.
Si hi ha comunitats d'organismes extraterrestres no sabem com s'organitzen, però és raonable que tinguin interaccions alimentàries.
La Quimiosíntesi
Gràcies al sulfur d'hidrogen que surt de les fonts hidrotermals, tòxic per a la molts organismes, alguns bacteris són capaços d'oxidar-lo i fer servir l'energia que s'allibera per al seu metabolisme.

2
2
Riftia pachyptila
Calyptogena magnifica
2
Associació simbiòtica
La quimiosíntesi té els mateixos resultats que la fotosíntesis, fent que l'organisme obtingui matèria orgànica per si mateix. L’única diferencia es que en la fotosíntesis l'energia prové de l'energia solar i en la quimiosíntesis prové de l'oxidació del sulfur.
Molts dels organismes que s'han desenvolupat entorn a les fonts hidrotermals marines han establert associacions simbiòtiques, amb els bacteris productors de la quimiosíntesi, com ara el cas de Riftia pachyptila i la Calyptogena magnifica que estableixen aquesta associació, fent que aquestes espècies obtinguin energia gràcies als bacteris que oxiden els compostos sulfurosos i eliminen el caràcter tòxic. I els bacteris obtenint energia necessària per el seu metabolisme.

OBTENCIÓ SULFUR, AIGUA, OXIGEN I DIOXID DE CARBONI
OBTENCIÓ D'ENERGIA PER A CREAR MOLÈCULES ORGANIQUES
OXIDACIÓ DEL SULFUR D'HIDROGEN
Transformen l'energia solar en energia química denllaç.
Methanococcus jannasachii:
És un organisme propi de les fumaroles hidrotermals i es capaç de produir metà. Obté l'energia de compostos inorgànics i és anaeròbic estricte ( mor en presencia de l'oxigen). I necessita CO i H per créixer.
2
Aquest bacteris, per fer la quimiosíntesi necessiten oxigen, que no es present en les aigües expulsades per les fonts hidrotermals. Per tal d'aconseguir oxigen, aquest bacteris viuen a la frontera entre l'aigua de les fonts hidrotermals i l'aigua del fons oceànic.
En els ecosistemes aquàtics o terrestres sempre hi ha grups d'organismes que fan relacions alimentàries
NIVELLS TRÒFICS
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!
Desulfurococcus mobilis:
És un microorganisme que pot viure en temperatures elevades. Viu en un hàbitat volcànic caracteritzat per una elevada concentració de sulfurs i temperatures molt altes.
Llum:
La fotosíntesi és el principal procés de captació d'energia de què disposa la biosfera. La majoria dels éssers vius necessiten la llum per viure.
Temperatura:
La temperatura condiciona els processos metabòlics i ajuda a les reaccions bioquímiques.
Alba Alemany
Marina Aragonés
Judit Bernardos
Roger Inglavaga
Inés Marín

Ecosistema
Biocenosi
Biòtop
Hi ha organismes a la terra capaços d'incorporar energia en la foscor a partir de reaccions inorgàniques mitjançant la quimiosíntesi.
Hi pot haver vida en mons submarins , sota capes gruixudes de gel, sempre que una font de calor interna mantingui l'aigua de sota en estat líquid. En el sistema solar hi ha diferents ambients compatibles amb aquestes exigències.
Full transcript