Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Els mitjans educatius en el lleure

No description
by

Helena BB

on 23 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Els mitjans educatius en el lleure

Els mitjans educatius en el lleure
El monitor
- EL MONITOR TÉ EN LA SEVA PRÒPIA PERSONA EL PRINCIPAL MITJÀ EDUCATIU perquè té un conjunt de variable de possibilitats comunicatives que li aporten competències per modular la relació educativa segons les seves necessitats.

- Quan planifiquem una activitat educativa pensem en que el monitor ha de tenir un determinat posat dinamitzador en funció de l’objectiu que volem aconseguir

El grup
En el grup es donen tota una sèrie d’interaccions que generen aprenentatges. Un aporta al grup el que és i rep dels altres el que aquests són; per això diem que el grup també és un mitjà educatiu.
Què busquem en el grup?
 - Seguretat
 - Noves experiències
 - Reconeixement
 - Afectivitat


El quotidià

El quotidià és tot aquest temps no dedicat a les activitats programades, en definitiva la vida de cada dia. Vincula les relacions interpersonals , tants entre els educands, com entre educadors i educands i permet el treball d’hàbits i habilitats socials. Per tal cal que no oblidem la importància que té el quotidià com a mitjà educatiu en els dissenys pedagògics.

El quotidià ens dóna molta informació de com són i com s’organitzen els infants.
Recordem que el monitor és un REFERENT i en aquests moments ha de destacar la COHERÈNCIA.
TOT ALLÒ DEL DIA A DIA TAMBÉ EDUCA!

L'activitat
Totes les activitats que fem son mitjans educatius. En els centres de lleure podem inventar qualsevol activitat mentre sigui coherent amb els nostres valors.

Cada tipus d’activitat ens porten a un tipus de treball educatiu concret.

L’ACTIVITAT ESTÀ AL SERVEI DELS OBJECTIUS A TREBALLAR!!!

Estils educatius
Els mitjans educatius són tots els recursos, eines, instruments i sistemes amb què comptem els educadors per aconseguir els objectius educatius.
Dinàmiques per fer grups
- 1, 2, 3,...
- Fer grups de 2, 4, 5,..
- Característiques (color dels cabells, de la samarreta, pantalons,...)
- Qui és la meva parella?
- Les cartes
- ...
El treball en grup
Al moviment de temps lliure els infants i joves van per passar-s’ho bé jugant i relacionar-se amb d’altres infants I joves I, els educadors, hem d’aprofitar aquesta situació per treballar el sentit de grup, la cohesió, les relacions grupals, el respecte, la integració…


Així doncs, la formacó d’equips de treball serà la base
per la realització de moltes activitats i vetllarem
per la seva flexibilitat, perquè tots els nens
interaccionin amb tots.
 Moments d’acollida i acomiadament dels nens al centre
 Educació dels hàbits
 Les tasques de neteja
 Les estones dels àpats
 Els desplaçaments en transport públic
 L’estona d’anar a dormir
 La puntualitat
 El moment de llevar-se
 Les estones d’higiene personal
 El temps lliure

La institució
Segons el tipus de centre on ens trobem, per qui està emparat, si es troba en un entorn urbà o natural... Podem treballar d’una manera o d’una altra i ens determinarà unes possibilitats i unes limitacions.
El marc institucional esdevé un mitjà educatiu perquè determinarà en alt grau la nostra tasca.
 - Ludoteca
 - Esplai/agrupament/associació juvenil
 - Menjadors
 - Activitats extraescolars
 - Casal
 - Centre obert
 - ...

Centre d'Interès
Els tallers
És un mitjà educatiu on els nois i noies, ajudats per un monitor, participen d'una tasca concreta i comuna, bé sigui amb material o sense.
Els jocs
A travès dels jocs també treballem
objectius:
- COGNITIUS (jocs de coneixement)
- PSICOMOTRIUS (jocs de córrer)
- ACTITUDINALS (jocs cooperatius)
- Colònies
- Campaments
- Travessa o ruta
- Camp de treball
Colònies
El centre d’interès és un mètode educatiu que agrupa activitats i continguts al voltant d’un tema o idea centraL afavorint l’educació integral. És un fil conductor d’una activitat amb uns elemens més o menys imaginaris que lliga i dóna sentit a les activitats, les fa atraients i engrescadores.

Podríem dir que aquest mètode educatiu utilitzat a l’hora de programar cerca una doble finalitat educativa:
- Fer sentir al nen/a protagonista de l’activitat
- Potenciar la imaginació, la creativitat, la participació, la convivència i la comunicació.

No fem gran cosa amb un centre d’interès si no està ben dinamitzat, És a dir, si només el tenim com a títol i no el fem servir per enllaçar unes activitats amb les altres, es com si no el tinguessim.


ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN FUNCIÓ
DE L'EDAT DELS PARTICIPANTS:

- INFANTIL: fantasia i imaginació, entorn proper,
hàbits, valors senzills i interessos lúdics.
- PRIMÀRIA: aventura, exploració, contacte amb la natura, manipulació i construcció
- ADOLESCÈNCIA: risc, noves tecnologies, fenòmens paranormals, dinàmiques de grup on raonar, discutir…


RECORDEU ALGUN CENTRE D’INTERÈS D’ALGUNES COLÒNIES O CAMPAMENTS ON HAGIS PARTICIPAT? QUIN ERA? COM ESTAVA DINAMITZAT?

Taller d'expressió plàstica i manual (fang, pintura...)


Taller d'expressió dinàmica
(dansa, contes, esports...)

Taller científico-tècnic
(audiovisuals, foto, cuina...)

Relacionats amb la natura
(astronomia, jardineria...)

Per treballar actituds
(dinàmiques de grup)
ESTIL AUTORITARI
- Normes abundants i rígides
- Exigència sense raó
- Mes càstigs que premis
- Crítiques a les persones
- Poc control dels impulsos
- Sense diàleg ni negociació

- Reveldia per impotència
- Rigidesa
- Baixa autoestima i
escassa autonomia
- Agressivitat i/o sumissió

ESTIL PERMISSIU
- Sense normes o no les apliquen
- Molta flexibilitat en horaris, rutines
- Eviten els conflictes, deixen fer
- Deleguen en altres l’educació dels infants
- Ni premien ni castiguen
- No hi ha models de referència

- Inseguretat i inconstància
- Falta de confiança en ells mateixos
- Baix rendiment escolar per no esforçar-se
- Baixa tolerància a la frustració
- Canvis freqüents d’humor

ESTIL SOBREPROTECTOR
- Poques normes o no s’apliquen normes perquè es considera que l’infant no està preparat
- Es concedeixen tots els desitjos
- No es castiga i es donen molts premis
- Justificar o perdonar tots els errors
- Intent d’evitar els problemes

- Dependència de l’adult
- Escàs autocontrol
- Baixa tolerància a la frustració
- Inseguretat i baixa autoestima
- Actituds egoistes

ESTIL ASSERTIU
- Normes clares i adequades a l’edat
- Ús raonable de premis i càstigs
- Ús del reforç positiu
- Estímul d’autonomia i la independència
- Ús del diàleg i la negociació

- Bon nivell d’autoestima
- Adquisició del sentit de la responsabilitat
- Aprenentatge per prendre decisions
- Aprenentatge de la socialització
- Aprenentatge del respecte de les normes

+ Exigència
- Exigència
+ Afecte
- Afecte
Assertiu
Sobreprotector
Autoritari
Permissiu
Full transcript