Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Władza w średniowiecznym mieście

No description
by

Iwona Duraj

on 13 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Władza w średniowiecznym mieście

Władza w średniowiecznym mieście
głównie ludność nierolnicza
ośrodki miejskie rozwnięte z osad targowych i centrów administracji kościelnej lub świeckiej
rzemiosło i handel
rolnictwo i hodowla jako dodatkowe źródła zarobkowania

Narodziny mieszczaństwa
podlegali jednolitemu prawu na terenie danego miasta
prawa miast ustanawiali ich właściciele, zależało im na dochodach dlatego aby powiększyć liczbę mieszkańców, obdarzali mieszczan
przywilejami
wolność osobista, "powietrze miejskie czyni wolnym"

Hierarchia miejska
Poza jakąkolwiek hierarchią żyli ludzie społecznego marginesu (żebracy, złodzieje, prostytutki)
Najwcześniej w miastach włoskich (rady-zwane senatem z konsulami)
Wzór dla mieszczan niemieckich i francuskich
Niderlandy i północna Francja-oparta na sądzie ławniczym
Na czele najbogatsza warstwa czyli patrycjat (grupa oligarchów miejskich)
Odrodzenie miast
w średniowieczu
PATRYCJAT
(najbogatsi kupcy oraz bankierzy)

POSPÓLSTWO
(rzemieślnicy i drobni kupcy, czyli ludzie, którzy posiadali
prawa miejskie)

PLEBS
(czeladnicy, robotnicy dniówkowi, służba domowa oraz cała biedota miejska
Prawa miejskie – zbiór praw dotyczący mieszkańców miasta, wyjmował mieszczan spod jurysdykcji prawa ziemskiego (tzw. prawo dworskie)
Formy samorządu zawodowego
CECHY
tworzyli je rzemieślnicy w celu ochrony własnych interesów
kontrola jakości produkcji
nadzór nad nauczaniem zawodu
nadawanie uprawnień czeladniczych i mistrzowskich
ustalały ceny towarów
zwalczały konkurencję miasta
wspierały wdowy i sieroty po zmarłych mistrzach cechowych
organizowały wspólne święta i ceremonie
w razie zagrożenia broniły miasta
GLIDIE
tworzyli je kupcy
zapewnienie bezpieczeństwa kupcom w drodze do rynków zbytu lub zaopatrzenia
podejmowały decyzje dotyczące miar, wag i cen niektórych towarów
rozpoczęły rywalizację z patrycjatem o podział władzy w mieście
Samorząd polskich miast
osadnicy napływali z zachodu dlatego kolonizacja zyskała miano niemieckiej
prawo lokacyjne- prawo magdeburskie, stosowano je w dwóch odmianach: średzkiej i chełmińskiej
miasta tworzyły tzw. gminy miejskie (z wójtem na czele, który zbierał daniny w imieniu właściciela ziemi oraz przewodniczył
ławie miejskiej
. To zadanie wypełniał wraz z ławnikami wybieranymi lub mianowanymi spośród najbogatszych mieszczan
W zarządzaniu miastami brały udział 3 organy kolegialne:
rada miejska
ława miejska
pospólstwo
Prezentację wykonała
IWONA DURAJ
Narodziny samorządu miejskiego
Pierwsze samorządy miejskie
Stopień autonomii i zależności miast to odbicie ich sytuacji politycznej
W XI w. miasta nie różniły się od wsi pod względem prawnym (właśność króla, duchownych lub możnowładców)
Patrycjat domagał się władzy samorządowej
Od XII w. powstawaly komuny miejskie
We Francji władza nie była zbyt silna, wspierali miasta aby podkopać pozycję panów feudalnych
Do schyłku XIII stulecia większość miast w Europie Zachodniej i Środkowej uzyskała zgodę na tworzenie samorządów
Full transcript