Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Serviceafdeling 17-09-09

description
by

Bart L

on 11 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Serviceafdeling 17-09-09

Service
07/03/2012 Quality Control New Business Business & Medical KD Uitgebreid actieterrein

Toekenning sociale voordelen voor Artsen, Tandartsen, Apothekers en Kine

wettelijk tarief > toetreding tariefakkoord > 'sociale voordelen Riziv’

Investering in levensverzekering, gewaarborgd inkomen of combinatie v beide bij een verzekeraar, sociale kas of beroepskas

Artsen en apothekers kunnen gedeeltelijk toetreden tot hun conventie. Dit betekent dat ze dan als toelage recht hebben op de halve Riziv-premie.

Voor de categorie tandarts en kinesist bestaat deze regeling niet. Zij werken ofwel volledig ofwel niet geconventioneerd.

ERGO biedt Riziv-polissen aan.

Aparte reserve aanleggen voor sociaal luik : premievrijstelling arbeidsongeschiktheid, premievrijstelling invaliditeit, rente bij overlijden Mailing > Rizivklanten

Folder : aanvraag sociale voordelen


De documenten worden gekopieerd en zo snel mogelijk ingescand in het optisch archief onder de noemer "AF sociale voordelen Riziv". Minimumleeftijd : 21 jaar

Maximumleeftijd : 50 jaar

Een Riziv-polis loopt af op 66-jarige leeftijd omdat de verzekerde nog recht heeft op een storting in zijn 65ste levensjaar.

Tweede pijler

Afkoop mogelijk vanaf 60 jaar of vanaf pensionering

Voorschot/Inpandgeving: aankoop, (ver)bouw(ing), renovatie onroerend goed in de EU

Prefinanciering premie door ERGO

Commissie in 4 schijven

Toegelaten combinaties: UKTV(S), Secure Pension +, Insure Funeral Kandidaat Riziv-specialisten > opleiding IVKA > Test

Test geslaagd > "Riziv-specialist"

Toewijzingen Riziv-polis aan agt/fin/mak ERGO met Rizivtoelating

Isisweb > tabblad ‘verkoopsrechten’ 2.857 lopende polissen
Jaarpremie uit Riziv = 8.099.576 €
(= 2,8 % premiesom ERGO België) IPT Riziv IPTz versus bedrijfsleidersverzekering:

IPT is de opvolger van de bedrijfsleidersverzekering

Betere rechtsbescherming van de bedrijfsleider (reserves zijn definitief verworven in hoofde van de verzekerde)

Winstdeelname is vrijgesteld van belasting.

De zaakvoerder kan op zijn 60ste zijn kapitaal opnemen en tegelijkertijd zijn activiteit verder zetten. Doelgroep :

Natuurlijke personen die als bestuurder of zaakvoerder werkzaam zijn.

Natuurlijke personen die binnen een vennootschap een leidinggevende functie uitoefenen op zelfstandige basis.

Er mag géén arbeidsovereenkomst bestaan !! Voorwaarden om een IPT af te sluiten

Benoemd zijn als zaakvoerder binnen de vennootschap of een leidinggevende functie uitoefenen op zelfstandige basis.

Maandelijks bezoldigd zijn

Minimum leeftijd 21 jaar

Maximum leeftijd: 64 jaar. Specifieke kenmerken

Het bedrag van de premie wordt onderworpen aan de 80% regel.

Back Service: éénmalig kan een bedrag bijgespaard worden voor de reeds verlopen beroepsjaren.

Future Service: het nog op te bouwen aanvullend pensioen tot op einddatum.

De IPTz kadert, zoals de VAPZ, SVAPZ en SRIZIV in de 2de-pijler.

Afkoop: op elk moment mogelijk maar wordt marginaal belast.

Voorschot/inpandgeving: Mogelijk om een onroerend goed in de EU te kopen, bouwen, verbouwen of renoveren.

De reserves zijn definitief verworven in hoofde van de bedrijfsleider

De mogelijke combinaties: alle combinaties toegelaten m.u.v. combinaties met VT en Insure Funeral met levenslange premiebetaling.

Eindleeftijd: 60 jaar of 65 jaar is mogelijk.

Er is geen minimum duurtijd vereist aangezien het fiscaal voordeel steeds overweegt tov het rendement. Wat gebeurt er concreet op de dienst IPT?

Het team behandelt de voorstellen nieuwe zaken

Een Nieuwe zaak IPT komt net zoals een nieuwe zaak Riziv, als papieren voorstel op de dienst terecht.

Documenten - Checklist

Opmaken betaalbewijzen Portfolio Direct Debit Belastingslag
Aanvraag agt
Aanvraag regio-manager
Aanvraag klant
Klacht klant
Toewijzing portefeuille Steeds akkoord regio-manager
Toewijzing op adresniveau Manuele toewijzing : proces 361 (Leven / 602 (Allonge)
Toewijzing vanaf 1e van de maand Adresaanvraag : transactie ZAR0026
Per postcode
Download > Excel Na toewijzing => signaal om doc 14D te triggeren
Zichtbaar in Dweb Fiscale Service Cijfers (2011) Leven : 52857
Allonge : 3918 Cijfers (2011) nieuwe domics : 41247 Workflow Heidi 2000
Nieuwe Zaken Koen 2001
Nieuwe Zaken
KD Bart 1999
Nieuwe Zaken
KD Kathleen 2004
KD Controle voorstellen op wettelijke & interne richtlijnen
Tussenpersonen inlichten over fout of onvoldoende ingevulde voorstellen
Binnengekomen post & antwoorden behandelen, linken" en de zaken opstellen P2C Diana 1986
Nieuwe Zaken Gregory 2009
Nieuwe Zaken Sonja 1985
Felicitas (dienst productie)
Aanpassingen
Nieuwe Zaken Ann 1990
Archief/economaat
Onthaal
KD Lieve 1988
Medewerkersrekeningen
Secr. Juridische Dienst
Variacel Danny 1988
Filiaalsecretariaat Marie-Jeanne 1975
Productie
Medewerkersrekeningen
Aanpassingen Udo 1990
Medewerkersrekeningen Anja 1990
Secretariaat
Dactylopool/QC/facturatie
Secretariaat
Medewerkersbeheer Taken ? Maxime 1998
Variacel
Nieuwe Zaken
Acceptatie/QC Hilde 1987
Orga-administratie
Medewerkerszorg
Medewerkersrekeningen
Hoofdorganisatie
Kwaliteitscontrole Darline 2007 Martine 1987
Hoofdorganistatie
Orga-administratie
KD
Toewijzingen Corporate calls Doorschakelen klanten naar callcenter (uitz : overlijden, bvri, beleggingen)
Doorschakelen tussenpersonen naar diverse afdelingen
Doorschakelen andere (leveranciers, partnermaatschappijen)
Antwoordapparaat ERGO Doorsturen gescande items naar correcte workflow Getekend plaatsen van polissen Alice
Zonder gevolg plaatsen polissen Alice
Opvolging bestellingen & kosten Contact Center Binnenkomende telefoons klanten/tussenpersonen
Uitgaande telefoons klanten/tussenpersonen mbt NB & Riziv-Ipt
Mails klanten/tussenpersonen
Onthaal bezoekers (klanten/tussenpersonen) Ingave via preselectie van :
gewenste taal (n/f)
polisnummer of nummer tussenpersoon toestand van de polis
incasso (domic, best.opdr, vervaldagbericht)
adreswijziging
betaalbewijs
info mbt mailing
vragen ivm opzegprocedure
aanpassing (indexatie, Pfast, Cup, ...)
begunstiging
belastingservice
tussenpersoon (ontevredenheid, twijfel bij verkoop, ...)
nieuwe productie leven (Alice, iSave & Dweb)
kwaliteitscontrole
verzending polis
simulaties (T-Life & Alice)
uitleg Dweb
allerlei Sylvie Diane Achterstal
Opzeg
Diverse
Domiciliëring
Toewijzing Positief
Negatief
"In behandeling" Statistiek ? Resultaten ? Opvolging ? Types ? Taken ? Technisch ? Onderwerpen ? Opdracht ? Concrete werkwijze ? Nazicht voorstellen
Voorstel ok ? => druk op duplex-printer
Voorstel niet ok ? => QC-kast + polisnr + reden
Ingave QC-programma (Dweb)
Tussenpersoon kan consulteren in Dweb
Interactie met tussenpersoon
Items linken, afwerken & opstellen polis Ingrid Peter Mieke Stop ? Polis 'gestopt' door QC ? Binnendienst ? Comment-box
Zoeken via QC-bestand
Optisch archief Werkwijze Madou? Ontvangen voorstellen worden gescand
Wijziging titels in naam cliënt
Registratie voorstel -> polisnr
Link voorstel in optisch archief Registratie nieuwe zaken Werkwijze buitendienst ? Voorstelingave via Dweb Vereenvoudigde ingave (cfr voorstel) Status ? Coverpage ? 1992
Receptie
Opzeg/afkoop
Medew-serv
Management-assistant 1999
Kwaliteitscontrole
Telef-Medew-service 1989
Afkoop/opzeg
Medew-service Riziv ? Planning ? Kenmerken Riziv-polis ? Distributie ? Cijfers ? Opvolging ? Tel : (02)278 25 22
riziv_ipt@hm.be
ma > do 8.30-17u vr 8.30 - 16u Aanvraag toewijzing ? Contact ? klanten :
tel : (02)535 58 88
teleservice@ergo.be
ma, di, do : 8.30u-17u
woe : 13 u - 19 u
vr 8.30 - 16 u agenten :
tel : (02)535 58 00
callcenter@ergo.be
ma,di,do 8.30-17u
woe : 13 - 17u
vr 8.30 - 16 u Contact ? tel : (02)535 57 11
info@ergo.be
ma>do : 8.30 - 17 u
vr 8.30 - 16 u Contact ?
Tel : (02)278 25 22
riziv_ipt@ergo.be
ma>do 8.30 - 17 u
vr 8.30 - 16 u Contact ?
kd@ergo.be Contact ?
qc@ergo.be
Tel : (02)2782535 Martine Permanenties ? Statistiek 2000
Varia-cel
Onthaal
KD 2000
Onthaal
KD
Domics 1988
Productie Leven Jennifer 2007
Nieuwe Zaken
Contact Center Partijen in de overeenkomst : Verzekeringsnemer = bedrijf

Verzekerde = bedrijfsleider

Begunstigde = bij leven : de verzekerde
bij overlijden : vrije keuze Cijfers : Jaarpremie uit IPT = 3.994.690 €
(= 1,4 % van totale premiesom ERGO België)
1006 betalende polissen Taken Riziv-cel ? Behandelen voorstellen nieuwe zaken - Riziv (QC > opstelling)
Verwerken aanvraagformulieren medici
Apothekers - Kinesisten : deadline 31/03
Artsen-Tandartsen : deadline 30/06
Verwerken betalingen Riziv
Telefoons-bezoeken-mails van klanten en medewerkers Pieter 2009
Claims
Direct Debit Stefanie 2008
Corporate Calls iSave Taken ? behandelen nieuwe productie (QC tot pers certificaat)
contacten onderhouden met sales managers
telefonische vragen beantwoorden van buitendienst Karim 2011 Cédrik 2011 Contact ? qcisave@ergo.be Nieuwe zaken Van voorstel tot polis Koerier-fil-post Scan Samba Mail Quality Control Workflow QC Printroom Procurement (verzending) Procurement
(verzending) Business & Medical Scanning Workflow
New Business Workflow
Customer admin
services Post Controle Getekende bijz vwdn Stortingsbewijs Aanpassingen Getekend plaatsen Portfolio & Direct Debit Afrekening Polis
"zonder gevolg" Polissen
zonder storting Polissen
met storting Bijz. Vwdn in
ons bezit Gn bijz. Vwdn, opzeg klant Proces
030 Proces
032 Claims &
Benefits Dom form ingevuld bij klant thuis Scanning : opslag in
optisch archief Sortering domics/bank + versturen
via post naar diverse bankinstellingen Bank kent domiciliëringsnummer
toe & verstuurt data electronisch
naar ERGO (grootbanken) Activering domiciliëring
bij ERGO Fiscale service
ERGO Polis toegewezen ?
> gegevens adviseur op
belastingstrookje Polis niet toegewezen ?
> strookje ingevuld naar
hoofdzetel Klant contacteert
adviseur voor
fiscale service toewijzing polis aan
adviseur + brief aan klant Cijfers ? transparantie producten verkoopstool Filip 2011 2011 Tom Heidi 2000
Nieuwe Zaken Koen 2001
Nieuwe Zaken
KD Bart 1999
Nieuwe Zaken
KD Kathleen 2004
KD Karim 2011
Full transcript