Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

begaafdenbeleid VPCBO Coevorden

Hoe gaat de VPCBO Coevorden om met het maken van een begaafdenbeleid
by

Renske Serlie

on 10 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of begaafdenbeleid VPCBO Coevorden

Fundering Voeding Fase 1 Fase 2 Resultaat Kern Strategisch beleid VPCBO Leerlingen worden gekend in hun talent Begaafdenbeleid VPCBO Informeren van de directeuren, zij informeren hun teams. Na inventarisatie; verwerking van de gegevens en wensen van de verschillende teams. praktisch document. Begaafdheid verwijst naar veel meer dan alleen een hoge intelligentie of hoge schoolprestaties. Daarom: Wij vinden het belangrijk dat: Scholen hun eigen onderwijsconcept ontwikkelen op basis van vastgestelde kaders.
Kaders zijn: Kind centraal, leer en leefomgeving, talentgericht.
Scholen in staat zijn voor alle leerlingen passend onderwijs te (laten) bieden. Uit 1. Algemene visie Scholen als autonome eenheden kunnen opereren, binnen de kaders van de organisatie.
De kwaliteit van onze scholen en organisatie zichtbaar is voor onszelf en anderen.
Dat de onderlinge samenhang van de orgnisatie herkenbaar is. Uit 2. Visie op onderwijs Het geheel is meer dan de som der delen 1 Cognitief begaafdenbeleid voor de hele vereniging met daarin de gezamelijke visie. Binnen de kaders een eigen onderwijsconcept voor elke school die dat wenst. De wens dat er op elke school een contactpersoon is die de school vertegenwoordigt binnen de vereniging. In de toekomst wellicht een uitbreiding naar andere begaafdheden. Het gaat erom je kansen te pakken, dit kan op elk niveau. In deze presentatie wordt de cognitieve begaafdheid centraal gesteld Het stappenplan moet een ondersteuning bieden en zo een verlichting voor het werken in de klas. Op verenigingsniveau: Op schoolniveau: In de klas/ leerkrachtenniveau Via contactpersoon medevormgever van het beleid Praktisch stappenplan in alle bouwen Reacties van ouders Duidelijkheid en rust in de scholen hoe om te gaan met begaafdheid door stappenplan Reacties van leerlingen Reacties van leerkrachten Signaleren en diagnosticeren van begaafdheid Inventarisatie van de huidige werkwijze binnen de scholen indien aanwezig. Dit gebeurt via vragenlijsten. Via werkgroep plusklas het introduceren van SIDI protocol. Voorstel beleidsplan. Contactpersonen binnen de verschillende scholen hebben. Voorstel stappenplan. duidelijkheid voor school, leerling en ouders. nieuwe schooljaar starten. leerlingen passend onderwijs kunnen bieden. Kwaliteit van scholen en organisatie zichtbaar voor onszelf en anderen. Het is veel eerder het vermogen van een mens om zich op een breed gebied dingen eigen te maken zonder dat dit altijd tot maatschappelijk gewenste en ingekaderde prestaties hoeft te leiden Resultaten in de klas Mogelijkheid tot inspraak Nog even wat anders..... Leerlingen van de plusklas hebben geprobeerd om een passende naam te verzinnen voor deze klas. We willen graan jullie mening over: 1 ontwerp in verschillende kleurstellingen Dit ontwerp zou dan geprofessionaliseerd
en eventueel aangepast kunnen worden Einde presentatie begaafdenbeleid klik nog even op de volgende pagina Wie kan ik van jullie school verwachten als
aanspreekpunt begaafdheid? Einde presentatie
Full transcript