Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA MAKRONG KASANAYAN SA KOMUNIKASYON

No description
by

dymple tablizo

on 13 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA MAKRONG KASANAYAN SA KOMUNIKASYON

MGA MAKRONG KASANAYAN SA KOMUNIKASYON
FONTS
HAKBANG SA PAGBASA
MGA URI NG PAGBASA
TAHIMIK
PAHAPYAW NA PAGBASA/
Mahalagang Konsepto at kalikasan ng pagbasa
Isang proseso ito ng pagunawa sa mensaheng nais ibahagi ng awtor sa mga mambabasa
PAGBASA
Sa apat na makrong kasanayang pangwika na ginagamit ng tao, ang pinaka mababang porsiyento ay ang (16%)
Ang taong mahilig magbasa kailanma'y hindi mahuhuli sa mga bagong tuklas na kaalaman at impormasyon sa makabagog panahon
Hakbanging mental ang gawaing ito tungo sa pagkilala, pakahulugan at pagtataya sa mga naisulat ng awtor.
Ama ng pagbasa
William S. Grey
Persepsiyon
Komprehensiyon
Reaksiyon
Integrasiyon o Aplikasyon
(Paguugnay)
(Pagunawa)
(Simbolo)
Allington at Cunningham
Hindi nabigyan ng ibang kahulugan ang ibang konsepto ng pagbasa.
(kapaligiran,hangin at liwanag)
MALAKAS
(Basahin ang buong kaisipan at masanay sa mabilis na pagbasa)
(Maliwanag,Tinig at Pagbigkas)
PALATAKAW NA PAGBASA/
Scanning
(Paghahanap ng tiyak na impormasyon at mahahalagang salita sa isang babasahin)
Skimming
PAGBASANG KASWAL
KRITIKAL NA PAGBASA
Mga tiyak na detalye ng akda ang sinusuri't binibigyan ng tamang interpretasyon.
Pampalipas oras.
Pangkalahatang ideya sa teksto
MGA ANTAS SA PAGBIBIGAY-KAHULUGAN
Tuwiran/
Denotasyon
=literal na kahulugan
Di tuwiran/
Konotasyon
=Malalim na kahulugan
Kakahulugan
=Mga salitang pareho ang kahulugan
Salungat
=Mga salitang magkasalungatang kahulugan
Magpahiwatig
=Pahiwatig sa salitang nasa pahayag ang higit na nauunawaan
Tayutay
-Pagtutulad/Similie
-Pagwawangis/Metaphor
-Pagtatao/Personification
-Pagmamalabis/Hyperbole
-Onomatopia
Idyoma
=Ang salita ay hindi literal o di tuwiran.
MGA ANTAS NG PAGBASA
Pagunawang literal
Pagpapahalaga
-Pangunahing,litarel at tiyak na kahulugan ng mga salita.
-paghayag ng emosyon o damdaminng mambabasa.
Aplikasyon
-Pag-uugnay ng personal na karanasan sa mga akdang binasa.
Mapanuring Pagbasa
-Pagpapasya, paghatol at pagbibigay ng sariling reaksiyon sa akda.
Interpretasiyon
-Pagbigay ng opinyon, palagay, haka-haka at panghuhula.
TEORYANG ISKEMA
PEARSON (1987)
Lahat ng nararanasan at natutuhan ay ay naayon sa nakalahad na kategorya.
Proseso ng pag-uugnay ng mga kaalaman sa pagkabuo ng mahahalagang salik sa pagunawa.
Pearson at Sapiro
INTERAKTIBONG PROSESO
Awtor-Mambabasa
layon na malaman ang pangunahing paksa o balak.
Pagunawa sa ideya ng iba
Komprehensyon
Full transcript