Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pomoc psychologiczna

No description
by

Ewelina Sienkiewicz

on 16 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna
Obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych:
Promocja zdrowia
proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. Udział psychologii w promocji zdrowia to zespół działań profesjonalnych psychologów, których celem jest kształtowanie i utrwalenie zachowań potrzebnych do rozwoju i utrzymania zdrowia jednostki.
Psychologiczna prewencja
Pomoc psychologiczna z punktu widzenia psychologii społecznej
Altruizm – robi się coś dla dobra kogoś bez chęci uzyskania własnych korzyści, lub ze szkodą dla samego siebie (np.: wsparcie grupie emigrantów może spowodować ataki miejscowej ludności). Również, altruizm – chcemy sami siebie dowartościować udzielając pomocy innym. Są różne motywy pomagania. Pomaganie w tej perspektywie jest jakimś procesem /model decyzyjny/.
TEORIA POBUDZENIA
pomaga się innym po to, aby usunąć własne negatywne doświadczenia; aby pomóc sobie, tj. zmniejszyć nieprzyjemny stan napięcia emocjonalnego (film Niebieski).
KLASYCZNE MODELE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Dziękujemy za uwagę!
Pojęcie pomocy psychologicznej pojawiło się w literaturze specjalistycznej w latach '80 XX w i wiązało się z powstaniem nowych form praktycznego działania psychologów.
promocja zdrowia ,
prewencja ,
poradnictwo psychologiczne,
interwencja kryzysowa,
psychoterapia, resocjalizacja.
Dwie możliwości wykorzystania psychologii w realizowaniu zadań promocji zdrowia:
1.Upowszechnianie wiedzy psychologicznej - działania polegające na podnoszeniu jakości życia i umacniające dobrostan psychiczny uznawane są za najistotniejsze dla promocji zdrowia.

2.Udział psychologów w promocji zdrowia - psychologowie biorą udział w tworzeniu i realizowaniu programów nastawionych na edukację zdrowotną i wspomaganie rozwoju.
zespół działań, w których wykorzystuje się metody i środki psychologiczne w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym, psychicznym i społecznym. Prewencja może polegać na minimalizowaniu zagrożeń przez eliminowanie czynników ryzyka, które można podzielić na ryzyko sytuacyjne , rozwojowe oraz temperamentalne i osobowościowe. Działanie prewencyjne ma w pierwszym rzędzie przeciwdziałać pojawieniu się zaburzeń. Jest więc nastawione przede wszystkim na grupy ryzyka.
Poradnictwo psychologiczne
forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:
diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi,
określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem,
poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach,
Interwencja kryzysowa
jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania. Ma charakter pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej lub prawnej i służy wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Istnieją ośrodki interwencji kryzysowej, które działają często jako rodzaj pogotowia, są czynne przez całą dobę. Proponują one pomoc w złagodzeniu cierpienia i bezradności, w odzyskaniu sił oraz kontroli nad własnym życiem, interwencję w środowisku, fachową informację i w wyjątkowych sytuacjach czasowe schronienie.
TEORIE NORM
działanie służące pomaganiu jest uleganiem, spełnianiem danych norm społecznym. Mamy dwie normy: (a) norma odpowiedzialności społecznej – jestem zobligowany do pomagania tym, którzy są ode mnie zależni, (b) norma wzajemności – jak ty mi, tak ja tobie.
MODEL MORALNY
Zarówno osoba pomagająca, jak i ta której się pomaga mają poczucie odpowiedzialności za powstawanie i rozumienie problemu. Obie strony są zmotywowane.
problemu jest niezależna, poza osobą np. przewlekła choroba, sytuacja w pracy. Oboje biorą odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. Osoba oczekuje specjalnego traktowania przez osobę pomagającą, co może się to przekształcić w postawę roszczeniową, że osobie należą się różne rzeczy.
MODEL KOMPENSACYJNY
MODEL MEDYCZNY
Osobie której pomagamy nie towarzyszy poczucie odpowiedzialności za problem (powstanie i rozwiązanie). Rozpoznaje się u takich osób niemożność kierowania własnym życiem. Jest to model pomocy dyrektywnej (mówi się tej osobie co ma robić) z elementami uzależnienia osoby wymagającej pomocy.
Osoba przeżywa swoją sytuację w taki sposób, że to ona jest odpowiedzialna za powstanie problemu, ale nie jest odpowiedzialna za jego rozwiązanie .
Osoba potrzebująca pomocy oddaje się pod opiekę osoby pomagającej, która działa z pozycji autorytetu.
MODEL OŚWIATOWY
Częściej pomagamy osobom:
zależnym od nas, słabszym
których problem nie zależy od nich
lubianym
atrakcyjnym
podobnym do nas
Full transcript