Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Nederlandse Opstand

No description
by

Annemiek Lubbers

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Nederlandse Opstand

1560
1570
1590
1550
1580
De Nederlandse Opstand
De Nederlanden onder Spanje
Verzet in de Nederlanden
Nederland in opstand tegen Spanje
De eerste successen
1572
Gezocht: een goede leider voor de Opstandelingen
Willem van Oranje
Verdraagzaamheid op het gebied van geloof
Spaanse muiterijen
Spanje = bankroet
1575: geen soldij voor soldaten
Gaan muiten: geen bevelen meer uitvoeren.
Gaan roven, moorden en brandstichten door de Nederlanden.
1579: Unie van Utrecht
Noordelijke Nederlanden blijven samenwerken tegen de Spanjaarden.
1579: Unie van Utrecht
1581: Filips II is niet langer onze koning
Onafhankelijkheid
Het bestuur van Karel V
Bestuurd vanuit 1 plaats
Overal gelden dezelfde regels
Op vaste momenten belasting betalen
Karel V
Filips II
1555
Hoe werd Nederland bestuurd?
Koning
Landvoogd(es)
Stadhouders
Advies:
Staten-Generaal
Koning Filips II
Margaretha van Parma
Regeert namens de koning de gewesten van de Nederlanden.
Hoogste bestuurder en legerleider van een gewest, plaatsvervanger van de koning.
Stadhouder
Willem van Oranje
Ten tijde van Filips II:
De vergadering van afgevaardigden van de 17 gewesten, die advies gaf aan de koning.
Belastingen
Ontevreden onderdanen:
Edelen en machtige burgers waren ontevreden:


Veel mensen in de Nederlanden:
Tegen centralisatie: ze hadden altijd bestuurd en nu kon dat niet meer.
Tegen de vaste belastingen: kostte hen veel geld.
Tegen de wrede kettervervolgingen
De inquisitie vervolgde protestanten (ketters) wreed. Mensen waren het zat.
Smeekschrift der Edelen (1565)
1566
De Beeldenstorm
Hagenpreken
Protestanten in Nederland
In het geheim: hagenpreken - het ware geloof en de bijbel lezen
‘Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.’
Exodus 20:4
Reactie vanuit Spanje
Filips II was woest
Stuurt Hertog van Alva om de orde te herstellen.
Veel protestantse edelen en andere opstandelingen vluchten weg.
Maar de strijd is nog niet voorbij...
(centralisatie)
Spanje
Waar?
Waar?
Brussel
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert


Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed
Mijn vaderland getrouwe, blijf ik tot in den dood
Een prinsen van Oranje, ben ik vrij onverveerd
Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
Wat doet Filips II?
Hertog van Alva sturen om orde te herstellen.
Meer belastinggeld hebben: voor Spaanse legers.
De wrede hertog van Alva
Beeldenstorm (1566)
1568: De strijd begint...
Edelen en protestanten vluchtten naar het buitenland: vanuit daar verder strijden tegen de Spaanse vorst.
1568: strijd begint... de eerste gevechten.
Willem van Oranje
Inname van Den Briel
'Op 1 april verloor Alva zijn bril'
Succes vraagt om een vervolg
Meerdere steden in Holland en Zeeland worden door de opstandelingen verovert.
De watergeuzen
Kon verdraagzaamheid?
Rooms-katholieken: vertrouwden de calvinisten niet. Gingen zich ook niet bekeren.
Calvinisten: vertrouwden de rooms-katholieken niet. Waren hulpjes van de Spaanse koning.
Nederlanden, verenigd u!
De Nederlanden hadden gemeenschappelijke vijand: de muitende soldaten.
Gaan samenwerken om ze te verjagen.
Maar dit gaat niet lang goed:
De landvoogd weet de rooms-katholieken in het zuiden weer aan de Spaanse zijde te krijgen.
Op zoek naar een vorst
Elk rijk had een koning/keizer
Maar geen goede kandidaat kon worden gevonden
1584: Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards.
Dan maar zonder koning?
1588: Nederland wordt een republiek
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
De Staten-Generaal neemt samen de beslissingen die voor alle gewesten gelden.
De strijd tegen Spanje ging door.
In 1648 wordt de vrede getekend.
Full transcript