Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

No description
by

Linh Xoăn

on 30 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
Vị trí, vai trò của quy luật mâu thuẫn
- Là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật.
- Là hạt nhân của phép biện chứng duy vật.
- Chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động phát triển.
Nội dung quy luật mâu thuẫn
Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin
Chuyên đề: Quy luật mâu thuẫn
GVHD: Ths. Đinh Huy Nhân
Người thực hiện:
Nguyễn Đức Linh
Lâm Khánh Tài

Vị trí, vai trò của quy luật mâu thuẫn.
Nội dung, ý nghĩa của quy luật mâu thuẫn.
Nguồn gốc, động lực của sự vận động phát triển.
Có ý kiến cho rằng: "Để cuộc sống tốt đẹp hơn cần phải thủ tiêu hoặc điều hòa các mâu thuẫn". Nhận định và giải thích quan điểm bản thân về ý kiến trên.
Câu thành ngữ: "Cá lớn nuốt cá bé" được hiểu theo những tính chất nào của quy luật mâu thuẫn.
Mâu thuẫn
Thống nhất
Đấu tranh
> <
Ý nghĩa quy luật mâu thuẫn
"Khi việc gì có mâu thuẫn, khi phải tìm cách giải quyết tức là có vấn đề. Khi đã có vấn đề, ta phải nghiên cứu cho rõ cái gốc của mâu thuẫn là vấn đề gì. Phải điều tra, phải nghiên cứu các mâu thuẫn đó. Phải phân tách rõ ràng và có hệ thống, phải biết rõ cái nào là mâu thuẫn chính, cái nào là mâu thuẫn phụ. Phải đề ra cách giải quyết".
Nguồn gốc, động lực của sự vận động phát triển
“ Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập”
Mâu thuẫn cũ
Mặt đối
lập A
Mặt đối
lập B
đấu tranh
Mâu thuẫn mới
Mặt đối
lập A'
Mặt đối
lập B'
đấu tranh
sự phát triển
"Để cuộc sống tốt đẹp hơn cần phải thủ tiêu hoặc điều hòa các mâu thuẫn"
Không thể thủ tiêu hoặc điều hòa mâu thuẫn mà chỉ có thể giải quyết các mặt đối lập trong cùng một mâu thuẫn từ đó tạo nên sự vận động phát triển, biến đổi cái cũ thành cái mới.
Câu thành ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" được hiểu theo những tính chất nào của quy luật mâu thuẫn?
Nghĩa đen
Quy luật tự nhiên: loài cá nhỏ hơn luôn là miếng mồi cho những con cá lớn hơn.
Nghĩa bóng
Những gì yếu đuối, nhỏ bé hơn luôn chịu sự lép vế trước những thứ mạnh hơn, to lớn hơn.
- Tính khách quan

- Tính phổ biến

- Tính đa dạng
Chính trị - xã hội
Kinh tế
Tuy nhiên, không phải lúc nào cái mạnh hơn, cái to lớn hơn cũng chiến thắng, nếu như những kẻ yếu hơn hợp sức lại.
Tóm lại:
Mâu thuẫn:
- Là hạt nhân của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Là điều tất yếu, không thể tránh khỏi trong mọi mặt tự nhiên, xã hội.

Mâu thuẫn tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng là mâu thuẫn cơ bản ?
A. Đúng

B. Sai
Chính xác
Sai rồi!
Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?
A. Tư duy

B. Tự nhiên, xã hội và tư duy

C. Tự nhiên

D. Xã hội có giai cấp đối kháng
Chính xác
Chỉ có thể điều hòa bằng cách giải quyết các mặt đối lập.
Cám ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi!
Mặt đối lập A
Mặt đối lập B
Nghĩa đen
Quy luật tự nhiên: loài cá nhỏ luôn là miếng mồi cho những con cá lớn hơn.
Nghĩa bóng
Những gì yếu đuối, nhỏ bé luôn chịu lép vế trước những thứ mạnh hơn, to lớn hơn.
- Tính khách quan

- Tính phổ biến

- Tính đa dạng
Full transcript