Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reprezentáció a médiában

No description
by

Mozgókép Média

on 8 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reprezentáció a médiában

Reprezentáció
a
médiában ÖREGEK VALLÁS SZTEREOTÍPIÁK SZERELEM CSALÁD HALÁL tizenévesek FÉRFIAK NŐK KISEBBSÉG szextárgy baba/kislány Hülye Tizenéves törzsek erő=erőszak Agresszor HŐS Alice megy Csodaországba előtte-utána szindróma A valóság médiareprezentációja.
A közönség egyre jobban rászokik, hogy a dolgokat a médiából ismerje meg. A világ és médiában megjelenő ábrázolása eltér: A média hozzájárult annak a (tév)képnek a kialakításához, hogy ez a kisebbség visszaél a társadalom áldozatkészségével.
gyakran a média él vissza azzal, hogy a közönség hajlamos egy-egy kiragadott (negatív) személyt az egész csoport képviselőjeként kezelni.
A médiamanipuláció eszköze, amikor a kisebbséget reprezentáló személy
nem kap megszólalási lehetőséget, mások beszélnek róla;
kisebbségi mivoltában jelenik meg (romaként, nem pl. apaként).
A kulturális különbözőségekből eredő előítéleteket gyakran a média erősíti fel. A média a reprezentáció útján nem csupán leképezi, hanem formálja is a valóságot. Sztereotípia a médiaszövegekben a „nagy pénzekkel, de érdemtelenül” támogatott romák: a gondoskodó hatalom a „mi” adóinkból házakat épít nekik, igyekszik a roma gyerekeket az iskolában tartani, de „ők” egy év alatt lelakják az épületeket, eladják, ami mozgatható, nem fizetik a számlákat, nem járatják iskolába a gyerekeiket, stb. A romák a reklámokban, tévébemondóként az életmintákat közvetítő szappanoperákban, talk-show-kban szinte egyáltalán nincsenek.
Amikor mégis, megjelenésük oka etnikai hovatartozásuk. Szerepeltetésük többnyire előítéletekhez kötődik. Gyakran a „magyar” többséget valamiképpen fenyegető kisebbségként - bűnözés, betegség, a nagy népszaporulat. A ROMA KISEBBSÉG REPREZENTÁCIÓJA A médiaszövegek útján létrejövő közlés nem lehet objektív -> a megjelenített események, helyzetek, környezetek, emberi kapcsolatok bemutatásából következtethetünk a közlő szándékára. -> médiamegjelenítés, médiareprezentáció: nem csak jól-rosszul mutatja be a valóságot, de közreműködik az emberek valóságról formált képének kialakításban is. Súlyos következmények a kisebbségek bemutatásában. a műsortípusokban eltérően jelenik meg a két nem. A hírműsorokban a nők valós számarányuk alatt, a vetélkedőkben és a szappanoperákban nagyobb számban jelennek meg.
az idősek aránya egyre növekszik – a tévében 3%,
Hasonló adatok a szegények és a kisebbségek médiajelenlétében is.
Ma Magyarországon minden 3. ember fizetésért dolgozik. A lakosságnak ezt a harmadát azonban csak minden 90-100. (!) tévészereplő képviseli
A televízióban két és félszer annyi a győztes, mint a vesztes. A sikeres férfi nem nős, ám a nők sikerének záloga a házasság => a média által megjelenített (reprezentált) világ eltér a tapasztalati valóságtól. Az archetípusok ősképek A szűz istennők: Artemisz, Athéné és Hesztia. A szűz őstípusa a függetlenség és sebezhetetlenség biztonságát, az önállóan boldogulni tudás képességét jelenti, és bizonyos öntudatosságot is.
Nincs igénye a férfira, önbecsülését önmagából meríti. Nem a szó fiziológiai értelmében szűz, hanem személyiségének tetemes része érinthetetlen A nő önmagával azonos, lelkének lényeges része nem tartozik máshoz, hű marad önmagához. Amit tesz, önmagáért, a maga kedvéért teszi. Arra érez késztetést, hogy saját értékeinek megfelelően éljen, azt tegye, ami számára fontos, függetlenül mások véleményétől. Sem a társadalmi szerepelvárások, sem a férfiak által támasztott követelmények nem érintik autonómiáját. Artemisz, a vadász lemondott a városról, kerülte a férfiakat, és idejét az őt körülvevő nimfacsapattal a vadon mélyén töltötte. Az Artemisz-nők egyszersmind „megrögzött individualisták, útjukat egyedül járják végig. Athéné egyenrangú vagy felsőbbrendű társként a férfiak mellé szegődött. Alkalmazkodási módja a férfiakkal való azonosulás. Olyan lett, mint egy férfi. Hesztia a befelé fordulást, a visszavonulást választotta alkalmazkodási stratégiájául. Anonim alakot öltött, és így magára maradhatott. Elfedte nőiességét , nem állt be a versenybe, a nyugodt életet választotta. A sebezhető istennők Héra, Démétér és Perszephoné. Reakcióik jellegzetesek: Héra dühvel és bosszúvággyal, Démétér és Perszephoné mély depresszióval reagál Héra Aphrodité a szépség és szerelem istennője. Bár sok szeretője és gyermeke volt, mégsem vált sebezhetővé, a férfiak által kiszolgáltatottá. Mint az alkimista kohójában, benne forr össze a befogadás és behatolás képessége, kreatív alkotóerőket felszabadítva. Ez az őstípus hordozza az érzéki örömök keresését, a megismerés és teremtés vágyát. Az Aphrodité típusú földi nő nagy belső vonzerővel rendelkezik, élvezi az életet, a kölcsönös szerelem adta örömöket. A szerető szerep működésének motorja. Athéné karrierista és férfias normákat valló oldalával összefonódva hozta létre a szexi-karrierista viszonyulást. Az ilyen nők szexualitása saját örömét és érdekeit szolgálja. Ha érdekei úgy kívánják, szexualitása még karriertörekvéseit is támogathatja. APHRODITÉ a házitűzhely és a templom istennője, a bölcs nő
A nőkben élő Hesztia figyelmüket belső lényegük felé fordítja, hatására keresik a nők életük értelmét, mélyülnek el meditációban vagy imában. - ez az őstípus munkálkodik bennük, amikor örömmel végzik házi teendőiket, feloldódnak a tevékenységekben, a külső tisztogatással bensőjüket is megtisztítják.
helyet kaphat az anya, feleség, háziasszony és dolgozó nő szerepeiben, mikor a feladatokat elmélyülten, feloldódva végezzük.
A házban és a templomban marad, az építményben, ami a tűzhelyét körülfogja. Figyelmét összpontosítja, egy gyújtópontba szűkíti tudatot (focus tűzhely), befelé, önmagába néz. Hesztia módjára szemlélni a világot: magunkba nézni, belső hangjainkra figyelni, intuícióinkra hagyatkozni. Így mindig arra koncentrálunk, ami nekünk fontos. Ez hozzásegít ahhoz, hogy kontaktusban maradhassunk valódi, belső értékrendünkkel.
Társaságkerülő, szereti a csendet, nyugalmat, s ezt általában a magányban találja meg.
a szex sem játszik fontos szerepet az életében. Megfelel a "jó feleség” hagyományos eszményképének. Kitűnő háziasszony, ahogy mosogat vagy rendet csinál, sietség nélkül, az maga a feladatban való békés feloldódás. Hesztia A megállapodottság sem vonzó annak, aki legszívesebben mindig úton lenne. Ha az Artemisz - nő vonzó és népszerű, lehet, hogy számos szeretője akad, mondhatni "tarolja a mezőnyt” pl az egyetemen -, de nem kötteti be a fejét. Ha mégis házasságot köt, férje általában volt osztálytárs, évfolyamtárs, kolléga, sporttárs. Házassága két egyenrangú és egyenjogú ember szövetsége. nem csak a fizetésért dolgozik, számára a munkának szubjektív értéke is van.
nem tiszteli a hagyományokat, hangsúlyozottan nonkonformista, mind önmagával, mind a környezetével konfliktusokba keveredhet. Céltudatosság a választott úton, a tünékeny "vad” kitartó követése - lehetővé teszik a legmerészebb pályaálmok megvalósítását, a legnagyobb teljesítmények elérését is. Az Artemisz-nőt általában csak addig érdekli egy férfi, amíg a "vad menekül”, amíg a "hajtás” eleme fontos része a kapcsolatnak. kapcsolatai addig kielégítők számára, ameddig a férfi érzelmi távolságot tart, és nincs mindig kéznél. PALLAS ATHÉNÉ a bölcsesség, a női mesterségek és stratégia istennője.
„Apja lánya” - racionalitás, tervezés és akarat
Az Athéné típusú nő gyakorlatias, jól megállja helyét a férfiak világában, vonzódik a hatalommal rendelkező férfiakhoz, de nem válik tőlük függővé.
A nőkkel a viszonya kevésbé hangsúlyos, nem keresi a velük a barátságot. A piacgazdaság követelményei választás elé állítják a nőt. Egyre többen érzik azt, hogy a munkaerőpiacon való érvényesülésük feltétele a hagyományos női minták háttérbe szorítása, és a „férfias” értékekkel való azonosulás. Athéné őstípusa sikeresen ötvöződik Afroditével, létrehozva egy un. Szexi-karrierista viszonyulást. Perszephoné – Démétér lánya, az anyja-lánya archetípusa, aki később az alvilág királynője lett. Kettőssége a földi nő fejlődési lehetőségét hordozza. Kezdetben alárendelődő, passzív, szemlélődő szereplője a mitológiának, akivel a dolgok csak úgy megtörténnek. Ekkor még neve: Kóré – azaz leány. Nem önálló személyiségként, hanem anyjával szoros kapcsolatban működik. Az ilyen nő kislányos marad, törődést igényel, a környezetéhez alkalmazkodik. Kóré az alvilágot megjárva érett nőként tér vissza, s mivel az év egy részében Hádész mellett a lelkek vezetője, ezért archetípusa a földi nőben, a tudattalannal való kapcsolat kialakításának és elmélyítésének lehetőségét hordozza. Az érett Perszephoné gyakran spirituális érdeklődésű, intuitív, lelki segítő. Kóré jelen lehet az alárendelődő feleség szerepben, de Perszephonéként felszínre törhet a spiritualitással és a lélektannal összefüggő hivatásokban, azaz a dolgozó nő szerepében. A Perszephonék sodródó és várakozó fiatal lányok, vagy alkalmazkodó, önállótlan feleségek. a tenger habjaiból merült fel egyszerre, tündöklő szépségben, mint ahogyan a szerelem támad az emberi lélek hullámzásai közt, Anadyomené, a "felmerülő" is az ő mellékneve.
Aphrodité kényszerítő erejével mind alkotó, mind teremtő feladatokra ösztönzi a nőket, az ő hatása tehát, ha megfogan bennünk valami, vagy éppen valaki.
Aphrodité pajkos fia, Erós, aki hol gyújtogató fáklyával lobbantja fel a szerelem tüzét, hol pedig mint biztos kezű íjász küldi nyilait a szerelmesek szívébe. Artemisz a vadászat és a Hold istennője, a fiatal vadállatok és a fiatal lányok védelmezője. Bár a férfiaktól mindvégig független maradt (nem érintette meg a szerelem), mégsem volt magányos: lánycsapata kísérte. Artemisz mint nővér oltalmazta őket. A nőkben élő Artemisz archetípusa a nő önállóságát, igazságérzetét, céltudatosságát, természetszeretetét, a női összetartozás érzetét adja. ez az őstípus hiányzik a magyar nőkből. A női emancipáció nálunk: a tradicionális szerepekből kitörő nő akkor kap elismerést, ha a férfias értékeket magáévá téve, érzelemmentesen, versengve végzi a „férfimunkát”. Ez Athéné archetípusát kelti életre.
Bármilyen célt szemelt ki, Artemisz tudta, hogy nyila el fogja azt találni.
intenzív koncentrációs képesség - sem saját szükségleteik, sem másokéi, sem a versenytársak megjelenése nem zavarja meg őket. A versengés emeli szemükben a "zsákmány" értékét. ARTEMIS Démétér –az anya, a termékenység és a termőföldek, valamint az eleusziszi misztériumok istennője - gondoskodik a test, a lélek táplálékáról. Enni ad, lelki támaszt nyújt, vagy szellemi, spirituális ajándékkal szolgál. Anyai önfeláldozása, nagylelkűsége, segítőkészsége mutatkozik meg a Démétér típusú földi nőkben. Életük értelme a gyermek. Más kapcsolataikban is a gondoskodás kerül előtérbe. Az istennő "anyatermészet” aspektusát testesíti meg, akit az anyai ösztön arra indít, hogy gondoskodjon másokról, nagyvonalú, bőkezű legyen, és ebben érezzen kiteljesedést. Ugyanez vezeti, amikor segítő foglalkozást választ. Amikor dicsérik a főztjét, jó anyának és nem pedig szakácsnőnek érzi magát, mint Athéné, akinek a teljesítmény a fő örömforrása. Szerinte a férfiak olyanok, mint a gyerekek. A párkapcsolata anya-fia viszonyra emlékeztet. Kapcsolataiban adakozó, gondozó, segítő és törődik mindenkivel, aki csak a közelébe kerül. Nem verseng sem férfiakért, sem karriersikerekért. A sebezhető istennők a nők kötődési igényét fejezik ki, a hagyományos női szerepek: feleség, anya, leány. Életük minősége a számukra fontos kapcsolatok függvénye, ezért nagyon érzékenyek más emberek érzései, igényei iránt, esetenként kiszolgáltatottak nekik. Mindhármukat bántalmazták a férfi istenek, amire hol tomboló dühvel, hol lelki betegségekkel reagáltak.
Héra – a házasság istennője. Zeusz felesége, a gyermekáldás védelmezője. Megcsalatása miatt gyűlölködő, bosszúszomjas is. Ilyenkor fájdalmában elbolyong otthonától, de férjéhez mindig visszatér. A házasságban a beteljesülést keresi és nem az anyaságot. A földi Hérák a hűséges, ám féltékeny feleségek, akiknek legfontosabb vágya, hogy férjük társaként annak előmenetelét, boldogulását segítsék. Emiatt hajlamosak egyéb kapcsolataikat és önmagukat is háttérbe szorítani. Héra azoknak a nőknek a személyiségében dominál, akik minden más női szerepüket alávetik a legális párkapcsolatban megtestesülő céljuknak a "feleség” szerepének. Szingli: amazon Szexi-karrierista Erősen összpontosított, törekvő, céltudatos, magabiztos és önálló.
Látványos és dinamikus
Versenytárs a férfiak számára HIÁNYZIK VAGY HAZUG övé a kontroll mintha szeretet Forradalom – kulturális, szexuális, zenei – hogyan lehet átterelni a birkákat másik legelőre: tervezett – már a barokkban is az Szex és charleston – a konzervatív tabukat egy nemzedék alatt lerombolták
Miniszoknya az 1920-as években!
The roaring twenties – szesz, drog, szex
Felszámolják a család egységét, atomizálódik a társadalom
Piálás – lehülyíteni Az emberek szeretnek törzsekbe csoportosulni, a tehetetlenség kompenzálására odaadták a férfiaknak a sportot – törzsi csapatok – a győzelmükért szurkolni tudnak, miközben a saját életükben nem jutnak sehová – elszigetelődtek, a szakértők átvettek minden döntést az életünkben
Nincs lehetőségük, hogy szabadnak és erősnek érezzék magukat, ez pótcselekvés
Bejött a tévé az indukált alfa állapottal – a férfiak odaragadtak a sportközvetítések elé
A nőknek is kell helyettesítő, amikor a házasság és család intézménye már leértékelődött a médiaüzenetek következtében – a nőknek kitalálták a divatot, az elérhető árú divatot
– viselet – viselkedés - hajviselet
Az élet szentsége már egy vicc ma
ha el tudják érni, hogy az emberek leértékeljék az életet,
akkor könnyen bevezethető a totális kontroll társadalma Például? Abortusz
gyilkosságok - nő az adag
a saját életünkre sem trendi vigyázni
önpusztítás
értelmetlen kockázatvállalás 3-4 kapcsolat, és fogy az esélye az egy életre szóló kapcsolatnak, családnak – szabad szerelem – a tizenévesen több kapcsolat, nehéz lesz tartós kapcsolatot kialakítani Képfrissítési frekvencia alfa állapotban az agy Az emberek követik a sztárokat – a válás dömping Hollywoodból jött
Azonosulás a szereplőkkel – fontos üzenetek – érzelmi felfokozottságban átmegy az üzenet – a történeten át könnyebb feltölteni új gondolatokat – nincs racionális vita
Ha elérjük, hogy az anyagi javakat hajszolják, akkor megvehetők
A vonzás szabályai
Full transcript