Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategy report 2013

No description
by

Chinzorig Ganbold

on 24 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategy report 2013

15-20%
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШ, АЛБАН ХААГЧИД УЛИРЛЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
2013
091
120
,000
10
2013-2016
НЭМЭГДЭХ СУУДЛЫН ТОО
5
1.1 ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ
1.3 СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦОО /12 ЖИЛ/
1.2 ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН
1.4 БАРИЛГЫН НАСЖИЛТ
1. СУРГАЛТЫН ХҮРТЭЭМЖ -
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
,000
НЭГ ЖИЛД
НЭМЭГДЭХ ХҮҮХЭД
,000
30
2014-2015
НЭМЭГДЭХ СУУДЛЫН ТОО
,760
83
2013-2016
ХАСАГДАХ СУУДЛЫН ТОО
СУРГУУЛЬ
ДОТУУР БАЙР
ЦЭЦЭРЛЭГ
СПОРТ ЗААЛ
1. СУРГАЛТЫН ХҮРТЭЭМЖ -

ШИЙДЭЛ
ШИНЭЭР БАРИХ ШААРДЛАГАТАЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НИЙТ ТОО:
1101
319
571
/78
/270
/1
/14
2013
(+28)
2013
(+11)
2013
(+30)
2013
(+13)
2014
(+91)
2014
(+20)
2014
(+76)
2014
(+11)
УЛС / НИЙСЛЭЛ
УЛС / НИЙСЛЭЛ
УЛС / НИЙСЛЭЛ
УЛС / НИЙСЛЭЛ
2. ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
"ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
"АВЬЯАС"
хөтөлбөр
"НОМ"
хөтөлбөр
"Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэл
Боловсролын чанарын үнэлгээ
100+
350
СУРГУУЛЬ
ЦЭЦЭРЛЭГ
СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДХҮҮН
301,500
60%
НИЙТ СУРАГЧДЫН
ДУГУЙЛАН, СЕКЦ
"АВЬЯАС" ХӨТӨЛБӨР 2013 ОНД
8,890
АНГИЙН НОМЫН САН
250,722
100%
ЕБС I-V БҮЛЭГ -
НОМ НИЙЛҮҮЛЭЛТ
"НОМ" ХӨТӨЛБӨР
100%
ЕБС I-V БҮЛЭГ -
24,000
СУРГАЛТ
"БАГШИЙН ХӨГЖИЛ" ХӨТӨЛБӨР
70%
НИЙТ БАГШ НАРЫН -
445
ТЭРГҮҮЛЭХ
ЧИГЛЭЛ
ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ МОНГОЛ ХҮН
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛ
Сурагчдын судлах хичээлийн тоо ихсэж, ачаалал нэмэгдсэн
1
ӨДӨР
*
7
ЦАГ
17
ТӨРӨЛ
12-13
ТӨРӨЛ
4
ЦАГ
ХИЧЭЭЛ
4
=
4
ЦАГ
ХИЧЭЭЛ
1
=
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ
СТРАТЕГИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭР

2. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ, ХАМТАРСАН ШИЙДВЭР

3. ХӨТӨЛБӨР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ
ӨМНӨ
ОДОО
100 үгээс 20 үг алдвал!
Алдаа 20 -
Муу F
Зөв 80 - Сайн
Хүүхдийн суралцах сонирхолыг мохоож, итгэлээр унгаадаг нь одоогийн үнэлгээний системийн хамгийн муу сул тал нь болж байна.
Үнэлгээний шинэчлэл нь үнэлгээг хүүхдийн сурах тэмүүллийг өдөөж, идэвхжүүлдэг, эерэг, урамшууллын шинжтэй болгоно.
БАГШ БЭЛТГЭХ ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ
УХААЛАГ, ЦАХИМ ЗАСАГЛАЛ
БАГШ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН ТЭТГЭЛЭГ, УРАМШУУЛЛЫН СИСТЕМ БҮРДҮҮЛНЭ
СУРГАЛТЫН АГУУЛГЫГ ШИНЭЧИЛНЭ
БАГШЛАХ ДАДЛАГЫН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ
ЗААХ АРГА ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ӨӨРЧИЛНӨ
СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ, АУДИТЫН СИСТЕМ БИЙ БОЛГОНО
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛ
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН
СУРАХ БИЧИГ
ХЭВЛЭН НИЙЛҮҮЛЛЭЭ
10-30%
ТУСГАЙ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛТАНД ҮНДСЭН ЦАЛИНГИЙН
10-30 ХУВИЙН НЭМЭГДЭЛ
ХӨЛС ОЛГОХООР БОЛОВ
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ НЭГ СУРАЛЦАГЧИД НОГДОХ
ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫГ 3 ДАХИН

НЭМЭГДҮҮЛЭВ
х3
ТУСГАЙ СУРГУУЛИУДАД АВТОБУС НИЙЛҮҮЛЛЭЭ
СУРАХ БИЧИГ
ДЭЭД БОЛОВСРОЛ
ӨНДӨР ХӨГЖИЛТЭЙ ОРОНД БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭХ
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫГ ХОТХОНООР ХӨГЖҮҮЛЭХ
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
ШИЛДЭГ 100 СУРГУУЛЬД
ОЮУТАН СУРАЛЦУУЛНА
СУРАЛЦАХ ОЮУТНЫ ТООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ БАЙНА
Багануурт баригдах их сургуулийн хотхоны ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтэц, барилгажилтын зураг төсвийг боловсруулж дууссан.

Хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу зарим хэсгийн барилгын зураг, төсөв, тооцоог боловсруулах ажлыг эхлүүлэх гэж байна.
Сургалтын хөтөлбөр, агуулгаа олон улсын жишигт хүргэх
Кредит системд бүрэн шилжих
Сургалтын зохион байгуулалт, бүтцээ оновчтой болгох
Оюутнуудад хөтөлбөрөө, багшаа, сургалтын хэлбэрээ сонгодог болгох
Багш нарт судалгаа хийх бололцоог бий болгох
Чанарын дотоод хяналттай болгох

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар тогтоол

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛ
МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗAР
ШИЙДВЭР
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН
ТАМГЫН ГАЗAР
БОЛОВСРОЛЫН БАГЦ ХУУЛИУД, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАВ
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг оношлох, нийгэмшүүлэх, хөгжүүлэх тогтолцоо бүрдсэн.
Хууль батлагдснаар...
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлд нийгмийн хамгааллын, эрүүл мэндийн сэргээн засах үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн орчин бүрдсэн.
Тусгай сургуульд ажиллах хүний нөөцийг нэмэгдүүлсэн /тусгай мэргэжлийн багш, туслах багш, аргазүйч, эмч, сэргээн засалч, согог зүйч ... /
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАВ
2013.02.07
2013.05.24
Монгол улс олон улсын монгол судлалын цөм байх, үндэсний хэл соёлын дархлаа сайжрах үндэс суурь тавигдлаа.

Дотоод, гадаадын монгол судлаачдын хамтын ажиллагаа сайжирч, мэдээлэл, сурталчилгааны цар хүрээ өргөжлөө.


Монгол судлалыг эдийн засаг, санхүүгийн хувьд төрөөс бодитой, тогтвортой дэмжих эрх зүйн орчин бүрдлээ.
Хууль батлагдснаар...
ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ИХ СУРГУУЛЬД ОЮУТАН СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ
Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр тогтоол
Тогтоол батлагдсанаар...
МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ
ХАРГАЛЗАХГҮЙ
Засгийн газрын 2013 оны 392 дугаар тогтоол
I
I
Засгийн газрын 2013 оны 393 дугаар тогтоол
Тогтоол батлагдсанаар...
Багшийг цаасаар бус хүрсэн үр дүн, ахиц, амжилтаар дүгнэх эрхзүйн орчин бүрдсэн.
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй эрүүл орчин нөхцөл бүрдүүлэх бүтээлч ажлын ахиц амжилтад тулгуурлан дүгнэх боломж бий болсон.
Инженер Н.Нацагням.
"Синхрон генераторын реактив чадлын автомат тохируулга болох NaNyam-AX12 болон түүний цахим лаборатори” бүтээл
ЗАСГИЙН ГАЗРААС
БАТАЛСАН МЭРГЭЖИЛ


21-99
01-20
СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТАНД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ, НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРАМ
Тогтоол батлагдснаар...
Засгийн газрын 2013 оны 229 дүгээр тогтоол
НЭМЭГДЭЛ ЦАЛИН
Нийгмийн ажилтны мэргэжил, ур чадварын өсөлтийг тодорхойлох
Ажил, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх
I
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Тогтоол батлагдснаар...
Монгол кирил бичгийн үсгийн дүрмийн журамласан толь бичиг гаргах
ТАХ-ийн ажлын байрны тодорхойлолтод монгол хэлбичгийн ур чадварын шаардлага нэмэх
ИДС-д элсэгчдээс Монгол хэлбичгийн хичээлийн шалгалт авах
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
I
Засгийн газрын 2013 оны 37 дугаар тогтоол
I
V
"ЗӨВ МОНГОЛ ХҮҮХЭД" ХӨТӨЛБӨР
Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар тогтоол
ХҮҮХЭД
НЭГ БҮРИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЗАН ЧАНАР,
ХАНДЛАГА ТӨЛӨВШИХ
МЭДЛЭГ
ЭЗЭМШИХ
ЧАДВАР
ХӨГЖИХ
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЧАДВАРТАЙ
ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ
ӨӨРӨӨ ХӨГЖИГЧ, БҮТЭЭЛЧ
ХҮҮХЭД БҮРИЙГ
ХӨГЖҮҮЛНЭ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
I
I
V
БАГШ, ИНЖЕНЕРИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЗАРИМ МЭРГЭЖЛЭЭР АМЖИЛТТАЙ СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТАНД СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Засгийн газрын 2013 оны 181 дүгээр тогтоол
V
“МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ АСУУДАЛ”
Засгийн газрын 2013 оны 95 дугаар тогтоол
V
Засгийн газрын 2013 оны 346 дугаар тогтоол
650-750
ХӨНГӨЛӨЛТ 70%
751-800
ХӨНГӨЛӨЛТ 100%
100%
ОРОН НУТГИЙН ДАДЛАГА
600 оюутан
100 оюутан
100 оюутан
I
ЭХ ОРОНДОО 5 ЖИЛ
ЗЭЭЛ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ
V
МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН ӨДРИЙГ ДЭЛХИЙН БАГШ НАРЫН ӨДӨР ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛОВ
Засгийн газрын 2013.12.14-ний өдрийн хурлын шийдвэр
I

"Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэл” дэд хөтөлбөр
"Авьяас” дэд хөтөлбөр
"Ном” дэд хөтөлбөр
Багш нарын гүйцэтгэх үүрэг, нийгэмд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх;

Цаг хугацааны хувьд зөв зохилдлогоо бүрдэх;

Багш нарын ажлын нөхцөл, цаашид боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж, олгож буй боловсролын чанар зэрэгт бүх нийтээр анхаарах ач холбогдолтой
I
I
I
I
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
Тогтоол батлагдсанаар:
Сургалтын эмнэлэгт суурилан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн чадавхийг тасралтгүй дээшлүүлэх зэрэг ач холбогдолтой
Эмнэлзүйн сургалтын орчинг сайжруулах;
Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН
САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОВ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулж Засгийн газарт хүргүүлсэн
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
ХӨТӨЛБӨР,
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
I
Х
Х
Сурах бичиг сургалтын орчин
58
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ
СУРГАГЧ БАГШ
35598
СУРГАЛТ УУЛЗАЛТ
"БАГШИЙН АЖЛЫГ ҮНЭЛЭХ ДҮГНЭХ ШИЛДЭГ АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ" УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
"БАГШ СОНГОНЫ АНГИ" ТУРШИЛТ
АЙМАГ,
НИЙСЛЭЛ
ХҮҮХЭД
10
375
Бага, дунд боловсролын стандарт, хөтөлбөр
Хүний нөөцийн чадавхи
Боловсролын байгууллагын чадавхи
Багш бэлтгэх сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө
Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд
боловсролын чанарын шинэчлэл
- ИЛ ТОД
- НЭЭЛТТЭЙ
- ШУДАРГА
ШИНЖЛЭХ УХААН
ШИНЖЛЭХ ПАРК БАЙГУУЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА
"ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИЙН БОДЛОГЫН ШИНЭЧЛЭЛ" ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ШИНЖЛЭХ УХААНЫГ ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ "ГЭРЭЛ ТУСГАЯ" АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Танин мэдэхүйн шилдэг мэдээ, нийтлэл, нэвтрүүлгийг хэвлэл мэдээллийн салбарын төрийн бус байгууллага, редакцийн үнэлгээ, уншигч үзэгчдийн саналаар сар бүр зарлах. Танин мэдэхүй, гэгээрлийн ач холбогдолтой шилдэг бүтээлийн эздийг тогтмол урамшуулах
АЯНЫ ХҮРЭЭНД:
Монголд анхны шинжлэх ухааны парк байгуулж, хөгжүүлэхэд туршлага судлах, хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, оюутан болон эрдэм солилцоог дэмжих, хоёр талын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх
2013 оны 9 дүгээр сарын 5-6-ны өдрүүдэд Төрийн ордонд UNESCO-той хамтран зохион байгууллаа
БШУ-ы бодлогыг олон нийтэд түгээх
1013
МЭДЭЭ
72
СУРВАЛЖЛАГА
54
ЯРИЛЦЛАГА
7
ШТОРК
61
ТЕЛЕВИЗИЙН
НЭВТРҮҮЛЭГ
4
ФОТО
СУРВАЛЖЛАГА
20
ИЛТГЭЛИЙН
МАТЕРИАЛ
11248
Like
4005
Followers
50
ЭХ БЭЛТГЭЛ,
ДИЗАЙН
ДЭЭД БОЛОВСРОЛ
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТ ШУДАРГА БОЛЛОО
ОЮУТНЫ 70200₮-Г ШУУД ГАРТ НЬ
ҮНДЭСНИЙ
ТЭТГЭЛЭГ
УРАМШУУЛЛЫН
ТЭТГЭЛЭГ
- ИЛ ТОД
- ШУДАРГА
- ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЛЭЭР
ХАНГАСАН
- МЭРГЭЖЛЭЭ ЗӨВ СОНГОХ БОЛОМЖ
БҮРДҮҮЛСЭН
"ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ХӨГЖҮҮЛДЭГ БАГШ"
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ХАМГИЙН
НЭЭЛТТЭЙ ЯАМ
- СЭТГҮҮЛЧИД
- ИРГЭД /1111 төв/
2013-2014 оны хичээлийн жилд ашиглагдах сурах бичиг, багшийн зэрэг нийт 58 төрлийн номын зохиогчийн болон хэвлэлийн эхэд хүүхдийн эрх, жендерийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл, багш, эцэг эх, ахлах ангийн суралцагчийн төлөөллөөс гадна сурах бичиг судлаач нар үнэлгээ, дүгнэлт өгөх ажил хийгдсэн.
"НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛ ӨЧИГДӨР, ӨНӨӨДӨР, МАРГААШ" ҮНДЭСНИЙ ФОРУМ
Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар, дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга, албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, нийт 130 гаруй төлөөлөгч.
2013.03.04-06
- Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
- Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
- НҮБ-ийн Хүүхдийн сан
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
"АВЬЯАС" ХӨТӨЛБӨР
"АВЬЯАС" СУДАЛГАА
"АВЬЯАС" ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН
"АВЬЯАСЫН ТЭМДЭГЛЭЛ"
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
"FLYER KIDS" ТӨСӨЛ
259920
СУДАЛГАА
2013.09.25
"Зөв монгол хүүхэд" үндэсний хөтөлбөр. "Авьяас" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний хурлыг БШУЯ зохион байгуулав.

Нийт 14 илтгэгч илгэл тавилаа.
“Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд 2015 оны “Нисэх загварын чөлөөт нислэгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн” Монгол улсад болно.

Энэхүү тэмцээнийг угтан “Нисэх загвараар бага өсвөр насны хүүхэд, залуучуудын зохион бүтээх, техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх төсөл”-ыг санаачлан 21 аймаг, есөн дүүргийн 3000 хүүхдэд “Flyer kids” анхан шатны сургалтыг явуулахаар шийдвэрлэсэн.
Үндэс­ний хэм­жээнд урлаг, спорт, оюун сэтгэхүй, технологийн салбарын 21 алдартан багш зургаан са­рын хуга­цаанд дугуйлан секц хи­чээллүүлсэн.
"НОМ" ХӨТӨЛБӨР
"АВЬЯАС" тв нэвтрүүлэг
19 хичээл
8 нэвтрүүлэг
2 богино кино
"Би ном унших дуртай" төсөл 540 хүүхэд
"Монгол хүүхдийн ном" эссэний ном

41 нэвтрүүлэг
1 богино хэмжээний кино
1,096.5
ТЭРБУМ
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын багц
БОЛОВСРОЛ
ШИНЖЛЭХ УХААН
1,062.0
ТЭРБУМ
34.5
ТЭРБУМ
2014 ОНЫ ТӨСӨВ
Төрийн сангийн нэгж 2013 оны 6-р сарын 1-нд байгуулагдсан.

Сар бүр харъяа төсөвт байгууллагуудын мэдээг хүлээн авч, 4-ны өдөр Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт баталгаажуулж хүлээлгэн өгдөг. Энэ хугацаанд нийт 1123 ширхэг мэдээг програмд
оруулсан байна.

102 төсвийн байгууллагын 170 гаруй дансны өдөр тутмын гүйлгээ хийгддэг
Засгийн газрын
санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд нийт 12,688 ширхэг зарлагын гүйлгээг үнэн зөв цаг хугацаанд нь бүртгэн баталгаажуулсан
байна.

Эрсдлийн үнэлгээний зураглалаар "бага" гэсэн үзүүлэлттэй гарсан.
Ач холбогдол:
- Дамжлага багассан
- Түргэн шуурхай
- Ил тод нээллтэй төрийн сангийн үйл ажиллагаатай болсон

Засгийн газрын
санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд нийт 12,688 ширхэг зарлагын гүйлгээг үнэн зөв цаг хугацаанд нь бүртгэн баталгаажуулсан
байна.

ТӨРИЙН САНГИЙН НЭГЖ
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА!

ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
17
МОДОН
ЦЭЦЭРЛЭГ
100
ГЭР
ЦЭЦЭРЛЭГ
Дэлхийн банкны санхүүжилтээр
85
ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ
54
СУРАХ
БИЧИГ
18
БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ
27
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН
Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч аймгийн Засаг даргад 27 төсөл арга хэмжээг эрх шилжүүлсэн байна.

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨСӨВ /тэрбум.төгрөг/

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын нийт хөрөнгө оруулалт (тэрбум төгрөг)

1-3 АНГИ - ҮГЭН ҮНЭЛГЭЭ
4-5 АНГИ - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУВЬ
6-9 АНГИ - СТАНДАРТ ҮНЭЛГЭЭ
10-12 АНГИ - НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ
5, 9, 12- р ангид Боловсролын чанарын үндэсний үнэлгээ
ТӨЛӨВШИЛ
МЭДЛЭГ
ЧАДВАРЫН
АХИЦ АМЖИЛТ
АВЬЯАСЫГ
НЭЭН ХӨГЖҮҮЛЭХ
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН
СЭТГЭЛ ХАНАМЖ
ЭРҮҮЛ МЭНД
A/327
A/155
A/293
A/309
A/311
A/299
A/287
A/305
A/315
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого”
“Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл баримтлал”, “Бага, дунд боловсролын үндэсний стандарт, хөтөлбөр шинэчлэх зураглал”
Ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам
Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтэц
Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын үлгэрчилсэн журам
Сургуулийн өмнөх
болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам
Сургуулийн өмнөх
болон бага, дунд боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэл
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
A/242
Насан туршийн боловсролын талаар баримтлах чиглэл, НТБҮТ-ийн дүрэм, бүтэц, зохион байгуулалт


БШУЯ - ИРГЭДЭД ХАМГИЙН НЭЭЛТТЭЙ, ШУУРХАЙ БАЙГУУЛЛАГА
Full transcript