Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RTT- REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU STRELAUA

No description
by

Monika Kowalska

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RTT- REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU STRELAUA

RTT- REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU
TEMPERAMENT
= zespół względnie stałych właściwości organizmu
= przejawia się w cechach formalnych
= jeden z mechanizmów regulacyjnych czynności

ZNACZENIE FUNKCJONALNE
ZNACZENIE FUNKCJONALNE
3)GDY JEST MOŻLIWOŚĆ WYBORU SYTUACJI I FORMY ZACHOWANIA O OKREŚLONEJ WARTOŚCI STYMULACYJNEJ:
ZNACZENIE FUNKCJONALNE
4) W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH:
CECHY TEMPERAMENTU
:
1) Żwawość
2) Perseweratywność
3) Wrażliwość sensoryczna
4) Reaktywność emocjonalna
5) Wytrzymałość
6) Aktywność
OSOBY
NISKOREAKTYWNE
wybierają sytuacje i zachowania charakteryzujące się wysoką stymulacją
OSOBY
WYSOKOREAKTYWNE
wybierają zachowania i sytuacje
o niskiej wartości stymulacyjnej
RTT
OPIERA SIĘ O:
teorię czynności Tadeusza Tomaszewskiego
teorię Eysencka
badania J. Matysiaka na szczurach
transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

regulacyjną teorię temperamentu T. Klonowicz
Autorem teorii jest prof. Jan Strelau
1) STYL DZIAŁANIA
- u osób
niskoreaktywnych
:
styl
prostolinijny
czynności zasadnicze>czynności wspomagające

- u osób
wysokoreaktywnych
:
styl
wspomagający
czynności wspomagające>czynności zasadnicze

2) EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA
- u osób
niskoreaktywnych
: niska wartość stymulacyjna

- u osób
wysokoreaktywnych
:
wysoka wartość stymulacyjna
ASPEKT ENERGETYCZNY
ASPEKT CZASOWY
->efektywność podobna
-> różnica w zakresie poniesionych kosztów psychofizjologicznych lub psychicznych
Do pomiaru formalnej charakterystyki zachowania służy
FCZ- KT
-Jan Strelau & Bogdan Zawadzki
-120 pozycji, po 20 dla każdej cechy
-wcześniej używano kwestionariusza
KTS Strelaua
tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa aktywności i do łatwej zmiany reakcji na inną, odpowiednio do zmian w otoczeniu
tendencja do kontynuowania i powtarzania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca, który to zachowanie wywołał
zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulacyjnej
tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej
zdolność do adekwatnego reagowania
w sytuacjach wymagających długotrwałej
lub wysoko stymulującej aktywności
oraz w warunkach silnej stymulacji zewnętrznej
tendencja do podejmowania zachowań o dużej wartości stymulacyjnej lub do zachowań dostarczających stymulacji zewnętrznej
PYTANIA
CZYM JEST TEMPERAMENT?
WYMIEŃ FORMALNE CECHY ZACHOWANIA
JAKI STYL DZIAŁANIA WYKAZUJĄ OSOBY NISKO- ,A JAKI WYSOKOREAKTYWNE?
"zdolność reagowania na bodźce zmysłowe o małej wartości stymulacyjnej" - TO OPIS JAKIEJ CECHY TEMPERAMENTU?
JAK PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO SESJI OSOBA NISKOREAKTYWNA, A JAK- WYSOKOREAKTYWNA? (ZE WZGLĘDU NA STYL DZIAŁANIA)
PREZENTACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ MONIKĘ KOWALSKĄ.
Full transcript