Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab

CUU kursus d. 2/4 2014
by

Inger-Marie F. Christensen

on 26 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab

ePortfolio som lærings- og
evalueringsredskab

Inger-Marie F. Christensen
SDU Universitetspædagogik
imc@sdu.dk

CUU kursus d. 26/4 2016
Introduktion - definition
Program
Introduktion til ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab
Eksempler på brug af ePortfolio på SDU
ePortfolio værktøjer
Hands-on øvelser
Design dit eget ePortfolio forløb

Eksempler på brug af ePortfolio på SDU
ePortfolio værktøjer
Litteratur
Dysthe, O. & Tolo, A. (2003). Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. Paper presented at EARLI 10th Biennial Conference, Padova, Italy, Aug. 26.-30, 2003. http://www.uib.no/filearchive/padova-portfolio-final-21-08-03-1-.pdf
Dysthe, O. (2002). Theoretical background for portfolios as learning and assessment tools in teacher education. Paper at NERA/NFPF Conference, Tallin, 7- 9. 3, 2002. http://www.uib.no/filearchive/tallin_25_3_02-1-.pdf
JISC (2008). Effective Practice with e-Portfolios - Supporting 21st century learning. Higher Education Funding Council for England. http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf
JISC infoNet, e-Portfolios infoKit: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/e-portfolios/
En portfolio er en formålsbestemt samling af arbejder, der viser den studerendes indsats, udvikling og/eller præstationer inden for et eller flere områder. Samlingen skal inkludere studenterdeltagelse i udvælgelse af indhold, bedømmelseskriterier og dokumentation på den studerendes refleksion.
Portfolio baseret læring
Portfolio generelt:
Sætte læreprocessen i centrum
Rammesætning for læring
Dokumentation af læringsrejsen
Refleksion over læringsrejsen
Den lærende i centrum
Personaliseret læring
Portfolio i et bredere perspektiv
Læring og evaluering (eksamen)
formativ evaluering
grundlag for summativ evaluering
Personlig udvikling
Portfolio som ansøgning
Overgang mellem fag, studier, semestre
Formål
ePortfolio
Digital lagring og organisering af indhold
E-læringsværktøjer anvendes
øget synlighed og åbenhed
mere fleksibel deling
øget mulighed for at dokumentere proces såvel som produkt
mulighed for multimedieindhold
undertstøttelse af interaktion
Baseret på Dysthe 2002 og Dysthe og Tolo 2003
Portfolio som læreprocesser
Bedømmelse af ePortfolioer
Eksempel på bedømmelseskriterier:
Udvalg af artefakter
Refleksion og selvevaluering
Brug af multimedieindhold
Referencer
Navigation
Layout og læsbarhed
Skrivefærdighed og korrektur
Kilde: University of Wisconsin. http://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html
Eksempel på skema til selv- og peerevaluering
Tekstproduktion på Danskstudiet
Teoretisk og anvendt sprogvidenskab på Logopædi og audiologopædi
Kandidatuddannelsen i Webkommunikation
Kommunikation på Medicin
Universitetspædagogikum / LTP
Eksamen:
Digital portfolio med mundtligt forsvar.
Ekstern prøve
Karakter efter 7-trinsskalaen
Tekstproduktion på danskstudiet
d. Undervisnings- og arbejdsformer
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, seminarer, øvelser, opgaver og samtaler med vægt på opgaveskrivning. Der udarbejdes en portfolio bestående af 3-4 afleveringsopgaver i løbet af semestret, ligesom også opgaver, som den studerende skriver i forbindelse med undervisningen i andre af fagets discipliner, kan inddrages i undervisningen.
Tekstproduktion på Danskstudiet
g. Eksamensbestemmelser
Der udarbejdes en portfolio bestående af 3-4 afleveringsopgaver i løbet af semestret.
Godkendt portfolio er en forudsætning for at kunne deltage i den afsluttende prøve.
Prøveform: Portfolio bestående af 3 – 4 afleveringsopgaver
Webmedieret kommunikation og
interaktion, 10 ECTS
Studerende afleverer løbende besvarelser
Evt. i grupper
Diskuteres face-2-face
Konstruktiv kritik
Besvarelser revideres og suppleres
Dette begrundes
Begge besvarelser bibeholdes
Opgavebesvarelser samles i mappe
Besvarelser udvælges
Introduktion udarbejdes
Hvordan eksemplificerer opgaverne det faglige indhold?
Ud fra hvilke kriterier er besvarelser udvalgt?
Hvilke faglige, intellektuelle og praktiske færdigheder illustrerer materialet?
Evt. præsentation af studerende og læringsmål
Refleksion over, om læringsmål er opfyldt, og hvordan materialet illustrerer dette
Retningslinjer for ePortfolio:
http://static.sdu.dk/mediafiles//1/0/8/%7B108DFAB0-2CFC-4B2C-ADFB-59612AEC6C72%7DWebkomm11KU.pdf
: side 15-16
Hvordan vælge værktøj(er)?
Baseret på Dysthe 2002
Refleksion: hvad og hvordan?
Fase 1: Introducér refleksion
Hvad er refleksion?
Hvorfor reflektere ifm. læring?
Brug af "jeg"
Vis eksempler
Brug øvelser
Anvend forskellige værktøjer
At pille lagene af - dyb refleksion
Fase 2: Introducér forskellige refleksionsniveauer
Kilde: Moon, J. (2001). PDP Working Paper 4 - Reflection in Higher Education Learning. LTSN Generic Centre.
Descriptive writing - ingen refleksion
Descriptive reflection - nogle overvejelser
Dialogic reflection
E-portfolio som den studerendes redskab til at understøtte nøgleaktiviteterne
indsamling
,
udvælgelse
og
refleksion
i forbindelse med undervisningens øvelser og obligatoriske afleveringsopgaver
Tekstproduktion på Danskstudiet
Full transcript