Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab

CUU kursus d. 2/4 2014
by

Inger-Marie F. Christensen

on 26 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab

ePortfolio som lærings- og
evalueringsredskab

Inger-Marie F. Christensen
SDU Universitetspædagogik
imc@sdu.dk

CUU kursus april 2017
Introduktion - definition
Program
Introduktion til ePortfolio som lærings- og evalueringsredskab
Eksempler på brug af ePortfolio på SDU
ePortfolio værktøjer
Hands-on øvelser
Design dit eget ePortfolio forløb

Eksempler på brug af ePortfolio på SDU
ePortfolio værktøjer
3 kriterier for et vellykket portfolioforløb
En portfolio er en formålsbestemt samling af arbejder, der viser den studerendes indsats, udvikling og/eller præstationer inden for et eller flere områder. Samlingen skal inkludere studenterdeltagelse i udvælgelse af indhold, bedømmelseskriterier og dokumentation på den studerendes refleksion.
Portfolio baseret læring
Portfolio generelt:
Sætte læreprocessen i centrum
Rammesætning for læring
Dokumentation af læringsrejsen
Refleksion over læringsrejsen
Den lærende i centrum
Personaliseret læring
Portfolio i et bredere perspektiv
Integrerer læring og evaluering
formativ evaluering
grundlag for summativ evaluering
Involverer de studerende aktivt - ejerskab
Bredere vurdering af den studerende
fra viden til færdigheder og kompetencer
Overgang mellem fag, studier, semestre
Fordele
ePortfolio
Digital lagring og organisering af indhold
E-læringsværktøjer anvendes
øget synlighed og åbenhed
mere fleksibel deling
øget mulighed for at dokumentere proces såvel som produkt
mulighed for multimedieindhold
undertstøttelse af interaktion
Baseret på Dysthe 2002 og Dysthe og Tolo 2003
Portfolio som læreprocesser
Bedømmelse af ePortfolioer
Eksempel på bedømmelseskriterier:
Udvalg af artefakter
Refleksion og selvevaluering
Brug af multimedieindhold
Referencer
Navigation
Layout og læsbarhed
Skrivefærdighed og korrektur
Kilde: University of Wisconsin. http://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/eportfoliorubric.html
Eksempel på skema til selv- og peerevaluering
Teoretisk og anvendt sprogvidenskab på Logopædi og audiologopædi
Kandidatuddannelsen i Webkommunikation
Kommunikation på Medicin
Universitetspædagogikum / LTP
Eksamen:
Digital portfolio med mundtligt forsvar.
Ekstern prøve
Karakter efter 7-trinsskalaen
Teoretisk og Anvendt Sprogvidenskab
Formål med anvendelse af portfolio
1. Øge de studerendes viden om fagets relevans
2. Skabe sammenhæng mellem
fagets elementer
mellem TAS og andre fag på uddannelsen
mellem faget og fremtidigt job
3. Støtte de studerende i at bevare fokus
4. Øge de studerendes engagement og motivation
Portfoliotype
Uddannelsesportfolio
Specikke krav til indhold
Løbende opgaver
Feedbackprocesser
Personlig udviklingsportfolio
Indledende afklaring af personlige mål og karriereperspektiver
Opbygge faglig identitet
Afsluttende refleksion over læringsrejse
Webmedieret kommunikation og
interaktion, 10 ECTS
Studerende afleverer løbende besvarelser
Evt. i grupper
Diskuteres face-2-face
Konstruktiv kritik
Besvarelser revideres og suppleres
Dette begrundes
Begge besvarelser bibeholdes
Opgavebesvarelser samles i mappe
Besvarelser udvælges
Introduktion udarbejdes
Hvordan eksemplificerer opgaverne det faglige indhold?
Ud fra hvilke kriterier er besvarelser udvalgt?
Hvilke faglige, intellektuelle og praktiske færdigheder illustrerer materialet?
Evt. præsentation af studerende og læringsmål
Refleksion over, om læringsmål er opfyldt, og hvordan materialet illustrerer dette
Retningslinjer for ePortfolio:
http://static.sdu.dk/mediafiles//1/0/8/%7B108DFAB0-2CFC-4B2C-ADFB-59612AEC6C72%7DWebkomm11KU.pdf
: side 15-16
Hvordan vælge værktøj(er)?
Baseret på Dysthe 2002
Refleksion: hvad og hvordan?
Fase 1: Introducér refleksion
Hvad er refleksion?
Hvorfor reflektere ifm. læring?
Brug af "jeg"
Vis eksempler
Brug øvelser
Anvend forskellige værktøjer
At pille lagene af - dyb refleksion
Fase 2: Introducér forskellige refleksionsniveauer
Kilde: Moon, J. (2001). PDP Working Paper 4 - Reflection in Higher Education Learning. LTSN Generic Centre.
Descriptive writing - ingen refleksion
Descriptive reflection - nogle overvejelser
Dialogic reflection
Studerende
:
Det motiverer at skulle publicere ens arbejde til et "publikum"
Vil gerne dele med hele holdet, ikke kun studiegruppe
Usikkerhed: Formål uklart i starten
Først afslutningsvist kunne de studerene se sammenhænge
Godt overblik
Nogle havde svært ved det tekniske
Evaluering

Portfoliotyper
(Smith & Tillema, 2003)
Clarity
: Udarbejdelse af tydelige portfolio-guidelines til de studerende inkl. skabelon.

Feasibility
- gennemførlighed: Har den studerende mulgihed for at udarbejde det ønskede materiale?

Trust
- tillid til udbyttet: Vil portfolioen være et gyldigt grundlag for bedømmelse?

(Smith & Tillema, 2003)
Underviser
:
Godt overblik over den enkelte studerendes arbejde og progression
Tidskrævende pga. feedback elementet
Stilladsering vigtig - guide de studerende i processen
Pædagogiske såvel som teknisk support vigtig
NB: Studerende brugte i ringe grad multimedieindhold - obligatoriske opgaver kan være løsningen
Full transcript