Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DAKWAH DALAM PENGURUSAN & PENTADBIRAN ISLAM

No description
by

Muhammad Ariff Ariffin

on 7 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DAKWAH DALAM PENGURUSAN & PENTADBIRAN ISLAM

APA ITU DAKWAH ?

APA ITU PENGURUSAN ?

APA ITU PENTADBIRAN ?
KONSEP, CARA, MATLAMAT & SISTEM PENGURUSAN ISLAM
PENGURUSAN KERJA
Matlamat Dakwah dalam
Pengurusan & Pentadbiran islam
KONSEP PENGURUSAN ISLAM
Menurut kamus dewan edisi ketiga, perkataan pengurusan dapat didefinisikan sebagai perihal kerja yang mengurus sesuatu atau perihal mengurus syarikat, badan perniagaan dan lain-lain.• Pengurusan Islam bukanlah merupakan satu sistem yang direka dan dicipta oleh manusia tetapi merupakan satu sistem yang dicipta dan diturunkan sendiri oleh Allah s.w.t melalui perantaraan Rasul yang dilantik.
CARA PENGURUSAN ISLAM
Menitikberatkan pengurusan dari aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kepelbagaian aspek ini telah digabungkan dengan pengurusan Islam hingga mewujudkan sesebuah organisasi dan individu yang cukup praktikal dalam melakukan sesuatu kerja atau aktiviti seharian

Ahmad Ibrahim Abu Sin menjelaskan bahawa pengurusan Islam itu mempunyai beberapa prinsip. Di antaranya ialah :
1. Demokrasi.
- Ia membawa maksud jaminan hak individu untuk bertindak bagi mendapat dan mempertahankan haknya.
2. Syura.
- Islam mewajibkan agar setiap keputusan yang hendak diambil oleh pihak pengurusan mestilah terlebih dahulu diadakan perundingan, perbincangan dan mesyuarat dengan kakitangan.
3. Delegasi.
- Setelah keutusan dibuat maka delegasi atau agihan dan penyerahan tugas dilakukan mengikut kelayakan, kemahiran dan minat seseorang.
Menjaga keselamatan agama
Menjaga keselamatan jiwa
Menjaga keselamatan akal
Menjaga keselamatan Maruah
Menjaga keselamatan harta


Kerja Sebagai Fardhu ain- Islam telah menjadikan kerja sebagai ibadah dan tugas individu tanpa mengira pangkat atau kedudukan.

Islam juga menghubungkan kerja dengan iman- Seorang mukmin yang mampu, dilarang menumpang hidup dari tenaga orang lain.

Kerja Sebagai punca rezeki- Islam meletakkan kerja sebagai fardhu ke atas orang mukmin kerana kerja adalah dianggap sumber rezeki dan tanggungjawab manusia. - Firman Allah S.W.T. bermaksud : “ Dan bahawasanya seseorang tidak memperolehi sesuatu selain dari apa yang diusahakan.” ( Al Najm : 39 )
Etika kerja dalam Islam
Hubungan Pekerja Dan Majikan

Hak pekerja
- Persaudaraan dan kesamaan peluang
- Kepercayaan dan tanggungjawab
-Peluang meningkat dalam kerjaya
-Motivasi
-Bermesyuarat
-Menuntut ilmu
-Ganjaran & kebajikan

DAKWAH DALAM PENGURUSAN &
PENTADBIRAN ISLAM

MUHAMMAD ARIFF BIN ZAINAL ARIFFIN
SYAMRIE BIN ANUAR
KHALIDIS AS SAID BIN SABIR

DAKWAH ISLAMIAH
PIS 3163

BAHASA
Bererti seruan, ajakan, atau panggilan seruan dan panggilan ini dapat dilakukan dengan suara, kata-kata, atau perbuatan.
ISTILAH
Dakwah dari segi istilah menurut Quthub, merupakan ajakan kepada suatu bentuk kehidupan yang sempurna, kehidupan dalam semua bentuk dan seluruh maknanya yang sempurna.
Pengurusan & pentadbiran islam
Sistem pengurusan Islam adalah satu sistem yang sangat lengkap dansistematik di mana ia berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.Prinsip pengurusannya jelas, penyusunan dan perancangan pengurusanyang teratur, pengawasan yang menyeluruh dan terperinci dan motivasiyang mempunyai asas yang kukuh untuk mendapat keredhaan Allah SWTdan tidak semata-mata kebendaan dan keduniaan sahaja.
i. Untuk memastikan pelaksanaan undang-undang Islam dan semua bidang kehidupan.
ii. Melaksanakan tugas sebagi khalifah Allah SWT dengan mengurus secara adil dan saksama.
iii. Membentuk masyarakat yang bersepadu dan harmoni. Tanpa pengurusan, sesebuah organisasi tidak mungkin dapat beroperasidengan lancar dan bersistematik.

“Dan ingatlah ketika TuhanMu berfirman kepada Malaikat:
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”

(surah Al-Baqarah, Ayat: 30)

SISTEM PENGURUSAN ISLAM
Islam sebagai suatu cara hidup yang syumul ( sempurna ) dengan perundangan yang lengkap untuk menguruskan kesemua urusan hidup manusia. Firman Allah S.W.T. bermaksud : “ Barangsiapa yang mencari agama selain dari agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi” ( Al Imran: 85 )
MATLAMAT PENGURUSAN ISLAM
Konsep Kerja Dalam Islam
Pemakaian - semua pakaian yang sesuai, selesa dan tidak melanggar hukum syarak.
Etika kelakuan dan sikap - amanah & bertanggungjawab. Melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh.
Jenis pekerjaan - perkejaan yang halal & sesuaian.
Pengurusan masa - masa untuk berkerja & beribadah.Tidak membazir masa.
Harta - harta diwajibkan membayar zakat
Digalakkan bersedeqah.
CIRI CIRI PENGURUSAN ISLAM
Keadilan
Keseimbangan
Ihsan
Amal makruf nahi mungkar

Tanggungjawab pekerja dan majikan
Pekerja
- ikut arahan
- selesaikan kerja pada waktu
- menjaga kepentingan sesebuah organisasi
- Jujur dan ikhlas dengan majikan.
Hak majikan
- Beri arahan
- Melantik, mengambil dan memberhentikan pekerja

Majikan
- menjaga kebajikan pekerja
- memberikan ganjaran sewajarnya
- Melindung hak dan kebajikan pekerja.
Pemimpin Menurut Ajaran Islam
Berupaya menjaga agama & menegakkan syariat Allah
Beriman dan Beramal Soleh
Tidak Meminta jawatan
Berpegang pada Hukum Allah
Berakhlak, menjadi teladan yang baik

Nilai-nilai Islam dalam
pentadbiran islam

Amanah
Tanggungjawab
Ikhlas
Dedikasi
Sederhana
Tekun
Bersih
Berdisiplin
Bekerjasama
Berbudi Mulia
Bersyukur
KESIMPULANNYA

Kepimpinan Islam mengambil kira kedua-dua belah pihak
iaitu pemimpin dan yang dipimpin.
Walaupun ketua biasanya seorang, tetapi dalam Islam terserlah satu tindakan bersama kerana terdapatnya peluang untuk berbincang,bermesyuarat (syura) dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cukup luas.
Islam menonjolkan sikap sederhana dalam setiap perkara. Tindakan perundangan merupakan langkah terakhir yang perlu diambil untuk mengatasi sebarang salah laku yang wujud dalam pengurusan.
konsep menasihati, tegur menegur merupakan langkah awal yang boleh dilakukan untuk mengatasi setiap permasalahan.
Full transcript