Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Časová osa významných českých i světových spisovatelů

Vypracováno jako příprava k ústní maturitní zkoušce z ČJ
by

Tomáš Jedno

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Časová osa významných českých i světových spisovatelů

zač. 19. st.
1883 - 1924
Praha, Rakousko
- pražský německý prozaik židovského původu.
- autor aforismů,
- vliv expresionismu a existencionalismu,
- prvky absurdní prózy, snově fantastická atmosféra příběhu, motivy viny a trestu, - hrdinové jsou anonymně manipulování společností - - - obraz odcizení člověka společnosti i sobě samému
Franz Kafka
Renesance
Snad vám to k něčemu bude :)
Božská komedie
-> duchovní alegorický epos
-> pouť člověka za spásou
-> promítání prvků antické mytologie, náboženství, touhy po pravdě (rozum)
-> 3 části - Peklo (stěžejní), Očistec, Ráj
a základní informace o vybraném díle
Časová osa spisovatelů
Díla: Proces, Proměna
Období: realismus
1300
myšlenkový a umělecký proud, návrat k antice studium spisů antických myslitelů, zaměřeno na člověka (->humanismus)
1265 - 1321

-> Florenťan
-> odpůrce Papeže a vládců
-> donucen žít ve vyhnanství
-> žil ve Veroně a Ravenně
Alighieri Dante
Díla: Božská Komedie
Nový život
Období: renesance
1564 - 1616

-> významný anglický básník a dramatik
-> klíčová postava evropského dramatu
-> považován za anglického národního básníka neboli barda
-> psal historické hry, komedie, tragédie, sonety
-> spolumajitel divadla Globe
William Shakespeare
Díla: Rome a Julie, Hamlet, Othello,
Klár Lear, Komedie života, Zkrocení
zlé ženy,

Období: konec renesance
Další autoři: Petrarca, Boccaccio, Villon
Další autoři: Lope de Vega, Villon, Ronsard, Cervantes
1600
14-16 st.
Motivy:
Dante (sám autor)
Vergilius (symbol vědění)
Beatrice (symbol dokonalosti)
Postavy:
osobní prožitek lásky
trest za lidské hříchy
Lit. druh a žánr
Kompozice:
poezie
epos (rozsáhlý příběh)
3 díly (Peklo, Očistec Ráj)
po 33 zpěvech
= TRICHOTOMIE
Hamlet, kralevic dánský
-> mravní dilema a rozpornost hrdiny
-> touha uskutečnit vznešené ideály × pocit povinnosti potrestat zlo
-> úvahy o smyslu života a existence
Motivy:
Hamlet (dánský princ)
Claudius (bratr zavražděného krále)
Gertruda (matka Hamleta)
Ofélie (Hamletová láska)
Postavy:
láska, pomsta, zrada, šílenství
Lit. druh a žánr
Kompozice:
drama
tragédie
5 dějství
Jazyk
archaismy, přechodníky
1600, Dánsko, hrad Elsinor
Jazyk:
spisovný, filosofické úvahy
-> zakladatel moderní poezie
-> Národní obrození
-> divadlo
-> Lori Šomková (zemřel před svatbou)
-> zemřel na zápal plic
-> socha na Petříně
Karel Hynek Mácha
Díla: Máj, Deníky (Lori), Kat, Cikáni

Období: vrcholný romantismus
1810 - 1836
Další autoři: Borovský, Němcová, Erben, Dobrovský
1836
Máj
-> jediná Máchovo poezie
-> příběh vyděděnce společnosti
-> filosof. úvahy o smyslu života
-> kritika společnosti (proto ve své době nebyl přijat)
Motivy:
Vilém
Jarmila (milenka)
otec

Postavy:
láska, pohanství, pomsta, vina
Lit. druh a žánr
Kompozice:
poezie
lyricko-epická báseň
4 zpěvy, 2 intermezza
obkročný rým
retrospektivně
doba vydání, Čechy , v okolí Máchova jezera, Bezděz
Jazyk:
básnický
Odkaz
=> Májovci, zfilmováno
-> spisovatel, dramatik, překladatel
-> zabýval se historickými náměty
-> překládal významné světové autory
-> vlastním jménem Emil Frída
-> představitel Ruchovců a Lumírovců
-> jeden z prvních představitelů AV
Jaroslav Vrchlický
Díla: Noc na Karlštejně, Zlomky epopeje, Selské balady
Období: Ruchovci a Lumírovci
1853 - 1912
Další autoři: Krásnohorská, Jirásek, Sládek, Čech
1884
Noc na Karlštejně
-> veselohra s historickým námětem
-> průnik dvou žen na Karlštejn
Motivy:
Karel IV.
Arnošt z Pardubic
Alžběta
Alena


Postavy:
láska, porušení zákazů
Lit. druh a žánr
Kompozice:
3 dějství
1363, Karlštejn
Jazyk:
dobový, živé dialogy, archaismy
Myšlenka
historie a ženská žárlivost
drama
veselohra
-> spisovatel, novinář, politik
-> próza, drama, fejetony
-> demokrat, humanista, pragmatik
-> přátelé s TGM
-> stylistická a žánrová rozmanitost
-> významné myšlenky
-> Lidové noviny, Pátečník (Hrad)
-> utopická díla
Karel Čapek
Díla: R.U.R., Bílá nemoc, Krakatit, Dášenka
Období: meziválečná literatura
1890 - 1938
Další autoři: Olbracht, Bass, Poláček, Glazzarová
1920
R.U.R
-> vědecko-fantastické drama
-> problematika technického pokroku × morálky
-> civilizace v kontrastu s přírodou
-> idealisticko-humanistický závěr
Motivy:
roboti Helena a Primus
Harry Domin (ředitel továrny)
Ing. Fabry (gen. techn. ředitel)
Alquist (šéf staveb RUR)
Postavy:
válka, city,
Lit. druh a žánr
Kompozice:
3 dějství
blíže nespecifikovaná budoucnost
Jazyk:
dobový, živé dialogy, archaismy
Myšlenka
varování před technikou
drama
sci-fi
Rossum's universal robots
1923
-> satirik, humorista, publicista
-> provokatér a mystifikátor,
-> komunista, gen. legionář
-> odpor ke společnosti a měšťáctví
-> bohémský život
-> psal povídky, humoresky, kabaretní hry, ale i romány
-> mistr přímé řeči
Jaroslav Hašek
Díla: Švejk, Dva tucty povídek, Větrný mlynář
Období: meziválečná literatura
leginořáská
1883 - 1923
Další autoři: Hemingway, Drda, Wolker, Čapek, Medek
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
-> nedokončený, čtyřdílný satirický román
-> protiválečný
-> karikaturní postavy
Motivy:
Švejk - voják (kardinální blb)
Polní kurát Katz - opilec
Nadporučík Lukáš - slušný, přetvářka
Postavy:
absurdita válka, radost ze života
Lit. druh a žánr
Kompozice:
4 díly (rozšířen o další 2)
Praha, jižný Čechy, Uhry, zač. první s.v. 1914
Jazyk:
er-forma, hovorová čeština, argot, komoleniny, germanismy
Myšlenka
nesmyslnost války
próza
satiristický román
"Takový mariáš, je důležitější, než celá válka!"
1933
Voskovec
-> dramatik divadelní a film. herec
-> po okupaci se vrátil do Čech
-> 1948 zpět do USA, kde dožil

Werich
-> film. a div. herec, dramatik, scén.
-> společně s Voskovcem (V+W)
-> členové Osvobezeného divadla
-> napsali řadu revuí
-> na hudbu J. Ježka napsali mnoho písní
-> hrál ve filmu Císařův pekař
Voskovec a Werich
Díla:
Období:
1905 - 1981
Další autoři: Vančura, Glazarová, Deml, Olbracht
1905 - 1980
Malá kapesní Revue, Osel a stín, Rub a Líc
Osvobozené divadlo, avantgardní scéna
Osel a stín
-> historka na námět řeckého satirika Lúkiana
-> parafráze na situace ve světě před 2. s.v.
-> jména postav odpovídají vlastnostem
-> spor o oslí stín
Motivy:
Hippodromos - vůdce Stínovců
Kontokorentos - vůdce Oslovců
Rekordikles - atlet, hod oštěpem
Paprikides - místní soudce
Postavy:
absurdita, válka, radost ze života
Lit. druh a žánr
Kompozice:
chronologicky, 10 obrazů
prolínají se dvě doby, antika a dobová současnost
Jazyk:
Myšlenka
převážně spisovná, prvky němčiny a zdrobněliny
absurdnost a nesmyslnost ideologií
drama
satirická komedie
(Zavírá za nimi.)
ALQUIST (sám): Požehnaný dni! (Jde po špičkách ke stolu a vylévá
zkumavky na zem.) Svátku dne šestého! (Usedne u psacího stolu,
hází knihy na zem; pak otevře bibli, listuje a čte:) “A stvořil Bůh
člověka k obrazu svému: k obrazu božímu stvořil ho, muže a
ženu stvořil je. I požehnal jim Bůh a řekl: Rosťtež a množte se, a
naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a
nad ptactvem nebeským, i nad všemi živočichy, kteří se hýbají na
zemi. (Vstává.) A viděl Bůh vše, co byl učinil, a bylo velmi dobré.
I stal se večer a jitro, den šestý.” (Jde do středu pokoje.) Den
šestý! Den milosti. (Padá na kolena.) Nyní propustíš, Pane,
služebníka svého – svého nejzbytečnějšího sluhu Alquista.
Rossume, Fabry, Galle, velicí vynálezci, co jste vynalezli velkého
proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který
vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy? Přírodo,
přírodo, život nezahyne! Kamarádi, Heleno, život nezahyne! Zase
se začne z lásky, začne se nahý a maličký; ujme se v pustině, a
nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali, k ničemu města a
továrny, k ničemu naše umění, k ničemu naše myšlenky, a přece
nezahyne! Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje,
rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí; jen ty,
lásko, vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko života. Nyní
propustíš, Pane, služebníka svého v pokoji; neboť uzřely oči mé –
uzřely – spasení tvé skrze lásku – a život nezahyne! (Vstává.)
Nezahyne! (Rozpřáhne ruce.) Nezahyne!
Opona
1. VÝSTUP
Purkrabí a Pešek
Při vyhrnutí opony je slyšeti troubení. Z purkrabství vystoupí pan Ješek z
Wartenberka, proti němu Pešek Hlavně.

PEŠEK (vejde branou) Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl! Od božího
rána až do slunce západu most nestačí se zvedati.
PURKRABÍ (vyjde ze dveří) Je to už Jeho Milost snad? Ó, ne, to
nemůže být. Myslím, že Jeho Milost asi právě teď Prahu
opouští. Kdo jen to přijel?
PEŠEK Host. – Vévoda Štěpán bavorský.
PURKRABÍ Mluvil jsi s ním, pane šenku?
PEŠEK Náhodou byl jsem přítomen, když slézal s koně, jenž pokryt
byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má
pan vévoda velmi naspěch.
PURKRABÍ Nu, a co říkal?
PEŠEK Ptal se krátce, je-li Jeho Milost na hradě.
PURKRABÍ A tys na to odpověděl?
PEŠEK Co jsem věděl. Že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě
sem přijede.
PURKRABÍ A on řekl?
PEŠEK Že zůstane, že se musí dočkati příjezdu Jeho Milosti.
Nynější ale čas
jinošství mého - je, co tato báseň, máj.
Večerní jako máj ve lůně pustých skal;
na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou?
Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj,
jak zajde za onou v obzoru skalinou,
nikdy - ach nikdy! To budoucí život můj.
Kdo srdci takému útěchy jaké dá?
Bez konce láska je! - Zklamánať láska má!
Je pozdní večer - první máj -
večerní máj - je lásky čas; hrdliččin zve ku lásce hlas:
"Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!"
(konec díla)
1963
-> autor válečných psychologických próz
-> po většinu života žil sám
-> homosexuální orientace
-> špatný vztah s otcem
-> údajně spal v rakvi
Ladislav Fuks
Díla: Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol, Vévodkyně a kuchařka
Období: válečná literatura
1923 - 1994
Další autoři: Hrabal, Lustig, Drda
Spalovač mrtvol
-> horor o vlivu ideologie na člověka
-> zaměstnanec krematoria po vlivu fašizmu vyvraždí jinak milující rodinu
-> na konci Kopfrkingla odvezou do blázince
Motivy:
p. Kopfrkingl - pracovník krematoria
Wili - příznivec Hitlera
žena (oslovoval ji např. Lakmé)
Milí a Zina - děti
p. Strauss - lékař

Postavy:
fašizmus, šílenost, vražda, ideologie
Lit. druh a žánr
Kompozice:
hlavní dějová linie
ČSR, 1938-1939
Jazyk:
Myšlenka
spisovná, neobvyklá oslovení
vliv ideologie na jednotlivce
próza
groteskní novela
1964
-> publikoval částečně oficiálně a v samizdatu
-> narodil se v Brně-Židenicích
-> vynikajicí vypravěč, autobio prvky
-> groteskní situace, šokující nápady
-> prezentace hovorového proudu
-> Pábitel = postava lidového vypravěče
Bohumil Hrabal
Díla: Slavnosti sněženek
Ostře sledované vlaky
Obsluhoval jsem anglického krále
Období: poválečná literatura
1914 - 1997
Další autoři: Škvorecký, Kundera, Vaculík, Kaplický
Slavnosti sněženek
-> povídky o obyčejných lidech na vesnici
-> odehrávají se v oblasti, kde Hrabal žil
-> spor dvou mysliveckých jednot o zastřeleného kance
Motivy:
paní Beníková (nákup chleba)
pan Metek (výhodné obchody)
pan Karel (dobré jídlo)
pan Franc (láska k jabloním)
<= z povídky Slavnosti sněženek
Postavy:
láska k lidem, věcem, přírodě
Lit. druh a žánr
Kompozice:
15 kapitol (jedna z nich Slavnosti sněženek)
chatová oblast Kersko, 70. léta
Jazyk:
Myšlenka:
hovorový, vulgarismy
próza
povídkový soubor
ukázat obyčejný život na vesnici
"No a co, že jsou všechny boty levý, no nekupte to!"
-> vlastním jménem Ota Popper
-> novinář, sportovní redaktor
-> židovský původ
-> mistrovské vyprávění
-> psychická porucha
-> autobiografie (-> rybaření)

Ota Pavel
Díla: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby, Dukla mezi mrakodrapy
Období: poválečná literatura
1930 - 1973
Další autoři: Egon Bondy, Neff, Hrabal
1971
Smrt krásných srnců
-> vzpomínkové příběhy na dětství
-> příběh otce, který chce získat maso pro svoje syny, kteří budou vypraveni do koncent. tábora
-> napsal jí v psychiatrické léčebně
Motivy:
Postavy:
Lit. druh a žánr
tolerance, obětavost, židovství, sny
Kompozice:
ich forma
7 povídek
Křivoklátsko, konec 2.s.v. (1942)
Jazyk:
Myšlenka:
obecná čeština, hantýrka
próza
povídkový soubor
„Možná ţe ten srnec mi zachránil zrovna žvot. Možná že ty
poslední kusy pořádného masa mi vystačily akorát do konce."
Strejda Prošek tu hlavu srnce vypreparoval a pověsil si ji nad
dveře své sněhobílé chalupy. Udělal to, ačkoliv to bylo proti jeho
zásadám, a lesníkům tvrdil, ţe to krásné paroží dostal z Alp. A svým
dětem a vnoučatům vyprávěl, ţe kdyţ se to vezme kolem a kolem,
tak lov na toho srnce byl daleko nebezpečnější neţ lovy na dravou
zvěř v Africe. A taky sliboval, ţe jim to jednou poví. Ale už se k tomu
nedostal. A také parůžky ze srnce neodnesl na můj milej hrad
Křivoklát, jak sliboval, někdo je ukrad, protoţe Holan už nežil.
Strýček zemřel po válce krátce po něm a neměl už na nic čas. Když
jsem mu přijel na pohřeb a na břehu vyhrávala kapela píseň o
věrném převozníku a jeho dávali ve velké černé rakvi na jeho 42
nejstarší loď, na které převezl na nezabudickou stranu desítky
mrtvých kamarádŧ, měl jsem už ze všeho rozum a brečel jsem jak
nikdy v životě. Ležel v té rakvi s krásnými knírky pod nosem, bledý
jak sama tetička smrt. Vezli ho na druhou stranu a řeka pod námi
plynula, jako plyne milióny let, a mě nemohli utišit. Byl jsem už tak
starý, že jsem věděl, že nepohřbívám jenom strejdu Proška, ale celé
své dětství a všechno, co s ním souviselo. V té rakvi byla i pravá
anglická meruna, studené podmáslí, nakládané ryby a srnčí, pes
Holan, pražské buřty a gramofonová deska TISÍC MIL.
(konec)

Leo Popper - otec
Karel Prošek - převozník
Holan - pes
důležitost dobrých rodinných vztahů
1992
-> současný nejznámější český spisovatel
-> fejetonista, náměty z osobního života
-> humoristický odstup, groteskní tón
-> komerčňí tvorba
Michal Viewegh
Díla: Báječná léta pod psa, Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Názory na vraždu
Období: soudobá literatura
1962 -
Další autoři: O. Neff, Havel, Kundera, Otčenášek
Báječná léta pod psa
-> autobiografický příběh z dospívání
-> lit. pokus ml. Kvída představuje vydavateli
-> zesměšňování komunistického režimu
Motivy:
Postavy:
Lit. druh a žánr
politika, vztahy, humor, ironie
Kompozice:
er-forma
retrospektivně, dvě roviny
Praha, Sázava 1968 - 1989
Jazyk:
Myšlenka:
hovorový, cizí slova, vulgarismy
próza
humoristický román
Kvído - inteligentní chlapec
Jaruška - nej. kamarádka, později žena
Kvídův otec - odpůrce režimu
Kvídova matka - milující, herečka
výpověď z dospívání
Na všem záleží," poučil jednoho večera z vany svoji matku. "Ale na ničem zase tak moc."

Michal Viewegh BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA nakladatelství Petrov Brno, 1997

© Michal Viewegh, 1994, 1997© Petrov, 1997ISBN 80-85247-89-3

Tento román – jako koneckonců většina románů – je obvyklou směsicí tzv. pravdy a tzv. fikce. Ať už je poměr těchto složek jakýkoli, nelze rozhodně tvrdit – jak často tvrdí mnozí čtenáři – že postavy románu skutečně žijí a že události v něm zobrazené se skutečně staly.Stejně tak ovšem nelze tvrdit – jak nás na tomto místě ujišťují mnozí autoři – že „osoby a události následujícího příběhu jsou zcela smyšlené“.

I.
Kvido se měl podle Zitiných předpokladů narodit v prvním srpnovém týdnu roku devatenáct set šedesát dva v porodnici v Podolí. Jeho matka měla v té době za sebou dvanáct divadelních sezón, avšak velkou většinu svých převážně dětských rolí v Jiráskových, Tylových,Kohoutových a Makarenkových hrách považovala za mírně kompromitující hříchy mládí. Studovala ostatně čtvrtý ročník práv a svou účast v komparsu Divadla čsl. armády na Vinohradech brala už jen jako nezávaznou hru (cožjí ovšem na druhé straně nebránilo, aby víceméně náhodnou okolnost, žetermín porodu spadá do divadelních prázdnin, neprezentovala předúspěšněj šími kolegyněmi coby věc naprosto samozřejmé profesionální kázně). Jakkoli to zní paradoxně, pod slupkou ochotnického zanícení byla Kvidova matka – někdejší hvězda školních představení – ve skutečnostivelmi stydlivá a kromě Zity ji také nesměl nikdo jiný prohlédnout. Paní Zita, primářka podolské porodnice a dlouholetá přítelkyně babičky Líby, která znala Kvidovu matku od dětství, se trpělivě snažila jejímu rozmaru vyhovět a přislíbila jí, že přeorganizuje služby lékařů tak, aby v onen kritický den neasistoval na sále ani jeden muž.
(začátek)
„Něžná,“ řekl pan Karel Kopfrkingl své krásné černovlasé ženě na prahu pavilónu dravců
a lehký předjarní větřík mu provál vlasy, „tak jsme zase zde. Zde na tom drahém,
požehnaném místě, kde jsme se před sedmnácti léty seznámili. Jestlipak si, Lakmé,
vůbec ještě vzpomínáš, před kým to bylo?“ A když Lakmé kývla, usmál se něžně do
hlubin pavilónu a řekl: „Ano, před támhletím leopardem. Pojď, půjdem se tam podívat.“ A
když pak překročili práh pavilónu a kráčeli dost těžkým zvířecím dusnem k leopardu, pan
Kopfrkingl řekl:
„Tak se mi zdá, Lakmé, že se tu za těch sedmnáct let nic nezměnilo. Podívej, i
támhleten had v rohu je tu jako tenkrát,“ ukázal na hada v rohu, který tam hleděl z větve
na mladičkou růžolící dívku v černých šatech před klecí, „já jsem se tenkrát před těmi
sedmnácti léty divil, že dali hada do pavilónu dravců, když je pro hady zvláštní pavilón 7
a podívej, i to zábradlí je zde 7“ ukázal na zábradlí u leoparda, k němuž docházeli, a
pak se octli u leoparda a zastavili se.
.....

1925
-> jeden ze dvou českých držitelů Nobelovy ceny
-> spoluzakladatel hnutí Devětsil
-> předseda svazu českých spisovatelů
-> signatář Charty 77
-> varoval před 2. S.v.
Jaroslav Seifert
Díla: Morový sloup, Na vlnách TSF, Maminka, Koncert na ostrově
Období: proletářská literatura
poetismus,
1901 - 1981
Další autoři: Čapek, Hašek, Škvorecký, Kundera
Morový sloup
Noc, věčné mraveniště hvězd,
a co ještě?
V nazelenalém přítmí altánku
líbali se šťastní milenci.

Rty stokrát zulíbané
šeptaly stokrát zulíbaným rtům
hořící slova
a ta svítila na cestu krvi
spěchající do končin vášně.

Jako dvěma dýkami
probodávali si jazyky navzájem
pootevřená ústa.

A večernicí byla tehdy Venuše.

Když korálový hrot
jednoho ze dvou oblých vrcholků
spanilé umíněnosti
napsal mi při tanci na kabát
pár znaků Morseovy abecedy,
nemusilo to ještě nic znamenat.
To se stává.
Bývá to někdy jen náhoda.


Morový sloup
-> vzpomínka na přátelé a dávné lásky
-> melancholické hodnocení života
-> všímání si politické situace
-> Morový sloup <- lidé stavěli, jako poděkování, že přežili
Motivy:
básník hovoří o svých pocitech,
občas zmíní bezejmenné dívky
a jména přátel (Hora, Wolker...)
Postavy:
láska, smrt, nostalgie, priority
Lit. druh a žánr
Kompozice:
6 dl. básní + epilog a 9 kratších
Jazyk:
Myšlenka
volný verš, neobvyklá přirovnání, metafory
zhodnocení života
poezie
reflexní, retrospektivní
Já v tom však obvykle spatřoval
volání z jiné planety,
která kroužila kolem mého čela.
Někdo mávne jen rukou.
Já však obětoval tomu volání
polovinu života. A možná
ještě víc.

Noc, majitelka tmy,
vylévá z nebe kvapem červánky
jako krvavou vodu,
ve které probodnut byl Marat
dýkou krásné plavovlásky,
a počíná od lidí odtrhávat
jejich vlastní stíny,
jako krejčí odtrhává rukávy,
když zkouší sako.

Všechno tu na světě již bylo,
nic není nového,
ale běda milencům,
kteří nedovedou v každém polibku
objevit nový květ.
vyšlo 1973 v samizdatu, 1981 u nás
(úryvek z blíže nespecifikované části knížky)
Když je na lesních samotách podzim a zima, když slunce nevyjde
ani na ukázku, ani jako vzorek bez ceny, že slunce ještě je a už
není, když ráno v půl osmé je ještě tma a ve čtvrt na pět už se stmívá,
tu na lesní samoty padne splín a melancholie a mokrá půda bez
listí a naděje. Seděl jsem u okna ve tmě a díval se do tmy, a nevěděl
jsem, co mám dělat, zda mám skočit pod vlak, který za takových
večerů je slyšet přes řeku kdesi v dálce, nebo se oběsit, jak mi věštila
Mařenka, věštkyně, která mi to uhádla z karet na dámské toaletě
hotelu Na knížecí. A když knot mé lampy stáhnul unavená
víčka očí, z hlavní silnice zahnul k mým vratům motocykl, zastavil
a do branky vešel tmavý muž, a když jsem rozsvítil, v pokojíčku a
na dvoře, viděl jsem v kožených šatech pana Metka, a pan Metek
zářil a smál se a z jeho hustého obočí a dlouhých licousů zářily dvě
oči, které nemohly udržet štěstí a pýchu nad sebou samým, ohromnou
spokojenost, která tak kontrastovala s krajinou zbavenou listí,
kterým byly polípané cesty a pěšinky, záhony a lesní mýtinky, příkopy
a vůbec všechny louky lesní a oplocenky a dubové školky.
1891
-> dramatik, básník
-> představitel dekadence
-> žil bohémským životem
-> obviněn z homosexuality
Oscar Wilde
Díla: Obraz Doriana Graye, Šťastný princ a jiné pohádky, Strašidlo cantervillské
Období: realismus, dekadence
symbolismus
1854 - 1900
Další autoři: Rimbaud, Verlaine, Baudelaire
Irsko, Dublin
Obraz Doriana Graye
-> jediný román, lartpourlartismus
-> stárnoucí obraz a nestárnoucí Dorian
Motivy:
Dorian Graye - aristokrat, narcis
lord Henry - cynik
Basil Halward - malíř
Sibyla - odmítnutá Dorianem -> sebevražda

Postavy:
morálka, láska, manipulace
Lit. druh a žánr
Kompozice:
kapitoly, er-forma
2. pol. 19. století, Anglie, Londýn
Jazyk:
spisovný, dlouhé popisy interiéru a promluvy o společnosti
Myšlenka
touha člověka po nesmrtelnosti
próza
román
Alžbětinská Anglie
1. fáze
Národního obrození
Děvětsil = hnutí autorů tvořících
v té době (kolektivní poselství
-> hry - aktuální témata, komunikace s publikem
1937
-> nositel Nobelovy ceny 1962
->nepřímo součástí ztracené generace
-> znechucen USA konzumní spol.
-> vyzkoušel mnoho povolání
John Steinbeck
Díla: Východně od Edenu, Toulavý Autobus, Hrozny hněvu, O myších lidech
Období: meziválečný literatura
americký realismus
sociálně kritická próza
Další autoři: Twain, Fitzgerald, Hemingway, Remarque
-> fejetonista, humor. povídky, romány, rozhlasové hry
-> působil v armádě
-> redaktor Lidových Novin
-> suchý anglický humor

Zdeněk Jirotka
Díla: Saturnin
Sedmilháři
Profesor biologie na žebříku
Období: poválečná literatura
oficiální
1902 - 1968
Další autoři: Švandrlík (Černí Baroni)
Saturnin
-> komediální prvky
-> podobnost se Švejkem (plnění rozkazů)
-> přeložen do 4 jazyků
Motivy:
Saturnin - sluha
Jiří - vypravěč
Dr. Vlach - guru
Kateřina - otravná teta (přísloví)
Milouš - syn tetičky

Postavy:
život za první republiky, vztahy
Lit. druh a žánr
Kompozice:
kapitoly, ich forma v ději
ČSR, První republika, Praha - venkov
Jazyk:
Myšlenka
spisovný, rčení, přísloví
próza
román, humoristická satira
-> dramatik, esejista, hudební historik
-> nositel Nobelovy ceny za dílo Jan Kryštof
-> peníze za NC dal postiženým 1. s.v.
-> pacifista, odpůrce fašismu
-> vegetarián
-> autor životopisů významných osobností
Rolland Romain
Díla: O myších a lidech, Jan Kryštof, Mahatma Gandhi
Období: meziválečná literatura
1866 - 1944
Další autoři: Exupery, Remarque, Hemingway, Hašek
1911 - 2003
A v roce 1915 jako jeden z prvních dostal Nobelovu cenu za literaturu. "... jako projev vysoké pocty za vznešený idealismus jeho literárních prací a za sympatii a lásku k pravdě, s nimiž líčil různé typy lidí."

Petr a Lucie
-> příběh krátké lásky s tragickým koncem
-> kontrasty láska × smrt, vysněný svět × realita
Motivy:
Petr - vážný, citlivý
Lucie - žije v přítomnosti
Filip - bratr Petra
Postavy:
válka, láska, (kontrasty)
Lit. druh a žánr
Kompozice:
kapitoly, er-forma, časté dialogy
leden - březen 1918, Paříž
Jazyk:
Myšlenka
spisovný, francouzské vsuvky
próza
novela
protest proti válce
Zítřek - Ti kdo přijdou po nás, stěží si budou moci představit, kolik němého zoufalství a bezedného žlu bylo ve 4. roce války obsaženo v tomto slově - zítřek.
zesměšňění klasický románů
O myších a lidech
-> odkaz k básni Myška od Roberta Burnse
-> život na venkově vystihující USA
-> rasová segregace, spol. nepoměry
-> opakovaná vidina domečku s králíky
Motivy:
George - hodný, obětavý, toužící
Lennie - pracovity, naivní
Curley - agresivní, zakomplexovaný
Curleova Žena - krásná, vyzývavá
Crooks - černoch na okraji spol.
Postavy:
přátelství, sny, touhy
Lit. druh a žánr
Kompozice:
kapitoly, ich forma v ději
USA, Kalifornie, 30. léta
Jazyk:
Myšlenka
hovorový, slang
próza
novela
kritika, odsouzení násilí, rasismu, vykořisťování lidí
1920
1929
-> dobrovolník v 1. S.v.
-> součástí "ztracené generace"
-> emigroval do Švýc. a pak do USA
-> nominován na Nobel. za mír pro svůj antimilitaristický postoj
-> listina zakázaných autorů
-> vystřídal spoustu zaměstnání
Erich Maria Remarque
Díla: Na západní frontě klid, Tři kamarádi, Čas žít, čas umírat, Vítězný oblouk
Období: ztracená generace
meziválečná literatura
realismus
1898 - 1970
Další autoři: Günter Grass, Mann, Hemingway, Rolland
Na západní frontě klid
-> válečný příběh z fronty
-> autobiografické rysy (zkušenost z války)
-> naturalistické válečné scény
-> odhodlaní studenti poznají skutečnou válku
Motivy:
Pavel - hl. hrdina (sám autor)
Katcza - "hlava", nejlepší přítel P.
Kropp - přijde o nohu, jediný přežije
Leer - libuje s v děvčatech
Postavy:
válka, smrt, přátelství, rodina
Lit. druh a žánr:
Kompozice:
kapitoly, ich-forma (závěr er)
1914, 1. S.v., Francie
Jazyk:
Myšlenka:
spisovný, vulgarismy
zbytečnost války a utrpení, přátelské vztahy
próza
válečný román
,, Tato kniha nemá být ani obžalobou, ani vyznáním. Má být toliko pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou - i když unikla jejím granátům."
Padl v září 1918, jednoho dne, kdy po celé frontě bylo tak pokojně a tiše, že se
zpráva z bojiště omezila na jedinou větu: na západní frontě klid . . .

Padl kupředu a ležel na zemi, jako by spal. Když ho obrátili, viděli, že se asi
dlouho netrápil; - jeho obličej měl tak klidný výraz, jako by byl téměř spokojen, že
to tak skončilo.

KONEC
I.
Táboříme devět kilometrů za frontou. Včera jsme měli směnu; žaludek máme
plný bílých fazolí s hovězím a jsme sytí a spokojení. Ba i pro večer mohl každý
vyfasovat ještě plný esšálek; mimo to jsou dvojité porce salámu a chleba - to už
něco vydá. Takového něco tu už dávno nebylo: špekoun s hlavou rudou jako
rajské jablíčiko jídlo přímo nabízí; na každého, kdo jde kolem, kývá lžící a
pořádně mu nandá. Je načisto zoufalý, poněvadž neví, jak vyprázdní své kotly.
Tjaden a Mőller sehnali pár umyvadel a dali si je nandat až po okraj do zásoby.
Tjaden to dělá ze žravosti, Mőller z opatrnosti. Kam to Tjaden dává, to je u Boha.
Je pořád hubený jako herynek.
To nejdůležitější je, že nám dali také dvojí porci kuřiva. Pro každého deset
cigár, dvacet cigaret a dva kusy žvýkacího tabáku. Vyměnil jsem si žvýkací tabák
s Katczinským za jeho cigarety, tak mám dohromady čtyřicet cigaret. S tím už
člověk pár dní vystačí.

...
(začátek)
Pár mil na jih od Soledadu zařezává se řeka Salinas až pod samý svah
kopce a je tam hluboká a zelená. A voda je tam i teplá, neboť než doteče až do
té úzké tùňky, proklouzala a problýskala se už po žlutých písčinách na sluníčku.
Na jednom břehu řeky stoupá k mohutným Gabilským horám křivka zlatých
svahů předhoří, ale na břehu k údolí lemují vodu stromy - vrby, jaro co jaro
svěží a zelené a s pozůstatky ze zimních záplav v níže položených rozsůškách
proutí a listoví; a platany se skvrnitými bílými lehavými větvemi a haluzemi
sklánìjícími se nad tůňkou. Na písčitém břehu pod stromy leží listí tak vysoko
a je tak chrastivé, že proběhne-li jím ještěrka, máš dojem, jako by divoce prchala v samých kličkách. Večer sem vybíhají z houštin králíci, aby si poseděli na písku,
a vlhkou naplaveninu pokrývají noční šlápoty mývalů, roztroušené stezky psů
z rančů i rozštěpené klínky stop vysoké, která sem za tmy chodí pít.
Vrbovím a mezi platany vede pěšina, pěšina ušlapaná do tvrda chlapy, kteří
sem chodí z rančů zaplavat si v hluboké tůňce, a ušlapaná do tvrda tuláky,
kteří se sem večer ušle táhnou ze silnice, aby si udělali herberk blízko vody.
Před nízkou vodorovnou větví obrovského platanu je hromada popela narostlá
z mnohých ohňů; lidé, kteří si na tu větev sedali, ji uhladili.
KAPITOLA I
Ateliér byl plný syté vůně růží, a když se mezi stromy v zahradě pohnul lehounký letní
vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího
hlohu.
Z kouta na divanu z perských houní, na kterém ležel a kouřil nespočetné cigarety, jak měl
ve zvyku, viděl lord Henry Wotton na medově sladké a medově zbarvené květy čilimníku,
jehož chvějící se větve zřejmě stěží unesly to břímě krásy tak podobné plamenům. A přes
dlouhé záclony z hrubého indického hedvábí, zavěšené před ohromným oknem, mihly se co
chvíli fantastické stíny poletujících ptáků a vytvářely jakési prchavé japonské obrazy, takže
lord Henry musel myslet na ty bledé malíře z Tokia, s tvářemi jako z nefritu, kteří se snaží
uměleckým dílem, jež je nezbytně nehybné, vyvolat dojem hbitého pohybu. Mrzoutský
bzukot včel, prodírajících se vysokou neposečenou trávou či kroužících s tvrdošíjnou
vytrvalostí kolem matně zlatých tykadel divoce rozrostlého kozího listu, zdánlivě ještě
zvyšoval tísnivost ticha. Temné hřmění Londýna znělo jako basové tóny vzdálených varhan.
Uprostřed místnosti stál, připevněn na svislém malířském stojanu, portrét neobyčejně
krásného mladého muže v životní velikosti a před ním, o trochu dál, seděl sám umělec, Basil
Hallward, jehož pozdější nenadálé zmizení vzbudilo takový veřejný rozruch a dalo podnět k
tolika podivným domněnkám.
"Tak nám zabili Ferdinanda!"
1949
1954
-> narozen v J.A.R.
-> jazykovědec, literární kritik
-> výborná znalost germánské a keltské mytologie
-> profesor na Oxfordu
-> stěžejní autor fantasy literatury
-> obdržel řád britského impéria
J. R. R. Tolkien
Díla: Hobit, Pán Prstenů, Silmarilion

Období: (po)válečná literatura
fantasy
1892 - 1973
Další autoři: Howard (Conan), Levis (Narnie)
-> vl. jménem Eric Arthur Blair
-> narozen v Indii
-> esejista, novinář
-> odůrce imperialismu
-> bojoval ve španěl. občan. válce
-> pracoval pro BBC
-> zemřel na tuberkulózu

George Orwell
Díla: 1984, Farma zvířat
Období: poválečná literatura
1903 - 1950
Další autoři: W. Golding, G. Green, Steinbeck, Remarque
Pán prstenů
-> nepřímá reakce na válečnou situaci ve světě
-> základ v legendách a mýtech
-> údajně ve 20. století, 2. nejčtnější kniha po Bibli
-> vymyšleno speciální písmo Tengwar
Motivy:
Frodo - hobit, vyvolený
Sam - hobit, oddaný přítel Froda
Gandalf- moudrý čaroděj
Glum - ovládnutý prstenem

Postavy:
přátelství, hrdinství, odvaha
Lit. druh a žánr
Kompozice:
hlavní dějová linie, kapitoly
rozsáhlé popisy, er-forma
Středozem, dávná minulost (cca 380 str. první díl)
Jazyk:
Myšlenka
spisovný, elfština (smyšlený)
souboj dobra a zla
próza
fantasy 3dílný román
,,Každou řádku, kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu."
1984
-> vize nesvobodného kontrolovaného světa
-> manipulace s lidmi, vytváření vlastní pravdy
-> jediný člověk, kterého systém nakonec dostane
-> patří mezi nejčtenější a nejvlivnější knihy 20. st.
Motivy:
Winston - jediný si zachoval rozum
Julie - zamilovaná do Winstona
O'Brien - příslušník strany - léčka na W.
Postavy:
válka, láska, svoboda, odpor
Lit. druh a žánr
Kompozice:
kapitoly, ich-forma
1984, Velká Británie, Londýn
Jazyk:
Myšlenka
spisovná, newspeak, doublethink
varování, lidé nesmí zapomenout, co je to svoboda
próza
antiutopistický román
,,Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost"
Válka je mír!
Svoboda je otroctví!
Nevědomost je síla!
Podobné dílo : 451°C Fahrenheita od Raye Bradburyho
Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem,
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede do temnoty sváže
v zemi Mordor kde se snoubí šero se šerem.
Dvě věže
... ,,Vstoupil jsem na palubu naší obytné lodi a v ústrety mi přihopsala teta Kateřina. Dovádivě žvatlala a jako obvykle chrlila jedno přísloví za druhým."...
1981
-> básník a novinář
-> člen Májovců
-> zakladatel českého fejetonu
-> uznáván za poezii, která byla pesimistická
-> sbíral pečetě a mince
-> antisemitistický postoj
Jan Neruda
Díla: Hřbitovní kvítí, Písně kosmické, Balady a romance, Povídky Malostranské

Období: Májovci
realismus, naturalismus
1834 - 1891
Další autoři: Němcová, Světlá,
1878
Povídky Malostranské
-> kritika maloměšťáctví a vlastností lidí s ním spojených
-> z větší části pravdivé
-> autor se hodně věnuju popisu místa a času
Motivy:
Různé postavy z Malé strany
Postavy:
láska, porušení zákazů
Lit. druh a žánr:
Kompozice:
13 povídek, některé členěny na kapitoly
Praha, Malá Strana, 2. pol. 19. stol.
Jazyk:
hovorový, archaismy
Myšlenka
odhalení tragédií za zdmi měšťanských domů
próza
soubor 13 povídek
Obličej tak zdravě svítivý a do červena lesklý jako nedělní pečinka, politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě - pan Vojtíšek holil se jen v neděli-, když mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho, začaly pod okrouhlou pleší na skráních a byly už předešly, ne více stříbrny, nýbrž již až lehýnce zas do žluta, ale byly jako hedváb a vlály tak hebce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se, leda když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou.
Klasicismus
vzory v antice, důraz na harmonii, jasnost, řád a kázeň
rozdělení literatury na vysokou (tragédie, dramata)
nízkou (komedie, satira)

17-18 st.
Romantismus
-> rozpor mezi představou a skutečností
-> výjimečný hrdina
-> únik před světem
-> individualismus

konec 19. st.
Realismus
-> nesouhlas s realitou
-> zájem o dění ve společnosti
-> pravdivost
-> postava je nositelem vlastností skupiny nebo vrstvy
-> typickým žánrem román

konec 19. st.
Naturalismus
-> ovlivnění rozvojem přírod. věd
-> popírá se lidská vůle a svoboda
-> hrdinové z nízkých vrstev
-> drsné pojetí
-> odkrytí tabuizovaných témat
konec 19. st.
Symbolismus
-> vyjadřování v netradičních symbolech a znacích
-> převažující subjektivní pocity
-> není důležitá myšlenka díla ale pocit z něj
-> stírá se rozdíl mezi poezií a prózou
Dekadence
-> úpadek
-> podobné prvky jako symbolismus
-> odráží náladu ve společnosti (skepse, únava)
-> provokativní témata
konec 19. st.
Proletářská poezie
-> inspirace dělníky
-> snaha vystihnout chudobu a bídný život
-> sociální nespravedlnost
-> pouze v Čechách

1. pol. 20. st.
Poetismus
-> inspirován dadaismem
-> chuť tvořit nový svět
-> poezie okamžiku
-> šíří optimismus
1. pol. 20. st.
Odpor proti válce, brání se tím, že se vysmívá rozumu
Básně vznikaly na principu náhody, na jevišti se tahala rozstříhaná slova z klobouku a skládala se za sebe, tak vznikaly nesmyslné básně.
Představitelé: V. Nezval, K. Beibl, J. Seifert, V. Vančura
Představitelé: J. Wolker, J. Seifert, J. Hora
Představitelé: Tolstoj, Remarque, Mannové, Hemingway, Jirásek
Představitelé: E. Zola, Ch. Bukowski, G. Flaubert, Maupassant
Představitelé: E. A. Poe, S. Mallarmé, O. Březina, M. Matearlinck, P. Verlaine
Představitelé: Ch. Baudelaire, O. Wilde, F. M. Dostojevskij
Představitelé: Byron, Shelley, Scott, Puškin, Mácha
Představitelé: Lafontaine, Voltaire, Kollár, Šafařík
Představitelé: Shakespeare, Villon, Vega, Boccaccio
Surrealismus
-> zdůrazňuje podvědomí
-> snaha osvobodit člověka od rozporů
-> rozvoj fantazie
-> podpořeno učením S. Freuda
1. pol. 20. st.
Představitelé: Taige, Nezval, Dalí, Breton
Surrealistický objekt – Předmět ztrácí svůj původní smysl tím, že je umístěn do neobvyklého prostředí, vyvolává představy a fantazie.
Existencialismus
-> člověk nedobrovolně vržen do světa
-> uvědomění si smrti a dočasnosti své existence
-> v důsledku toho pociťuje strach, osamělost
2. pol. 20. st.
Představitelé: A. Camus, J.P. Sartre
Beat generation
-> ztracená generace, především USA
-> nesouhlasili s konzumní poválečnou spol.
-> bohémský způsob života
-> intenzivní prožitek
50. léta
Představitelé: J. Kerouack, A. Ginsberg
umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění
I. Peklo
Zpěv první
V půl naší zemské pouti když se vkročí,
já octnul jsem se v tmavém, pustém lese,
neb cesta pravá zmizela mi s očí.

Ten popsati les, ruka má se třese:
tak divoký byl, drsný, v stálém šeru,
že vzpomínka naň nový strach mi nese!

Tak hořký, smrt že málem trpčí věru,
leč, chci-li dobro líčit z jeho středu,
co shled' jsem v jiném, vypovím, též směru.

Jak tam jsem přišel, říci nedovedu,
tak plný spánku byl jsem v oné chvíli,
když minul jsem se pravé cesty sledu.

Leč k patě vršku jak má noha pílí,
tam, tmavý tento údol kde se tratí,
jímž v srdce mé se tolik bázně chýlí:

Zřím do výše, jak vršku bedra šatí
té hvězdy paprsk, jejíž záře milá
vždy každou cestou jiné k cíli vrátí.

Vyslanec:
Jak příšerný to pohled!
Anglické zprávy přicházejí pozdě;
uši jsou bez citu, jež měly slyšet,
že jeho rozkazy jsou splněny,
že Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi.
Od koho zvíme dík?

Horacio:
Ne z jeho úst,
i kdyby živ byl, by vám poděkoval;
nevydal rozkaz k jejich usmrcení.
Však když tak rychle po krvavé spoušti –
vy z polských válek a vy z Anglie –
jste přišli sem, teď rozkažte, by těla
vysoko na marách se vystavila;
světu, jenž neví nic, nechť říci smím,
jak k tomu všemu došlo; uslyšíte
o chlípných, krvavých a zrůdných činech,
náhodných úsudcích a slepých vraždách,
a smrtích násilných a úmyslných,
a naopak jak nezdařené plány
na hlavy padly původcům; to vše
po pravdě řeknu.
Fortinbras.
Toužíme to slyšet,
pozvěte proto starší k slyšení.
Já s bolestí své štěstí objímám;
mám staré právo na to království
a ujímám se svého nároku.

Horacio.
O tomto též mám důvod promluvit,
a to z těch úst, jež přesvědčí jich více;
nechť se to však hned vykoná, vždyť lid
je vzrušen, než víc omylů a křivd
a škod se stane.

Fortinbras
. Čtyři kapitáni
ponesou Hamleta jak vojáka;
byl by se jistě, kdyby k tomu dospěl,
osvědčil královsky; a v průvodu
vojenská hudba, válečnický obřad
nechť hlasitě zaň promluví.
Zvedněte těla; přísluší spíš poli
pohled jak ten, zde však z něj srdce bolí!
Nechť vojsko střílí!
Všichni odcházejí v pochodu; pak je vypálena salva z děl.
KONEC.
Vypracováno jako příprava k maturitní zkoušce z ČJ
Full transcript