Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GLOBALITZACIÓ:

No description
by

Mar Llorca

on 1 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GLOBALITZACIÓ:

GLOBALITZACIÓ:
Aquest treball esta fet per: Laura Mondéjar, Mar Llorca i Sofia Guaita.
La globalització es un procés económic, tecnológic, polític i cultural a escala planetaria que consisteix en la creixent comunicació e independencia entre els distintos paísos del món unint el seus mercats, societats i cultures, através d'una serie de transformacions sociales, econóimiques i polítiques que les dan un carácter global.
1.QUE ES LA GLOBLITZACIÓ?
En els origens de ñla globalització hi ha varios criteris, algunms diuen que prove desd el desarrollo del antic imperi, hi ha qui parlen entre dos cultures, altres pensen que es proces complexe que va sorgir al segle xx.
Per cert l'origen de la globalització poverse al temps que fem una interpretació de lo ``global´´ i el comparem amb lo mundiaL o internacional.
1.1 ELS ORIGENS DE LA GLOBALIZACIÓ.
-COMPONENTS TÈCNICS
L'evolució de les tecnologies, en especial de informació i telecomunicacióHan permés unir les distintes zones dels planetes i facilitant una millor comunicació entre les empreses.

-COMPONENTS POLÍTICS
Amb el fi de la guerra gelada, el capitalisme i la democràcia és van extendre en queasi tots els països del món.

-COMPONENTS IDEOLÒGIC-CULTURAL
Amb l'ascens dels EE.UU, el seu model de consum, el seu estil de vida i els valors és van expandir per tot el món.

-COMPONENTS ECONÒMICS
El augment de tràfic de mercaderies, persones, diners i capitals va determinar una va organització territorial.

2.COMPONENTS DE LA GLOBALITZACIÓ
De tres tipus:
1.2 LES CAUSES DE LA GLOBALITZACIÓ:
2.1 nivells de globalització
-NIVELL ECONÒMIOC
La globalitazació econòmica descriu un procés pel qual les economies regionals, les societats i cultures s'han integrat a través d'una xarxa mundial de comunicacions, transport i comerç. Aquest terme s'utilitza per a fer referència a la intergració de les economies nacionas en l'economia internacional a través del comerç, la inversió estrangera directa, fluxos de capital, a migració i la propagació de la tnologia.

-NIVELL CULTURAL
Potència les relaciones culturals entre els paísos i, per això, la difusió de les idees i la mescla de costums. El resultat és que les societats es tornen cada vegada més paregudes, però també més diverses

-NIVELL DEMOGÀFIC
Desde el segle XX, els canvis radicals produïts als sistemes de prodecció i l'emergència de les societats de la comunicació provoquen canvis globals encara més radicals a la societat. Algunes tendències rellevnats són :
+Disminució progressiva als paísos desenvolupats de llocs de treball als sectors secundaris.
+Terciarització (serveis) i secundarització alhora, de l'activitat econòmica. És a dir el mercat és a inundat per "paquets" de serveis no personalitzats.
+Augment de comerç entre grans distàncies amb el consegüent augment del transport.
+Ubanització de la vida humana.
2.2
5. L'AMENÇA DELS CONFLICTES I LA GUERRA:
Siri a se ha anat deslizant pelligrosament hacia un conflicte de mitjana intensitat. Tras els enfrontaments en Alepo a finals de abril, una batalla interna en el front rebelde se ha extens per Guta Oriental (siria) , en la periferia de Damasco.
Rusia i Estats Units presideran els dimarts en Viena la tregua avans de que la lluita se generalice sense remei.
El observatori sirio per als drets humans ha contalitzat mes de 300 morts en lo que va de mes en els combates que han estallat en Guta Oriental entre els yihadistes de Font al Nustra (filicial siria de Al Qaeda) i la milicia salafista del Egipte del Islam, cuyo líder, Mohamed Alush, encabeza la delegació de la oposició en las paralizadas conservaciones de paz de Ginebra.
La tregua apenes se ha asentat en aquest bastió rebelde, cercano al lugar ha on va morir en una exposició el jefe militar de Hezbolá en Siria,Mustafá Badredin. També se han registrat intensos enfrontaments entre les forces del régimen i milicis del Estat Islámic en la província nordoriental de Deir al Zar.


5.1 Causes dels conflictes.
Hi ha tres causes:
-L'enfrontament entre intenssos económics oposats, que solen adoptar la forma de lluita entre les classes socials econòmiques privilegiades.
-La voluntat de certs grups d'aparcar el poder polític excloent els altres, que sole provocar la discórdia civil.
-El desitg d'alguns grups ètnics, culturals, religiosos o ideològics d'imposar el seu predomini i la seua forma de vida a tota la societat.
Els conflictes entre països, per la seua banda, solen tindre causes semblants a aquestes, péro translladades a l'escenari internacional: la lluita pel control de certs recursos econòmics, per incrementar la influència política, per defensar la propia ètnia o per diverses causes:
econòmiques, ètniques, ideològiques, etc
QUI DIRIGEIX LA GLOBALITZACIÓ?
És caracteritza pel domini que ecerceix un grup reduït d'empresses multinacionals sobre la podrucció, el comerç i finances mundials.
-EMPRESES TRANSCIONALS
Lideren l'expansió global dels mercats, al preu d'arraconar empreses menys competitives, de dimensiómacional o local.
-GOVERNS QUE HAN APOSTAT PER LA LIBERITZACIÓ I L'OBERTURA DE LES SEUES ECONOMIES
Açó és com a via cap a desenvolupament més ràpid.
-ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
Com la ONU, que proporcionen el marc de col.laboració necessari entre els estats.
-GRANS LÍDERS D'OPINIÓ
Començen per les agències de notícies i les principals cadenes de televisió, que generen i administre, de forma no sempre neutral, la informació difosa i consumida per la comunitat internacional.
-CIUTADANS DE DIVERSOS PAÏOSOS
Tendeixen a assumir una actitud cosmopolita.


3.GLOBALITZACIÓ I ELS SEUS RISCOS
El terrorisme: el món esta amenaçat per grup normalment són violents que rechazen les idees politiques i l'ordre social imposades per el govern i per a mostrar el seu desacord actuen violentament .

Desequilibri en la distribució de riqueses:


Amenaça biologica i social: la mescla de pobles indifèrenciats i que tinguen els mateixos productes que diverses multinacionals fa que poc a poc desapareguen .

Propagació de enfermetats: Amb la rapidesa i la facilitat de les comunicacions s'han propagat moltes enfermetats i hi ha molts riscos de contagiar-se més facilment.

Emigració: és un problema que se esta sofrint molt en actualitat amb la imigració del paÏsos del sur al dels nord per exemple ara es van a distribuoir com 500 imigrants siris a tota Espanya.
ACTIVITATS
4.1 EN QUE CONSISTEIX EL SUBDESENVOLUPAMENT?
Es denomina subdesenvolupament quan un pais esta enrrairement ecònomic i social respecte a altres paÏsos indrustalitzats.

Es caracterizan estos paÏsos per:
-Per renda baixa (Renda Nacional Bruta)
-Recursos humans baixos (segons sanitat,educació, nutrició i alfabetisme)
-vulnarivitat o inestibilitat econòmica.

En esta imatge podem veure que el paisos més subdesarrollats es Africa i un dels més és es EEUU o els Estats Units .
4.2 Causes del subdesenvolupament:
El creiximent de la població: en el tercer món les tases de natlitat son molt elevades . Això provoca un creiximewnt vegetatiu molt elevat.

Recursos naturals: en general és el temps climatic és el que determina un poc el treball del home depenent si fa calar o fred.

Escaç de capital: és a dir baixa renta en els paÏsos de desarollo

Falta de integració en els mercats mundials: les posiblitats de la integració de un pais que no té un recurs basic com pot ser el petroli li dona una gran desventatga en les ganacies que es poden guanyar aixo conlleva que no se puga integrar al mercat mundial.

La dèpendencia a la tecnologia: una de grans causes es aquesta ja que la majoria dels paisos subdesarrollats careixen de gran tecnologia i es queden enrrrere dels demès paÏsos.
5.2 distintes actituds davant els conflictes
Podem distingir distints actituds. Quan els conflictes transcorren per coctes pacífics i respectan les regles del joc democràtic, poden ser, positius. Quan s'adopta una actitud d'imposció violenta, el conflicte és converteix en un factor greu de ruptura de la convivència i de desagregació social.
5.3 la guerra en l'actualitat
La guerra és la forma de conflicte sociapolítica més greu entre dos o més grups humans. Consesteix en un enfrentament organitzat de grups humans armats amb el propòsit de controlar recursos naturals o humans.
La guerra és produeix per múltiples causes, entre les que solen estar en el manteniment o el cambi de relacions etc.
En l'actualitat, a voltes és fan distincions entre els conflictes armats i guerres. Un conflicte sols sería una guerra si els beligerts han fet uina declaració formal de la mateixa.
La següent llista que us vaig a dir són dels conflictes en curs que tenen alrededor del món en l'actualitat i que és segueixen causant. Están ordenades de major escala
GUERRA CIVIL AGANA (1978-PRESENT)
GUERRA CIVIL SAMALÍ (1991-PRESENT)
GUERRA EN EL NORDEST DE PAKISTÁN (2004-PRESENT)
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÀFIC EN MÈXIC (2006- PRESENT)
INSURGÈNCIA ISLÀMICA EN NIGERIA (2009-PRESENT)
La guerra més nova que va començar a YEMEN (2015-PRESENT)

1. Que es la globalització
1.1 Els origens de la globalització
1.2 Les causes de la globalització

2. Componentesde la globalització

2.1 Nivell de globalització
2.2 Qui dirigeix la globalització
2.3 Nivell demografic

3. Globalització i els seus riscos

4. Què és el subdesenvolupament ?

4.1 Causes del subdesenvolupament

5.L’amenaça dels conflictes i la guerra
5.1 Causes dels conflictes
5.2 Distintes actituts davant els conflictes
5.3 La Guerra

INDEX
Full transcript