Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L`EAIA

No description
by

NOEMÍ AYORA

on 29 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L`EAIA

És possible una intervenció sense la xarxa?
UN CAS PRÀCTIC
LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L`EAIA
EN XARXA

ANTECEDENTS
- Composició familiar i dinàmica relacional.
- Educació.
- Salut i higiene.
- Situació econòmica i d’habitatge.
- Socialització.
- Seguiment socioeducatiu.


SITUACIÓ ACTUAL
És possible una intervenció sense criteris?
MARC TÈCNIC
Focus de la intervenció: e nen/adolescent: priorització de les seves necessitats, preservació del vincle

Posició del professional: empatia, escolta activa, no jutjar, acompanyament, bon tracte,

l`autoritat es guanya i constitueix el marc que permet a la família organitzar-se

Abordatge proactiu i rehabilitador de les capacitats que té la família
CRITERIS TÈCNICS D
Eina d`intervenció compartida
EL COMPROMIS SOCIOEDUCATIU (COSE)
PARADIGMA TEÒRIC
GENOGRAMA
SERVEIS QUE INTERVENEN
EAIA Raval Nord
SS Bàsics Raval Nord
Centre obert AEIR
Escola /IES Milà i Fontanals
CAP
INTERVENCIONS
Des de cada servei
AMENACES /
OPORTUNITATS
Diversitat de mirades: discrepància i complementarietat

Intervencions de llarga durada: sostenibilitat i visió de procés

Treball en xarxa: complexitat i abordatge integral
QUÈ ÉS EL COSE?
Document que defineix i articula la intervenció socioeducativa amb les famílies
Definit i fixat a la Llei 14/2010 dels Drets i Opostunitats dels infants i adolescents (rt. 103 i 104)
Un COSE per a cada infant/adolescent
Pot anar vinculat a un ajut econòmic de la DGAIA
CONTINGUTS DEL COSE
a) Introducció formal: noms, referència a la llei
b) Identificació de les situacions de reisc : observacions, indicadors
c) Identificació dels elements favorables per cada situació de risc
d) Opinió de l`adolescent
e,) Mesures d`atenció social i educativa: objectius,continguts, lloc, serveis, durada
f) Signatures
DESTINATARIS
Famílies amb infants /adolescents en situació de risc greu

RISC LLEU/MODERAT
= SSB - pla treball

RISC GREU
= EAIA + SSB - COSE

DESEMPARAMENT
= EAIA - tutela i proposta de mesura
SITUACIONS DE RISC
= situació en què el desenvolupament i el benestar de l`infant o l`adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l`infant o l`adolescent no calgui la separació del nucli familiar.

1- Manca d`atenció física o psíquica que comporti un perjudici lleu
2- Dificultat greu per a dispensar l`atenció física o psíquica
3- La utilització del càstig físic o emocional (no greu, no crònic) que perjudiqui el desenvolupament
4- Mancances que puguin produir la marginació, la inadaptació o el desemparament
5- Manca d`escolarització, absentisme o abandó escolar
6- El conflicte obert i crònic entre els progenitors
7- La incapacitat o impossibilitat de controlar la conducta de l`infant o l`adolescent (amb risc de mal a sí mateix o a tercers)
8- Les pràctiques discriminatòries contra les nenes o les noies
9- Altres circumstàncies

MESURES D`ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
1- Orientació, assessorament i ajut a la família
2- Programes socioeducatius de promoció capacitats i habilitats parentals
3- Acompanyament dels infants adolescents a recursos,, suport psicològic i ajut a l`estudi
4- Ajut a domicili
5- Atenció en centre obert i altres recursos socioeducatius
6- Atenció sanitària, psicoterapèutica i tractament familiar
7- Programes formatius per adolescents amb abandó escolar
8- Assistència personal en cas de pares, guardadors, infants o adolescents amb diversitat funcional.
9- Altres mesures

- Assentament de la parella i composició familiar.
- Inici de la intervenció dels SSB al 2002.
- Noves deteccions de risc 2008-2009.
- Internament dels fills en CRAE.
- Retorn fills a casa.
- Separació matrimoni.

SSB
Seguiment i entrevistes conjuntes amb EAIA

Atenció domiciliària: treballadora familiar

Programa capacitats parentals

CENTRE OBERT
Atenció socioeducativa als infants

Pautes educatives a la mare

Atenció psicoeducativa

Detecció precoç

Reforç escolar als adolescents

Seguiment escolar
EAIA
Entrevistess de seguiment amb referent i coreferent

Tractament socioeducatiu: al domicili i acompanyament socioeducatiu
Intervenció grupal amb adolescents
Intervencions conjuntes amb SSB i Centre Obert
BARUDY - Teoria de l`aferrament, Resiliència, Bon tracte

FELIX LÓPEZ - Necessitats infantils
TIZON : programa del nen sa, dol

Mº JOSÉ RODRIGO: Parentalitat Positiva

CONTROL/AJUDA/AUTORITAT

ETICA
AMENACES DE LA
INTERVENCIÓ EN EL CAS
• Confusió de rols entre els fills grans i la mare en relació a aspectes de la cura i autoritat amb els fills petits.
• Inestabilitat emocional de la mare.
• Vincle emocional marcat i diferent amb cadascun dels seus fills, fet que condiciona la relació que estableix amb ells.
• S’estableixen diferents relacions i vincles amb els professionals i serveis que condicionen la mirada amb la què s’intervé.

OPORTUNITATS DE LA INTERVENCIÓ EN EL CAS
• La mare s’ha anat vinculat als serveis que ha reconegut com a suport.
• Acompanyament proper des de l’EAIA i el Centre Obert en el suport familiar i treball de la parentalitat.
• Els fills grans exerceixen un rol positiu i de suport amb els germans petits.
• Els fills grans mantenen un itinerari acadèmic regular.
• Els infants estan vinculats a al recurs de Centre Obert.
Full transcript