Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GNP

Komputasyon ng GNP
by

Frenhelle Oates

on 27 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GNP

ni: Arreanne Roxas at
Frenshelle Oates Komputasyon ng GNP Ito ang pagsukat ng GNP gamit ang aktwal na presyo sa pamilihan para sa kasalukuyang taon. Nominal GNP Pagsukat ng GNP gamit ang presyong di-nagbabago ayon sa basehang taon

ginagamit ito upang malaman kung may aktwal na pagtaas o pagbaba sa produksyon sa bawat taon. Real GNP
-pagbabago sa average na retail na presyo ng mga produkto

-Hango sa Laspeyres Formula (fixed base year weights) at binago bilang weighted arithmetic mean

Pn = current Price
Po= base year price or base price
PoQo= base year weight Consumer Price Index -ginagamit upang malaman kung anong halaga ng GNP mayroon ang bawat isang mamamayan kung ito ay ipamamahagi nang pantay-pantay.

-pamantayang kita ng populasyon ng bansa Per Capita GNP -hindi ito nagpapakita kung anong klase ng mga produkto at paglilingkod ang ipinoprodyus ng isang ekonomiya.
-hindi rin nagpapakita kung pantay-pantay ba ang pamamahagi ng GNP sa bawat isang tao sa bansa.
-hindi rin naisasama ng GNP ang pang-ekonomiyang aktibidad ng impormal na sector. Limitasyon ng GNP Pagsukat ng GNP - sinusukat ang huling gastos sa mga prouktong ginawa sa loob ng isang taon.

GNP= G+P+K+ (X-M) + NFIA +SD
G- gastusin ng Gobyerno
P- gastos sa personal na pagkonsumo
K- pagbuo ng capital o mga pagkonsumong ginagawa ng mga negosyante
(X-M)- net export. X ang export. M ay ang import.
NFIA- Netong kita ng salik sa ibang bansa (Net Factor Income from Abroad).
Kita ng mga Pilipino sa ibang bansa matapos tangalin ang kita ng mga dayuhan sa loob ng bansa
-Positibong NFIA
-Negatibong NFIA
SD- Di-nagtutugmang estadistika (Statistical Discrepancy) 1. Pamamaraang Batay sa Gastos (Final Expenditure Approach) -sinusukat ang lahat ng kita ng mga salik ng produksyon
a.) Ang kabayaran sa mga salik ng produksyonay tinatanggap nila bilang kabayaraan sa kanilang mga paglilingkod
hal.
Lupa- renta o upa Paggawa- sahod o sweldo
Kapital- tubo Entreprenyur- tubo
b.) Ang karagdagang halaga ng kabuuang produksyon ng huling produkto ay kasama na ang halaga ng mga produktong intermedya at hilaw na material.
c.)Hindi isinasama ang kita ng angkat, pati narin ang dating imbentaryo
FIA= IT-S+DA 2. Pamamaraan Batay sa Kita ng Salik ng Prouksyon (Factor Income Approach) IT-indirect taxes. Di tuwirang buwis na ipinapataw sa mga produkto at paglilingkod na nilikha.
S- Subsidiya. Ang ibinabawaas na di-tuwirang buwis. Ito ay tumutukoy sa tulong na halaga ng pamahalaan sa mga negosyo
na nakapagpapababa ng kanilang gastos kaya hindi ito isinasama.

DA- Depresasyon. Nakalaang halaga para sa pagkonsumo ng mga lumang produktong pangkapital.

NI= M+ Net Operating Surplus (K+E+P)

M- kita ng mga mangagawa

K- kita ng bahay-kalakal

E- kita ng entreprenyur

P- kita ng pamahalaan

Net Operating Surplus-pinagsamasamang K,E,P.

NOS= K+E+P

GNP= NI+ IT+ DA -tinutuos ang karagagang halaga ng produksyon ng mga pangunahing industriya.
-Value Added Aproach.

GDP o Gross Domestic Product- tumutukoy ito sa lahat
ng mga kinita ng industriya sa loob ng isang bansa.

GDP= Agrikultura+Industriya+Paglilingkod

GNP= GDP-NFIA 3. Pamamaraan Batay sa Pinagmulang Industriya (Industrial Origin Approach) The End
Full transcript