Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Farklılaştırılmış Öğretim Programı

No description
by

Mustafa FİDAN

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Farklılaştırılmış Öğretim Programı

Yeni bir oluşum olmayan
farklılaştırılmış öğretim,
deneysel eğitim yaklaşımlarından ortaya çıkmıştır. Kuramsal temel açısından bilişsel öğrenme kuramına ve öğrenci gelişimi üzerine yürütülen araştırmaların sonuçlarına ve özel eğitim gibi başarılı örnekleri olan programlara dayanmaktadır (Santamaria ve Thousand, 2004; McTighe ve Brown, 2005).

FAKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMI
(Differentiated Instruction Curriculum)

Farklılaştırılmış Öğretim:
Tomlinson’a (1995) göre, öğrencilerin programın içeriğini keşfetmeleri için, çeşitli yolların kullanıldığı, aktivitelerin ve sürecin öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine, kendi bilgi ve fikirlerine ulaşmalarına yönelik yapıldığı ve öğrencilerin öğrendiklerini göstermek ve sergilemek için seçimlerini yapabildikleri bir öğrenme yaşantısıdır.

Skowron’a (2001) ise öğrencilerin farklı öğrenme çeşitlerine ihtiyacı olduğunu savunan bir yaklaşımdır.


Gregory & Chapman (2002) ise
farklılaştırılmış öğretimi,
öğretmenlerin sınıflarındaki farklı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilecek planlama yapmalarına imkân tanıyan bir araçtan çok bir felsefe olarak tanımlamaktadır. Bu felsefenin temelinde, her öğrenenin ihtiyaçlarının karşılanması bulunmaktadır.

Bu bağlamda
farklılaştırılmış öğretim,
öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme stilleri dikkate alınıp onlara farklı seçenek ve imkânlar sunmaktadır.Bu farklı seçenek ve imkanları sunarken öğrencilerin genel ve konuya özel ilgilerinin üzerinde çalışılan konuyla birleştirilmesini ve öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri şekilde öğrenmeleri esasına dayanmaktadır.


Özel eğitim
Birleştirilmiş Sınıf
Bireyselleştirilmiş öğretim
Farklilaştirilmiş öğretim
Grup iletişimi yoktur.
Kapsamlı
Öğretmen, birden fazla etkinlik sunar, bu etkinliklerin içinde tüm sınıf, büyük grup, küçük grup, bireysel veya hepsini barındıracak şekilde ortamlar oluşturur (Good, 2006).
Farklılaştırılmış öğretim, yapılandırmacı yaklaşım, öğrenme stilleri, öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi ve zekâ çeşitlerini etkileyen durumları ele alan beyin gelişimi araştırmalarının tümünü içermektedir (Anderson, 2007).
Neden Farklılaştırılmış Öğretim? (Brown,2004)
1-
Bütün öğrenciler için genel eğitim programının standartlarını en üst seviyeye çıkartmak

2-
İhtiyacı olan öğrencilere uygun programı sağlamak.
3-
Öğrencilerin sahip olduğu bireysel ve kültürel
farklılıklar, farklılaştırmayı sınıflarımızın ayrılmaz bir parçası konumuna getirmiştir.
Temel ilkeleri
Davetkâr ve güvenilir bir sınıf ortamı sağlamak
Öğretilen ders programının en üst nitelikte olduğundan emin
olmak
Hazırbulunuşluk, derse ilgi ve öğrenme stillerini sürekli olarak
değerlendirmek
Düzgün farklılaştırılmış öğretim çalışmaları tasarlamak
Esnek grup çalışmaları uygulamak
Strickland, 2007
Aktif öğrenme
İşbirlikli
öğrenci ilgisi
Çoklu zeka
öğrenme stilleri
gerçek hayat
Carol A. Tomlinson
University of Virginia
Farklılaştırma,

yapılandırmacılığın bir uzantısıdır.

Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin potansiyellerini geliştirmek ve onları zenginleştirilmiş, tatmin edici yaşama sevk etmek için eğitim gereklidir. Uygun bir program ve öğretim hem üstün zekâlı çocukların doğasını hem de yeteneklerinin ve becerilerinin seviyesini ortaya çıkaracaktır (Feldhusen &Jarwan, 2000).


Eğitim programının farklılaştırılması,
sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına göre programda düzenlemeye gidilmesi ve öğretimin buna uygun hale getirilmesidir. Farklılaştırma eğitim programında, öğretim yapıları ve uygulamalarında uyarlamaları kapsar ve bu uyarlamaları başarılı ve öz-denetimli öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayacak tutarlı, esnek ve ihtiyaçlara cevap veren bir öğretim programıyla bütünleştirir.


Gallagher & Gallagher’den (1994) göre eğitim programı üstün zekâlı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dört farklı yolla uyarlanabilir:

1-Hızlandırma:
Öğrenme hızının uyarlanması,
2- Zenginleştirme:
İçerik alanı içerisinde daha fazla derinlemesine çalışma ve
araştırma yapmaya olanak sunulması,
3-Karmaşıklık:
Konuya daha fazla soyutluk ve karmaşıklık getirilmesi,
4-Yenilik:
Birey tarafından yönlendirilen ve ilgi alanlarını temel alan projeler
sayesinde genellikle eğitim programına dâhil edilmeyen öğrenme alanlarının
keşfedilmesi.

Kaplan (2004)'a göre
“Farklılaştırma öğrencilerle, müfredatla ve öğrenme ortamı ile
ilişkili olmalıdır."

Her ne kadar her bir öğrencinin ihtiyaçları öğrenilene kadar müfredat ve eğitim bireyselleştirilemese de, içerik, süreç ve ürünler üstün öğrencilerin en ortak öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere müfredat standartlarının kapsamı (core) değiştirilebilir.

--Farklılaştırma
temel eğitim programına dayanır.
--Farklılaştırma
derinlik, karmaşıklık, yenilik ve hızlandırma boyutlarından etkilenir.
--Farklılaştırma,
temel eğitim programının, ona bağımsız olarak eklenen bir parçası olmak yerine, onu tamamlayan, onunla bütünleşen bir kısmıdır.
--Farklılaştırmadan
üstün ve ileri öğrencilerin yararlanmaları gerektiği gibi, aynı deneyimlere hazır olan diğer öğrenciler de yararlanmalıdır.
--Her bir görev veya görevler grubu için gereksinme, ilgi ve yeteneğe dayalı olarak yapılacak esnek gruplamalar veya tekrar gruplamalar aracılığıyla farklılaştırmanın gerçekleştirilmesi kolaylaştırılır.

(Kaplan, 1986)
İçeriği farklılaştırmak;
içerik, fikirlerden, kavramlardan, tanımlayıcı bilgi ve gerçeklerden oluşur. İçerik, öğrenme yaşantıları gibi, hızlandırma, yoğunlaştırma, çeşitlilik, yeniden düzenleme, esnek zaman, daha ileri ya da karmaşık kavramların ve materyallerin kullanımıyla farklılaştırılabilir. Mümkün olduğunda öğrenciler içerik alanlarında kendi hızlarıyla ilerleme konusunda teşvik edilmelidir. Eğer belirli bir üniteyi kavrarlarsa, daha ileri öğrenme aktiviteleriyle desteklenmelidirler. Jacobs ve Borland (1986) üstün yetenekli öğrencilerin geleneksel içeriğin ötesine giden, özellikle de bilginin bütünleştirici anlayışının disiplinler arası yaklaşımla oluşturulduğunda daha çok faydalandığını bulmuşlardır.
Süreci farklılaştırmak;
süreç, öğrencinin
içeriği anlaması için ona sunulan olanaktır
(Tomlinson, 2007). Aktivitelerin zihinsel
olarak daha dikkat ve ilgi isteyen bir
şekilde düzenlenmesi gerekir.
Örneğin, öğrencilerin daha yüksek
düzeyde cevap ya da inceleme,
aktif araştırma ve keşif gerektiren açık uçlu sorularla zorlanması gerekebilir. Öğretimsel stratejilerin çocukların yaşına, disiplinlerin içeriğine göre değişmesine rağmen, amaç, her zaman çocukların daha soyut ve karmaşık şekilde düşünebilmelerini sağlamaktır. Aktivite seçimi öğrencilerin ilgilerine göre, kendi kendine öğrenmeyi cesaretlendirecek şekilde olmalıdır.

Ortamı farklılaştırmak;
üstün yetenekli öğrenciler, araştırma ve bağımsızlığın teşvik edildiği, algıların açık olduğu, yargısız, öğrenci merkezli, çeşitli materyallerle, fiziki hareket bulunan, karmaşık, okul hayatıyla dış dünyayı bağlayan bir ortamda en iyi öğrenirler. Her öğrencinin böyle bir ortamı sevmesi ihtimaline karşın, üstün yetenekli öğrenciler için, öğretmenin, bu çocukların sorgulayabilecekleri, bağımsız şekilde hareket edebilecekleri, tümüyle yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir sınıf ortamı yaratması gerekir (Berger, 1991).
Ürün beklentisini ve öğrenci tepkilerini farklılaştırmak;
ürün,bir öğrencinin öğrenmede önemli bir yol katettikten sonra, anladıklarını ve yapabildiklerini sergilerken kullandığı araç anlamına gelmektedir (Tomlinson, 2007). Öğretmenler, öğrencilerini öğrendiklerini, fikirlere hakim olmak için hem bilgi hem de yeteneklerini gösterecek şekilde yansıtmaları konusunda teşvik edebilirler. Örneğin, yazılı veya sözlü bir kitap raporu vermek yerine, öğrenciler bir kitabın karakterleri ve konusunu içeren bir oyun tasarlamayı tercih edebilirler. Ürünler, her öğrencinin tercih ettiği öğrenme stiliyle uyumlu olabilir. Gerçek problemler, konular, kişiler içerebilir, bilgiyi özetlemek yerine sentezleyebilir ve kendini değerlendirme süreci içerebilir (Berger 1991).
Değerlendirmeyi farklılaştırmak;
Değerlendirme bileşeni önemlidir, çünkü
okul sistemine öğrenci ihtiyaçlarını ve farklı program bileşenlerinin verimlilik ve etkinliğini tekrar değerlendirilmesini sağlar (Callahan&Caldwell, 1986). Değerlendirme hem biçimlendirici hem de düzey belirleyici olmalıdır (Tomlinson, 1995). Değerlendirme okul sistemine sağlıklı düzeltmeleri yapmayı, seçilmiş program yaklaşımlarının yapılabilirliğinin, uygulanabilirliğinin belgelendirilmesini ve programın güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar (Berger 1991).
Öğretmen
Program
Farklilaştitilmiş Programin iki önemli boyutu
Farklılaştırılmış öğretim, akademik başarı gösteren öğrencilere kendilerini zorlama fırsatı vermekte ve çalışarak seviyelerini daha üst düzeye çıkartmalarını sağlamaktadır. Akademik olarak zorlanan öğrencilere, gerekli görevleri vererek onları desteklemekte ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Yani, öğretmenler, üst düzey öğrencilere biraz daha zorlayıcı görevler verirken zorlanan öğrencilere biraz daha kolay görevler verebilirler. Böylece, büyük bir sınıfta kaybolmaktansa aslında zor olduğunu düşündükleri bir konuda çalışmak için ihtiyaçları olan duyarlılığı kazanabilirler (Good, 2006).Ayrıca öğrenciler kendi öğrenme seçeneklerine sahip oldukları için yaptıkları işten hem zevk alırlar hem de motivasyonları artar.
Boerger (2005),
matematik öğretiminde farklılaştırılmış öğretim uygulamalarını kullanarak yaptığı deneysel araştırmasının sonucunda öğrencilerin farklılaştırılmış öğretim uygulamasından sonra matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca, öğrencilerin kendi öğrenmelerinin farkına vardıklarını ve hangi konuda daha fazla öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını belirleyebildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda araştırmacılar tarafından farklılaştırılmış öğretim uygulamasının öğrencilerin öğrendiklerini gösterebilmeleri açısından da faydalı olduğu
belirtilmiştir.
YAPILAN ARAŞTIRMALAR
Karadağ ve Yaşar (2010)
farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkilerini araştıran bir çalışma yapmışlardır. Beşinci sınıf öğrencileri ile yapılan bu deneysel çalışma sonucunda öğrencilerin farklılaştırılmış öğretim uygulamasından sonra Türkçe dersine karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Beler ve Avcı tarafından 2011’de yapılan araştırmada ilköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersine yönelik hazırlanan farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının, öğrencilerin öğrenmesine, tutuma ve sınıf yönetimine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre farklılaştırılmış öğretimin düşük ve yüksek öğrenme düzeyine sahip tüm öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir.
-Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı, 1970 li yıllara dayanmaktadır. Özel eğitim ve yetenekli öğrenciler, özel öğrencilerin eğitimiyle beraber yapılandırmacı yaklaşıma dayanmaktadır (Bosier, 2009; Chen, 2007).
-Maslow, Vygotsky ve Gardner'a kadar dayanır (Bantis,2007; Stager, 2008).
- Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı,

yapılandırmacı yaklaşım, çoklu zeka kuramı, öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk, ilgi, zeka alanı, mativasyon, katılım gibi etkin faktörlere bütüncül bir bakış açısıyla ele alan bir yaklaşımdır (Finley, 2008; Anderson, 2007).


ÖRNEK ETKİNLİKLER-
ÇALIŞMA KAĞITLARI
Yabaş ve Altun (2009),
Farklılaştırılmış öğretim tasarımını merkeze alarak, bu tasarımın öğrencilerin akademik başarıları, bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada öntest-sontest deney deseni kullanılmış, deney grubu Esenler Cumhuriyet İlköğretim Okulu altıncı sınıfa devam eden 25 öğrenciden oluşmuştur. Farklılaştırılmış öğretim tasarımı matematik dersi ondalık kesirler ünitesi için hazırlanmıştır. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış akademik başarı testi, Üredi (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bilişüstü beceri ölçeği ile öz-yeterlik algısı ölçekleri uygulamadan önce ve sonra olmak üzere iki defa deney grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin akademik başarı testi, bilgi, kavrama ve uygulama test puanları, bilişüstü beceriler ve öz-yeterlik algıı puanları arasında sontest lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu bulgular araştırmanın başında belirlenen üç denenceyi de desteklemiştir.
Avcı ve diğerleri (2011),
ilköğretim altıncı sınıf Türçe dersi şiir bilgisi konusu için tasarlanan farklılaştırılmış sınıf ortamının, öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel (öğrenme düzeyi) ve duyuşsal (birlikte çalışmaya gönüllülük, derse ve öğretmene karşı tutum vb.) değişimlerin incelemişlerdir. Araştırmada, nitel araştırmalar içerisinde yer alan örnek olay yönteminin teori test etme tekniği kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul’da özel bir okulun altıncı sınıfına devam eden 22 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Türkçe dersi şiir konusunda, istasyon ve ilgi merkezi stratejileri kullanılarak hazırlanan farklılaştırılmış öğretim tasarımı, üç ders saatinde uygulanmıştır. Öğretmenle bireysel derinlemesine, beş öğrenciyle odak grup görüşmesi ve doğrudan gözlem yoluyla elde edilen veriler, yapılandırılmış raporlama yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, farklılaştırılmış öğretim öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ayrıca, öğrencilerin derse yönelik ilgilerini artırmış, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmiş ve yardımlaşma davranışlarını artırmıştır.
Anderson, K. (2007). Differentiating instruction to include all students.
Preventing School Failure, 51(3), 49-54.

CHENG, C.,C. 2006 Effects of Differentiated Curriculum and Instruction on Tawainese EFL Students’Motivation, Anxiety and Interest. University Of Southern California. Doctor of Education.
ProQuest Information and Learning Company.

GREGORY, G.H. CHAPMAN, C.,2002 Differentiated Instructional Strategies: One size dosen’t fit all. (s. Xii). Corwin Press Inc.

TOMLINSON, C.A.,1995 How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms. Alexendria VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.

TOMLINSON, C. A.,2005 The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Pearson Inc. USA.

YABAŞ, D. ALTUN,S.,2009“Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Özyeterlik Algıları, Bilişüstü Becerileri ve Akademik
Başarılarına Etkisinin İncelenmesi” H. Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi. s.37. 201-214 209

KAYNAKÇA
Bantıs, A.M.(2008). Using Task-based Writing Instruction to Provide Differentiated Instruction for English Language Learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Southern California. (UMI No:1454078).

Brown, L. D. (2004). Differentiated instruction: Inclusive strategies for standards-based learning that benefit the whole class. American Secondary Education, 32(3), 34-62.

Good, M. (2006). Differentiated Instruction: Principles and Techniques for the Elementary Grades.Unpublished Master’s Thesis. Dominican
University of California, USA.

Kaplan, S.N. (1986). The Grid: A Model to Construct Differentiated Curriculum for Gifted. Systems and Models for Developing Programs for the Gifted and Talented. Mansfield Center; CT: Creative Learning Press.

Santamaria, L. J. & Thousand, J. S. (2004). Collaboration, co-teaching, and differentiated instruction: A process-oriented approach to whole
schooling. International Journal of Whole Schooling, 1(1), 13-27.

Skowron, J. (2001). How to differentiate instruction. Adapted from Chapter 3 of Powerful lesson planning models: The art of 1,000 decisions. A
Skylight Guide. Grades K-12. ERIC Document Reproduction No. ED457142

TEŞEKKÜRLER...
FARKLILAŞTIRILMIŞ
ÖĞRETİM
Mustafa FİDAN
-Ford Otosan İlköğretim Okulu
-BİLSEM

Purdue 3 basamaklı Zenginleştirme Modeli
Birleştirici düşünce becerisinde uygulamalar yaparak öğrencilere bilimsel süreç becerilerinin gelişimine yardımcı olmaktır
Seçilen problem ya ayrıntılı bir biçimde tartışılır ya da problemin çözümü için farklı yöntemler uygulanır
Öğrencilerin ilgi alanlarındaki bir konuda bağımsız bir çalışma planı yaptıkları aşamadır
Feldhusen & Robinson, 1986)
Otonom Öğrenme Modeli
Betts (1986)
Bilişsel, duyuşsal, sosyal gereksinimleri karşılamak amaçtır.
1. Yönlendirme, 2. Bireysel Gelişim, 3. Zenginleştirme Etkinlikleri 4. Seminerler, 5. Derinlemesine Çalışma.
Üstünlük, yaratıcılık ve potansiyelin gelişimi
Izgara Modeli
Kaplan, (1986)
Model; içerik, süreç ve ürün farklılaştırmalarını kullanmaktadır.
Zenginleştirilmiş Matriks Modeli- Tannenbaum (1986)
Üçlü Sac Ayağı Modeli- Sternberg (1981)
Paralel Öğretim Modeli- Tomlinson, Kaplan, Renzulli, Leppien, Burns ve Purcell (2002)
Temel, Bağlantılar, Uygulamalı, Farkındalık Öğretim Programı
Full transcript