Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilgisayar Ve Eğitimde Kullanılması

No description
by

talip ay

on 19 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilgisayar Ve Eğitimde Kullanılması

Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar, okullarda öğretim ya da ders dışı etkinliklerde de kullanılabilir.
Bilgisayarın bu türden kullanılışına bilgisayarın yönetim hizmetlerinde kullanılması diyebiliriz. Bilgisayar Nedir ?
Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.

Bilgisayarın elektronik kısmına donanım, program kısmına ise yazılım denir.
Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM Bilgisayar
Ve
Egitimde Kullanilmasi Bilgisayar Nedir ?

Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri uygun ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.

Bilgisayarın elektronik kısmına donanım, program kısmına ise yazılım denir.

Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir. BİLGİSAYAR ELEMANLARI Bilgisayarlı Eğitim Bilgisayar teknolojilerinin eğitime girmesi ve eğitimi doğrudan ve dolaylı biçimde etkilemesi iki kavramın önemini artırmıştır.
Bu kavramlar "bilgisayar farkındalığı" ve "bilgisayar okuryazarlığı"dır Bilgisayar farkındalığı, bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. Bilgisayarın tarihini, nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini, nerelerde kullanıldığını ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek demektir Bilgisayarı kullanma yeteneğidir. Bununla birlikte, bilgisayar
okuryazarlığı için şu türden tanımlar da yapılmaktadır:

• Çeşitli amaçlara ulaşmada bilgisayarı ve programları denetleme yeteneği.
• Çeşitli bilgisayar uygulamalarını kullanma yeteneği.
• Bilgisayarın birey ve toplum üzerindeki ekonomik, psikolojik ve toplumsal
etkilerini anlama yeteneği.
• Bilgisayarı bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede kullanma                                        yeteneği.  BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI BİLGİSAYAR FARKINDALIĞI Bilgisayarın öğretme-öğrenme sürecinde bir araç olarak kullanılmasına bilgisayardestekli öğretim diyebiliriz. Bilgisayar desketli öğretimde, herhangi bir derste bir konu, önceden hazırlanmış olan yazılımlarla öğretilir. Örneğin,
matematik dersinde"kümeler" konusunu öğretmen bu konuyla ilgili bilgisayar yazılımını öğrencilere kullandırtarak öğretebilir. Öğrenciler, bilgisayarda bu yazılımın kapsadığı metni okuyup, şekilleri inceleyip alıştırmaları yapabilirler. Sonra da yaptıklarının doğru olup olmadığını yine bu yazılımdaki doğru yanıtlarla karşılaştırıp öğrenip öğrenmediklerini denetleyebilirler. Bilgisayar destekli öğretimde öğretmen derslerinde bilgisayardan yardımcı bir araç olarak başlıca şu tür etkinliklerde yararlanabilir:
• Öğretim konularını tekrar ettirme ve alıştırma yaptırtma.
• Kavram, yöntem, ilke ve yasaları öğretme.
• Problem çözme yollarını öğretme.
• Gözlem ve deney yaptırtma. Örneğin ; Kayıtların saklanması, öğrenci kişisel dosyalarının tutulması, ders çizelgelerinin hazırlanması, personel kayıtlarının tutulması, derslerdeki sınav sonuçlarının saklanması gibi öğretimle doğrudan ilgili olmayan ancak öğretimi ilgilendiren etkinliklerde bilgisayardan yararlanılması bu kapsama girer. ÖRNEGİN; • Soru bankasının hazırlanması
• Testlerin oluşturulması
• Sınav sonuçlarının belirlenip saklanması
• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
• Test maddelerinin analiz edilmesi. Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu, diğer bir deyişle bilgisayar programları aracılığı ile öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendi kendini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN FAYDALARI Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar.
Kolay veri aktarımını sağlar ve zamandan tasarruf sağlar
Bazı konuları eğitici oyun oynatalırak daha zevkli bir şekilde aktarılmasını sağlar
Görerek ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verdiği için öğrenilen bilginin unutulmamasını sağlar
Eğitimde ezberciliğin önüne geçer
İnsanlar evlerinden dışarıya çıkmadan derslerini ve sınavlarını takip edebilirler
Veri depolama imkanı sayesinde öğrenciler öğretmenin daha önceki işlediği konulara rahatça ulaşabilir
Ödevlerin online hazırlanıp dağıtılabilmesini sağlar . DEPOLAMA
Depolama Öğesi / Bellek GİRİŞ
Giriş Öğeleri ÇIKIŞ
Çıkış Öğeleri İŞLEM
Merkezi İşlem Öğeleri Depolama: "Depolama öğesi", bilgisayardaki bilgileri saklar. Depolama öğesi bellek ya da bir dosya dolabı gibidir. Bilgisayar, işlem yapmak için bu birimde depolanan bilgileri kullanır. Sabit disk sürücü, disket sürücü, teyp sürücü, CD-ROM sürücü depolama öğelerine örnek olarak verilebilir. İşlem: "Merkezi işlem öğesi" ya da "işlemci" bilgisayarın beynidir.
Bu beyin, komutları işler, hesaplamaları yapar, bilgisayar sistemindeki bütün bilgi akışını denetler. Bilgilerin -programdaki adımlara uygun olarak- bilgisayar içinde nerelere ve nasıl olanacağını düzenler. Çıkış: "Çıkış öğesi", bilgisayarın bizimle iletişim kurmasını sağlar.
Bilgileri ekranda göstererek, kağıda basarak ya da sese dönüştürerek ,
başka bir deyişle, bilgisayara verdiğimiz bilgileri işlemden geçirerek bize sunar.
Monitör, yazıcı, çizici, hoparlör çıkış öğesi örnekleridir. Yani ; Giriş: "Giriş öğeleri", bir tür iletişim kurma olanağı sağlar. Bu araçlarla bilgisayara komutları verir, bilgileri gireriz. Klavye, fare, mikrofon, tarayıcı, fax, modem çeşitli giriş öğelerini oluşturur. Uygun programlar kullanarak karekök alabilir, grafik çizebilir, mektup yazabilir ya da bir robotu dolaştırabiliriz. M. Talip Ay Duygu Barut Fatma Teğmen Tamam Şimdi Dağılın..... :)
Full transcript