Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagogika pragmatyzmu- Dewey, Pierce i inni

No description
by

Magdalena Ewertowska

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagogika pragmatyzmu- Dewey, Pierce i inni

PEDAGOGIKA PRAGMATYZMU PRAGMATYZM Idea i nazwa pragmatyzmu została określona pod koniec XIX wieku. Był on reakcją na doświadczenia amerykańskich osadników, którzy podbijając nowe tereny i przesuwając się na zachód przystosowywali podbite ziemie na własne potrzeby, wtedy też zdobyli oni duże doświadczenie w podporządkowywaniu sobie natury na własne potrzeby. Ich ‘ekspansywność’ w podejściu do natury szybko rozszerzyła się na cały świat, który odtąd ludzie pojmowali jako miejsce ciągłych nieustannych zmian i ruchu. Jednocześnie stanowisko takie popierane było dynamicznym rozwojem nauki, przemysłu i technologii na przełomie XIX i XX wieku. Czyli w okresie rozwoju pragmatyzmu. Pragmatyzm wprowadził wiele reform społecznych, politycznych i edukacyjnych Pragmatyzm zakłada, że jeśli jakiś problem da się zdefiniować, to da się go również rozwiązać. PRZEDSTAWICIELE William James (1842- 1910)
Chciał aby filozofia pragmatyzmu pozwoliła ludziom myśleć zgodnie z ich potrzebami. Według niego kryterium prawdy to subiektywne przekonanie o potwierdzaniu lub nie potwierdaniu się naszych przewidywań związanych ze światem i wydarzeniami. Charles Sanders Pierce (1839-1914)
Uważał, że wiedza godna zaufania to taka, która potrafi przewidzieć skutki podejmowanych działań. „Prawda znajduje się w przyszłości” John Dewey (1859-1952)
Amerykański filozof, psycholog i pedagog.Nazywany ojcem pedagogiki pragmatyzmu. Głosił zasadę uczenia się poprzez działanie. Richard Rorty (1931-2007)
Kontynuator myśli Johna Deweya.Twórca neopragmatyzmu. FILOZOFICZNE POGLĄDY JOHNA DEWEYA FUNKCJA FILOZOFII 1. Filozofia, ograniczona wyłącznie do abstrakcyjnych, akademickich rozważań, nie ma wartości, ignoruje bowiem rzeczywisty świat. 2. Filozofia powinna być praktycznym przedsięwzięciem, opuścić uniwersyteczkie biblioteki i sale wykłądowe, stając się częściążycia codziennego ludzi. 3. Filozofowie, powinni zrezygnować z dążenia do odkrycia absolutnej prawdy i skoncentrować się na społecznych, moralnych i edukacyjnych problemach współczesnego społeczeństwa 4. Filozofia powinna służyć konkretnym potrzebom i celom społecznym. PRAGMATYCZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA 1. (empiryczny naturalizm)
Dewey uważa istoty ludzkie za integralną część natury. 2. Zdolność myślenia kształtuje ewolucja. 3. Myślenie związane ze środowiskiem, a nie z metafizyczną siłą. 4. Świat cechuje się permanentną zmianą, jest pluralistyczny i nie posiada zakończonej postaci, ciągle staje się, ma niezdecydowany charakter. 5. Człowiek posiada wolną wolę. POGLĄDY NA RZECZYWISTOŚĆ 1. Pytanie, czym generalnie jest rzeczywistość, jest nieistotne. 2. Dewey uznaje fakt istnienia świata fizycznego za poprzedzający każde doświadczenie człowieka. 3. Związki ludzi z rzeczywistością mają charakter epizodyczny. 4. Koncentracja na epistemologii , małe zainteresowanie ontologią. PROBLEM PRAWDY I WIEDZY 1. Żadna prawda nie jest absolutna, niezmienna. 2. Prawda to coś posiadające użyteczność lub zastosowanie w praktyce. 3. Prawda- dynamiczna seria procesów, za pomocą których można osiągnąć cele życiowe. 4. Wiedza- proces, a nie gotowy towar do podania. ŹRÓDŁO WARTOŚCI 1. Najwyższa wartość nie istnieje. 2. Empiryczna teoria wartości. 3. Ocenianie wartości poprzez doświadczenia. 4. Prawdziwa idea sprawdza się dopiero w działaniu. 5. Pragmatyzm ma charakter świecki. EDUKACYJNE POGLĄDY
JOHNA DEWEYA KRYTYKA EDUKACJI TRADYCYJNEJ W swojej pracy zatytułowanej
„Education and Experience”: 1. Przekazywanie gotowej suchej wiedzy. 2. Rygor. 3. Traktowanie podręczników jako mądrości przeszłosci. 4. Edukacja oderwana od codziennej rzeczywistości ucznia. 5. Założenie, ze przyszłość będzie taka sama jak przeszłość. UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE I DZIAŁANIE 1. Program szkolny musi akceptować zainteresowania i potrzeby ucznia. 2. Szkoła-miejsce wymiany doświadczeń. 3. Przedmioty- to impulsy do rozwoju zainteresowań. 4. Nauczyciele- przewodnicy po świecie. 5. Człowiek stale się rozwija. „Całe życie jest edukacyjne,
a cała edukacja jest życiem” INDYWIDUALIZM PEDAGOGICZNY Szacunek dla indywidualnych
różnic każdego człowieka. CZŁOWIEK MA BYĆ: 1. Świadomym współtwórcą przemian w świecie. 2. Swobodny i odpowiedzialny 3. Zdolny do inicjatyw i samodzielnego
rozwijania się. 4. Umiejący przystosować się do nowych warunków. EDUKACJA I DEMOKRACJA 1. Nie istnieją jednostki
wyodrębnione od całości. 2. Wspólnota podejmowania
środków i celów działania
stanowi jądro społecznego
kierowania ludźmi młodymi. 3. Demokracja i edukacja to dwa najważniejsze, pozostające w
sprzężeniu zwrotnym
elementy życia społecznego. NEOPRAGMATYZM Richard Rorty Trzy podstawowe cechy pragmatyzmu: 1. „prawda”, „wiedza”, „język”, „moralność”- antyesencjalizm 2. Brak różnicy między prawdą dotyczącą tego, co powinno być a tego co jest. Brak różnicy między moralnością a nauką. 3. Pragmatyzm akceptuje przygodność naszych poglądów, co implikuje zaakceptowanie naszego dziedzictwa i rozmowy z innymi ludźmi to jedyny poradnik w życiu. Społeczeństwo Wartościowanie, akceptowanie lub odrzucanie określonych norm jest uprawomocnione na gruncie norma danej historycznej społeczności, a nie na gruncie odgórnie istniejącego porządku. Każde społeczeństwo żyje według swoich praw. Polityka Polityczny liberalizm pozostaje najlepszym sposobem myślenia o społeczeństwie i to takim, który nie potrzebuje jako swojej podstawy tradycyjnego racjonalizmu. Edukacja System szkolny, którego niższe szczeble kształtowałyby piśmiennych obywateli, a wyższe- samo rozwijającej się jednostki. Szkoły wyższe powinny być miejscem dyskutowania na temat różnych idei. KRYTYKA NURTU Pragmatyzm jest oskarżony o: NIHILIZM RELATYWIZM Czyli porzucenie pewnych prawd, wiedzy, bytów, np. odrzucenie Boga, prawa natury. Nic w świecie nie jest stałe.
W świeci dominuje względność. Pragmatyzm kwestionuje wartości absolutne. Wartości jako wytwór aspiracji ludzkich, praktyk i celów nie deprecjonują ‘wartości’ tych prawd, wiedzy, bytów. BIBLIOGRAFIA „Pedagogika, tom 1”
red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski,
Wydawnictwo Naukowe PWN DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PRZYGOTOWAŁY:
Magdalena Ewertowska
Natalia Lange
Marta Majkut
Full transcript