Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Почвата като екологичен фактор

No description
by

Anna Aleksieva

on 18 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Почвата като екологичен фактор

Почвата като екологичен фактор и среда на живот
1.Определение за почва

-
Почва се нарича повърхностният слой на земната кора, променен от живите организми и климата. Плодородието е най-важното й свойство.
Почвата като екологичен фактор
важи при разпределянето на живота на Земята

убежище и място за развитие на почвени организми

осигурява водоснабдяване и минерално хранене на растенията

в нея се разполага кореновата система на растенията
СВОЙСТВА
1. Физичните свойства се определят от химичния състав на почвата и те са:
количество на въздуха
оводненост на почвата
температурният режим

2. Химични свойства - определят се от киселинно-алкалната й реакция, количеството минерални соли и органични вещества.
3.Биотични свойства
Биотичните свойства на почвата се определят от обитаващите я организми, които участват в почвообразувателния процес.
Екологични групи растения
Псамофити – растения, които се развиват върху песъчливи почви. Те имат добавъчни корени.Нитрофили – растения, населяващи почви богати на нитрати (татул, коприва).

Калцифили – растения, които се срещат по богати на калций почви (еделвайс, венерино пантофче)
Екологични групи растения
ветрогон
пясъчна лилия
Халофити – растения, които виреят върху засолени почви.
стъкленка

Хазмофити – растения, които виреят в скални пункнатини и имат добре развите коренова система.
каменоломка
Екологични групи растения
еделвайс
венерино пантофче
татул
коприва
Екологични групи животни
геобионти - постоянни обитатели на почвата; целият им жизнен цикъл протича в почвата
геофили- част от жизнения им процес протича в почвата
Екологични групи животни
Екологични групи животни
геоксени- временни обитатели на почвата; там намират укритие и храна
Приспособления за предвижване
чрез промъкване - многоножки

чрез отблъскване с крайници - мишевидни гризачи

чрез промяна в дебелината на тялото - дъждовен червей

чрез ровене - къртица..
При геобионтите-бозайници зрението е редуцирано, козината е къса и мека, шията е скъсена, предният чифт крайници са широки, със здрави нокти.
Влияние на човека върху природата
Производствената дейност на човека влияе отрицател върху почвата.
Строителството на язовири, пътища и населени места унищожава почвата.
Почвата се замърсява много сериозно от промишлените отпадъци.
Ерозия
Опазване на почвата
Изкуственото залесяване и създаването на полезащитни пояси спират процесите на ерозия.
В съвременното селско стопанство по-рядко се използват пестициди.
Модерните пречиствателни съоражения намаляват замърсяването на почвата.
край :)
Анна Алексиева 10 е
Full transcript