Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 4:

No description
by

Justine Guardario

on 29 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 4:

LIPUNANG SIBIL
Ito ang pag-kukusang loob na pag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa't-isa.
Ang pangunahing layunin nito ay ang pagbibigay lunas sa suliranin ng karamihan.
Ang Media
Ang Media
Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil, ay magsulong ng ikabubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buong katotohanan, at kagayat na pagtutuwid sakali mang may naipahatid na maling impormasyon na maaring maging batayan ng iba pa sa pagpapasya ng ikikilos.
Ang Simbahan
Ang pananatili nating kaanib ng isang institusyong panrelihiyon ay bunga ng pagkakatantong hindi tayo nag-iisa sa paghahanap ng katuturan sa buhay. Inorganisa natin ang ating sari-sarili upang hanapin ang makapupuno sa kabila ng kariwasaan.
Mga Katangian ng iba't anyo ng Lipunang Sibil
1. Pagkukusang-loob
2. Bukas na pagtatalastasan
3. Walang pang-uuri
4. Pagiging organisado
5. May isinusulong na pagpapahalaga
Mga Tanong
Ano ang lipunang sibil?
Ano naman ang kaibahan ng
media
sa
mass media
?
Sa anong paraan tinutugunan ng lipunang sibil ang mga pagkukulang ng lipunan? Ipaliwanag.
Magbigay ng halimbawa ng lipunang sibil.
Ano-ano ang katangian ng iba't-ibang anyo ng lipunang sibil? Ipaliwanag.
GOAL!
Modyul 4:
Lipunang Sibil
#PakiLang
PAKI-LANG
Pinakabigat na dahilan kung bakit kailangan nating magpatulong sa iba
"May mga pangangailangan tayo na hindi natin makakalap o matatamo natin ng mag-isa"
Ang Gabriela
Anti- Sexual Harassment Act
Women in Development and Nation-Building Act
Anti-Rape Law
Rape Victims Assistance and Protection Acts
Anti-Trafficking of Persons Act
Anti-Violence Against Women and Their Children Act
Anumang bagay na "nasa pagitan: o "namamagitan " sa nagpapadala at pinadadalhan ay tinatawag sa Latin na
Medium
o
Media
kung marami.
Kung maramihan at sabay-sabay ang pag-hahatid ng ginawa natin, tinatawag itong
mass media
.
Ang media ay pinaglalagakan lamang ng mga katotohanang kailangan ng lipunan para sa ikabubuti ng bawat kasapi nito. Hindi ikabubuti nino man ang kasinungalingan bunga ng pagdadaragdag o pagbabawas sa katotohanan.
"Ang kapangyarih ng media ay hindi isang likas na nananalasa, kundi isang pag-ibig na lumikha"
-Papa Juan Pablo II, 1999
Full transcript