Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONGRES WIEDEŃSKI

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 24 November 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONGRES WIEDEŃSKI

KONGRES WIEDEŃSKI
Po przegranej Napoleona pod Lipskiem i jego abdykacji w 1814 roku zwołano w Wiedniu Kongres.
Celem kongresu było ustanowienia nowego ładu w Europie
TEMAT: KONGRES WIEDEŃSKI
1. Dlaczego zwołano Kongres Wiedeński?
2. Główne postacie kongresu.
3. Zasady kongresu.
4. Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego.
GŁÓWNE POSTACIE KONGRESU
Aleksander I
car Rosji
Fryderyk Wilhelm III
król Prus
Robert Stewart
Castlereagh WB
Klemens von Metternich
Charles Talleyrand
Franciszek I
cesarz Austrii
minister spraw zagranicznych Austrii
ZASADY KONGRESU
restauracji
-przywrócenie tronu dynastiom obalonym w czasie rewolucji

legitymizmu
-określa ona władzę monarchów jako świętą i nienaruszalną

równowagi europejskiej
-zakładano ,że żadne państwo nie powinno mieć przewagi nad innymi
POSTANOWIENIA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
-
Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na morzu.
- Francja powróciła do granic z 1792 roku.
-Austria otrzymuje Tyrol,Salzburg,Wenecję, Dalmację i
Lombardię . Jej wpływy rozciągają się na państwa północnych Włoch.
-Bawari otrzymuje Palatynat Reński i Wurzburg ( czyt: wircburg).
-Na miejse Związku Reńskiego zostaje utworzony Związek Niemiecki.
-Prusy otrzymują Nadrenię,Westfalię,Pomorze z wyspa Rugia,część Wielkopolski i Saksonię.
-Rosja otrzymuje Finlandię , Besarabię i Księstwo Warszawskie.
- z połączenia Belgii i Holandii powstaje Zjednoczone Królestwo Niderlandów.
- z Księstwa Warszawskiego powstaje Królestwo Polskie.
- Z części Wielkopolski powstaje Wielkie Księstwo Poznańskie.
- Z Krakowa i okolic powstaje Rzeczpospolita Krakowska.
KARYKATURY Z OKRESU KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
od lewej marszałek Jean Baptiste Bernadotte - król Szwecji, rosyjski generał Woroncow, pruski generał Gebhard Blücher, Napoleon - wkładany do pieca, i po drugiej stronie owego Franciszek I cesarz austriacki i felfmarszałek książę Karl Philipp von Schwarzenberg
RÓWNOWAGA W EUROPIE
Europa po Kongresie Wiedeńskim
Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
Pokaż zmiany po kongresie
Do zapamiętania :
Kongres Wiedeński 1814-1815 i jego postanowienia.
Pytanie: Jakie były postanowienia Kongresu Wiedeńskiego?
Kongres Wiede
Kongres Wiedeński rozpoczął się ................................
Głowną rolę w obradach kongresu odegrały:................................ , ...............................i ...................................
/państwa/
Obrady kongresu miały odbywać się według trzech zasad..................... , .......................... i...............................
Obradom towarzyszyły.................................................
/formy zabawy/
Na Kongresiepostanowiono że z ziem polskich powstanie
..............................................
..............................................
.......
Kongres postanowił że z ziem polskich powstanie:

....................................
....................................
....................................
POWSTAŁO W 1815 ROKU
ZAŁOŻYCIELE- ROSJA- PRUSY- AUSTRIA
CELE PRZYMIERZA:
-UTRZYMANIE PORZADKU POLITYCZNEGO W EUROPIE
-W POLITYCE WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ KIEROWAĆ SIĘ ZASADAMI EWANGELII
-OBRONA POSTANOWIEŃ KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
-ZWALCZANIE RUCHÓW SPOŁECZNYCH I NARODOWEYCH
-TŁUMIENIE REWOLUCJI I POWSTAŃ
Święte Przymierze
DO PRZYMIERZ PRZYSTAPIŁO 16 PAŃSTW OPRÓCZ WIELKIEJ BRYTANI, TURCJI, PAŃSTWA KOŚCIELNEGO I STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Full transcript