Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DE SCHAKEL - TRANSITIEDAG

No description
by

Guy Meurrens

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DE SCHAKEL - TRANSITIEDAG

Algemeen vormende vakken
GASV Frans
Actua Engels
Huishoudelijke Zwemmen
Vaardigheden Fitness
ICT DOELEN Het ontplooien van sociaal maatschappelijke vaardigheden
Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid
Het uitbreiden van de netwerken
Dagcentrum/vrijwilligerscircuit/normale arbeidscircuit. TOEKOMST Dagcentrum Samen op weg naar een uitdagende toekomst DE SCHAKEL VAKKEN OVERLEG & SAMENWERKING ouders (IDO, oudercontacten, e-mail)
leerlingen (IDO, coach- en mentormomenten)
leerkrachten (KR)
begeleiders (KR)
orthopedagogen (KR)
zorgtrajectbegeleiders (KR)
gezinsbegeleiders (KR)
coördinatoren en directie
… Wie? Jongeren die een aantal jaren les gevolgd hebben in OV4 handel of kantoor en waarbij het OV4-leertraject te weinig mogelijkheden biedt om een juist antwoord te geven op hun eigen ondersteuningsnood. In OV1 bieden we een individueel leertraject aan die afgestemd is op hun ondersteuningsnood. Werkplekleren (=WPL) Sociaal Maatschappelijke Training (= SMT) GASV = Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming WAT? rekenen, taal, maatschappelijke vorming HOE? Thematisch
Eigen leefwereld & interesses
Domeinen van de ontwikkelingsdoelen WONEN-WERKEN-VRIJE TIJD.
Leeruitstap VOORBEELDEN VAN THEMA'S EHBO, DIVERSITEIT, VERKIEZINGEN 2012, KUNST, OLYMPISCHE SPELEN LONDEN 2012, FILM & MEDIA, BUDGETTEREN, VRIJWILLIGERSWERK, SEKSUALITEIT, RECLAME, HUISHOUDELIJKE VAARDIGHEDEN KOKEN WASSEN STRIJKEN De jongere kan op basis van een recept de nodige ingrediënten verzamelen of aankopen.
De jongere kan de aangeleerde eenvoudige basistechnieken zelfstandig uitvoeren en houdt hierbij rekening met de volgorde van het uit te voeren recept.
De jongere proeft van het klaargemaakte gerecht (en) en bespreekt dit kritisch voor de groep. De jongeren kan de basisvaardigheden uitvoeren bij het gebruik van de wasmachine De jongeren kan de basisvaardigheden uitvoeren bij strijken van platte stukken en eenvoudige kledij... DOELSTELLINGEN ACTUALITEIT ICT Informatie- en communicatietechnologie Een WPL-voorbeeld uit de praktijk... Werkplekleren (WPL) DOEL PLAATS TAKENPAKKET ORGANISATIE VOORBEELDEN Binnen en buiten de school werkervaring opdoen, interesses ontdekken en vaardigheden observeren logisti􀆟eke taken, hulp bij klusjesdienst, administratieve deeltaken, invoeren van data in computerbestanden tot tuinwerk … Jongeren gaat actief op zoek naar actuele thema's
De jongere kan zijn eigen mening formuleren op een gepaste manier.
De jongere verruimt zijn blik op de wereld en is op de hoogte van actuele, maatschappelijke onderwerpen In groepjes van 3 à 4 leerlingen onder begeleiding Groenonderhoud De Berkjes & Anker, magazijnwerk FUN, logistiek Kringwinkel, onderhoud Fietspunt, ... Sociaal-Maatschappelijke Training (=SMT) Plaats Buiten de school Doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding, begeleid werken, vrijwilligerswerk,maar heeft􀅌 niet als doel om beroepservaring op te doen gericht op latere betaalde arbeid. Takenpakket wordt individueel en in samenspraak met SMT-plaats bepaald Organisatie jongere wordt op de werkplek begeleid door een stagementor en opgevolgd door een stagebegeleider van school. Stagebegeleider is niet constant aanwezig op de werkplek. Voorbeelden Groendienst Sint-Andries, CLB Brugge(n), OCMW WOK (Werkt Ook), Provinciehuis Boeverbos, SMATCH, Colruyt, Basisschool Immaculata, Technische Dienst AZ Sint-Jan, ... Vrijwilligerswerk Bezoldigde arbeid DOELSTELLINGEN De jongere maakt kennis met concrete ICT-toepassingen die bruikbaar zijn in het dagelijkse leven
De jongere kan maatschappelijke leerinhouden verwerven m.b.v. ICT LEERINHOUDEN Thema "Probleemoplossend werken met Powerpoint"
Powerpointpresentatie maken "Mijn gemeente" i.f.v. GASV-bundel "Verkiezingen"
Thema "politiek": zoekopdracht op www.vlaanderenkiest.be + bekijken verkiezingsresultaten eigen gemeente.
Thema "Dropbox"
Thema "Iets verkopen/kopen via internet" - veilingsites
Thema "Een huis, een thuis" - het huurcontract
Thema "Prezi" + zelf een Prezi maken uitstap
Jaaroverzicht 2012
www.verkeersquiz.be
fotoreportage uitstap Democratiefabriek maken
Leerpad "muziek en oorlog"
... DOEL PLAATS Binnen of buiten school werkervaring opdoen, interesses ontdekken en vaardigheden observeren WERKPLEKLEREN EEN PRAKTIJKVOORBEELD: Leerling X Beginsituatie extreem timide leerling haakt af in 0V4 wegens omstandigheden en komt in De Schakel terecht. Schakelteam gaat op zoek naar een gepaste stageplaats om leerling X zijn talenten en mogelijkheden te onderzoeken Interesse leerling? 09/2010 eerste SMT-plaats Evaluatie 10/2010 Stage groendienst
Beschutte Werkplaats 01/2012 Stage Groendienst WOK
(=Werkt oOK - OCMW Brugge) 09/2012 IDO ouders 01/2013 Voetbal & Club Brugge Groendienst Sint-Andries Jan Breydelstadion Succeservaring voor leerling X wat betreft sociale contacten. Interesse voor groenwerk. Tempo echter te laag. Schakelteam op zoek naar nieuwe uitdaging Goede leerschool, maar
niet productief genoeg. Schakelteam gaat verder op zoek rekening houdend met werkpunten. Leerling X bloeit verder open in een beschermde werkomgeving Vraag ouders naar stage licht-administratief werk
Schakelteam brainstormt: ll. X op WPL bewezen dat hij sterk is in administratie (bv. CM)
Leerling X mag halve dag in de week stage doen bij CLB Brugge(n) 11/2011
Full transcript