Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Пүүсийн онол, үйлпвэрлэлийн зардал

No description
by

Tsenguujin Ganzorig

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пүүсийн онол, үйлпвэрлэлийн зардал

Пүүсийн онол үйлдвэрлэл,үйлвэрлэлийн зардал
Пүүсийн онол, Үйлдвэрлэлийн функц
Үйлдвэрлэл бол аливаа бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох үйл ажиллагаа бөгөөд үйлдвэрлэгчид, хэрэглэгчид аль алинд нь ЭЗ-ийн өртөгтэй байна. Үйлдвэрлэлийн тухай ЭЗ-ийн тодорхойлолт нь технологи байгаа нөхцөлд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн тулд шаардагдах янз бүрийн орцуудыг илүү үр ашигтай яаж хослуулах вэ? гэдгийг менежерүүд хэрхэн шийдвэрлэж буй асуудалд төвлөрнө
Үйлдвэрлэлийн функц

Үйлдвэрэлийн функц нь орц гарцын хоорондох буюу өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн хоорондох хамаарлын математик илэрхийлэл юм.Үйлдвэрлэлийн онолд уламжлал ёсоор Y=F(L,K) гэсэн хоёр хүчин зүйлт үйлдвэрлэлийн функцыг өргөн ашигладаг. Энэхүү функц нь ашиглагдаж байгаа хөдөлмөр (L), капитал (K)-ыг тоо, хнэмжээний хоорондох хамаарлыг харуулдаг. Үйлдвэрлэлийн Фцнкцын график дүрслэлийг изоквантын муруй гэж бас нэрлэдэг.
КДҮФ нь туршилтын ажилд өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд дараахь байдлаар илэрхийлэгдэнэ. Q=AL альфа зэрэг*K бетта зэрэг.
Q-үйлдвэрлэл бөгөөд L ба K нь хөдөлмөр ба капиталын нөөц.

A-ын утга их болох тусам технологийн өндөр түвшнийг харуулна. Альфа параметр K тогтмол үед L-ийг 1% өсгөхөд Q хичнээн хувиар өсөхийг харуулдаг. Үүнтэй адилаар бетта нь L тогтмол үед K-ийг 1% өсгөхөд Q хичнээн өсөхийг хэмждэг. Альфа ба бетта нь L ба K-ийн үйлдвэрлэлийн мэдрэмж юм. Хэрвээ альфа+бетта=1 бол үйлдвэрлэлийн өсч буй үр өгөөжтэй, альфа+бетта<1 бол буурч буй үр өгөөжтэй байдаг.
Кобб Дугласын функцийн хувьд Elk=1 байдаг.
Зардал-Гарц
Кобб Дугласын Үйлдвэрлэлийн функц
Хувьсах
Тогтмол зардал гэдэг нь үйлдвэрлэлийн бусад хүчин зүйлс өөрчлөгдөж байхад анхныхаа хэлбэрээр байгаа зардлыг хэлнэ. Үүнд барилга, тоног төхөөрөмж г.м
Хувьсах зардал гэдэг нь үйлдвэрлэлийн хэмжээг өөрчлөхөд богино хугацаанд өөрчлөгдөж байгаа зардлыг хэлнэ. Жишээ нь: Түүхий эд материалын зардал, хөдөлмөр
Ханамжийн функц түүний жишээнүүд:
Хэрэв бүтээгдэхүүн эерэг хэмжээгээр хэрэглэгддэг, таашаал нь “төгс байх”, “шилжих”,“тусах” нөхцлүүдийг хангадаг бол таашаал нь ханамжийн функцээр илэрхийлэгдэнэ.
Дурын сагснуудын хувьд:
x>y↔U(x)>U(y) ба x~ y→U(X)=U(y) байна.

байна. Энэхүү ханамжийн функцууд нь таашаалын эрэмбийг хадгалж байх нь чухал юм. Үүнийг эрэмбийн ханамж гэж нэрлэдэг.

Ханамжийн функцийн нэг утганд харгалзах сагснуудын олонлог нь адилхан таашаагддаг сагснуудын олонлог буюу ялгаагүйн муруй юм. Таашаалыг илэрхийлж буй ханамжийн функцийн хувьд хэрэглэгч ханамжийг хамгийн их байлгадаг тэр л сагсыг хэрэглэх хэрэгтэй байдаг.
Гарц гэдэг нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо хэмжээ юм.
Тогтмол
Хөдөлмөр болон капиталын ахиуц бүтээмж
Хөдөлмөрийн ахиуц бүтээгдэхүүний өртөгийн хэмжээ нь нэгц хөдөлмөрийн зардлыг давж байгаа тохиолдолд ажилчдийг нэмж авсанаар компани ашиг нэмэгдэнэ. Компани дээд хэмжээний ашиг олохийн тулд менежер ахиуц бүтээмжийн өртөгийн хэмжээ (ахиу орлого) нэгж хөдөлмөрийн зардалтай (ахиу зардал) тэнцүү байх боломжит нөөцийг ашиглах ёстой.
Full transcript