Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэв: Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, үнэ бүрдэлт

No description
by

Argamag Khuleg MDd

on 21 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэв: Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, үнэ бүрдэлт

Сэдэв: Зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт,
үнэ бүрдэлт

1. Зах зээлийн тухай ойлголт үйлчлэх механизм. Зах зээлийн харилцааны үндсэн тулгуур асуудал бол эрэлт, нийлүүлэлт, үнэ гурав юм. Бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн харилцан үйлчлэл, үйлдвэр-лэгч, хэрэглэгчдийн эдийн зас-гийн эрх чөлөөнд тулгуурлан үйлдвэрлэлийн аргыг сонгох, үйлдвэр-лэлийн нөөц, болон орлогын хуваарилалтыг зохи-цуулах механизмыг зах зээл гэдэг.
Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооны үед дээр дурдсан зохицуулалтыг төр засаг шийдвэрлэдэг бол зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны үед эрэлт, нийлүүлэлт үнэ гэсэн эдийн засгийн механизмууд үнд-сэн зохицуулагч нь болдог.

1. Зах зээлийн тухай ойлголт үйлчлэх механизм
2. Бүтээгдэхүүний эрэлт, түүнийг тодорхойлох хүчин зүйлс, эрэлтийн хууль.
3. Бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, түүнийг тодорхойлох хүчин зүйлс. Нийлүүлэлтийн хууль.
4. Зах зээлийн үнэ түүний үүрэг, зах зээлийн тэнцвэрт байдал.
Full transcript