Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tro som förtröstan

No description
by

Daniel Jakobsson

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tro som förtröstan

NOA
ABRAHAM
SARA
MARIA
MOSE
TRO SOM FÖRTRÖSTAN
ABEL HENOK GIDEON BARAK SIMSON JEFTA DAVID SAMUEL PROFETERNA

Hebréerbrevet 11
Vad kännetecknar dessa typers starka förtröstansfulla tro?
beredda att handla mot sitt förnuft

överlämnar sina liv i Guds händer
ORDSPRÅKSBOKEN 3:5-7
JESAJA 26:4-5
JESAJA 30:15
5 FÖRTRÖSTA på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. 6 Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig. 7 Tyck inte att du själv är vis, frukta Herren och fly det onda
FÖRTRÖSTA alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa. 5 Han störtar ner dem som bor där uppe i den otillgängliga staden, han jämnar den med marken, förvandlar den till grus,
Så sade Herren Gud, Israels Helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och tillit (1917: stillhet och FÖRTRÖSTAN) vinner ni styrka. — Men ni ville inte.”
FÖRTRÖSTAN
synonymer; tillit, tillförsikt, hopp, lit, förlitan, förtroende
finska: luottavainen
engelska: rely on/count on/trust
APOSTLAGÄRNINGARNA 27:25
25 Var därför vid gott mod!
Jag litar på Gud (1917: förtröstar),
det blir som han har sagt mig.
MATTEUSEVANGELIET‬ ‭27:38-51
38 Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. 39 De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 40 och sade: ”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.” 41 Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: 42 ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. 43 Han har satt sin lit till Gud (1917: förtröstan). Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.”
44 På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. 45 Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). 47 Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” 48 En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. 49 Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.
43 Han har satt sin lit till Gud (1917: förtröstan). Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son.”
46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).
Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom (1917: förtrösta), han kommer att handla” Ps. 37:5
”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom
(1917: förtrösta),
han kommer att handla”
Ps. 37:5
Hur kan jag bli mera förtröstansfull?
Allt vad jag har kunnat förmå mig att lämna i Guds hand,
det har aldrig blivit en förlorad sak (Martin Luther)
'
'
Full transcript