Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Ziya Paşa ve Zafernamesi

Ziya Paşa ve Zafernamesi'nin sunumu
by

Burak Karaçayır

on 20 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Ziya Paşa ve Zafernamesi

Değerlendirme Zafername Tahsili ve Görevleri - İçerik
- Üslup Içerik • Ziya Paşa
• Hayatı
• Tahsili
• Görevler
• Avrupa'da Geçirdiği Yıllar
• İstanbul'a dönüş
• Düşünce Yapısı
• Eserleri ZİYA PAŞA - Abdülhamid Ziyaüddin

- 1829, İstanbul

- 1880, Adana

- Batılılaşma Tahsili - Kandilli Mahalle Mektebi

- İstanbul, Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye

- Bayezid Rüştiyesi

- Farsça, Arapça - Namık Kemal ile Avrupa’ya gidiş
- Paris
- Abdülaziz ziyareti
- Paris’ten zorunlu ayrılış
- 1868, Londra, Hürriyet gazetesi
- 1870, Cenevre ZİYA PAŞA VE ZAFERNAME • Zafername
• Hakkında
• Biçim
• İçerik
• Üslup • Değerlendirme Soruları
• Kaynakça - Sadâret-i Uzmâ Mektubî Kalemi
- Gazeller, istihzalar, hicviyeler
- 1855, Mabeyn kâtipliği
- Fransızca
- Ali Paşa ile karşılıklı durumlar
- 1862, Ali Paşa’nın sadrazam oluşu,
saraydan atılma Göreve Başlama Avrupa Yılları Diğer Memûriyetleri - Zaptiye Nezareti- Atina sefareti
- 1861, Paşa unvanı,
- Kıbrıs mutasarrıflığı, Kıbrıs’taki başarılar
- İrâde-i Seniyye ile Meclis-i Vâlâ’ya tayin, Bosna teftişi
- İstifa, Deâvî Nezâreti’ne atanma
- 1863, Amasya mutasarrıflığı, iftiralar, soruşturma,
- 1865, Canik mutasarrıflığı, aklanma, İstanbul’a dönüş
- Hükümeti eleştiren gazete yazıları
- 1865, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ne üyelik
- Gazetenin kapatılması, yeniden Kıbrıs’a sürgün İstanbul'a Dönüş - 1871, Ali Paşa’nın vefatı, ülkeye dönüş
- Maarif Müsteşarlığı
- Kanun-ı Esasi
- I. Meşrutiyet
- Vezir rütbesi, Suriye, Konya, Adana valilikleri
- Eğitim, kültür ve mimari ile ilgili gelişmeler Düşünce Yapısı - Özgürlükçü ve meşrutiyetçi
- Batılaşma
- Yenilikçi Tanzimat edebiyatı
- Çağdaş Türk edebiyatı
- “Şiir ve İnşa”
- Hak, adalet, uygarlık, hürriyet temaları
- Metafizik konuları Eserleri - Âşık Ömer ve
Gevherî’den okuduğu
şiirler etkilenmiştir. - Zafernâme
- Tercî-i Bend
- Harâbât
- Külliyât-ı Ziya
- Terkîb-i Bend
- Arz-ı Hâl
- Defter-i ‘A’mâl
- Rüyâ
- Verâset Risâlesi - Yazılışı ve yayımlanması
- Varsayılan yazarlar
- Hedef kişiler -Kaside
-56 beyit
-fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün
-Tahmis
- Şerh Biçim Hakkında • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. ( )
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. ( )
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. ( )
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. ( )
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. ( ) • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. (D)
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. ( )
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. ( )
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. ( )
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. ( ) • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. (D)
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. (Y)
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. ( )
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. ( )
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. ( ) • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. (D)
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. (Y)
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. (D)
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. ( )
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. ( ) • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. (D)
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. (Y)
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. (D)
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. (Y)
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. ( ) • Ziya Paşa birçok mevkide kaymakamlık ve valilik yapmıştır. (D)
• Ziya Paşa, Ali Paşa sadrazam olmadan önce saraydan uzaklaştırılmıştır. (Y)
• Kaymakamlık ve valilik yaptığı birçok şehirde mimari ve kültürel düzenlemeler yapmıştır. (D)
• Zafername’nin amacı Ali Paşa’yı takdir etmektir. (Y)
• Zafername aynı anda tasarlanıp aynı zamanda yazıya geçirilmiştir. (Y) • Ziya Paşa, ............’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesinı ..... ..... ve ... ..... ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında .... .... ve ....... şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; ......, ...... ve ....’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında .... .... ve ....... ..... .... da hicvedilmiştir. • Ziya Paşa, I. Meşrutiyet’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesini, ..... ve ... ..... ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında .... .... ve ....... şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; ......, ...... ve ....’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında .... .... ve ....... ..... .... da hicvedilmiştir. • Ziya Paşa, I. Meşrutiyet’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesini, Namık Kemal ve Ali Süavi ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında .... .... ve ....... şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; ......, ...... ve ....’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında .... .... ve ....... ..... .... da hicvedilmiştir. • Ziya Paşa, I. Meşrutiyet’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesini, Namık Kemal ve Ali Süavi ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında Âşık Ömer ve Gevherî şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; ......, ...... ve ....’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında .... .... ve ....... ..... .... da hicvedilmiştir. • Ziya Paşa, I. Meşrutiyet’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesini, Namık Kemal ve Ali Süavi ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında Âşık Ömer ve Gevherî şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; kaside, tahmis ve şerh’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında .... .... ve ....... ..... .... da hicvedilmiştir. • Ziya Paşa, I. Meşrutiyet’ten sonra Suriye’ye gönderilmiştir.
• Hürriyet gazetesini, Namık Kemal ve Ali Süavi ile birlikte çıkarmıştır.
• Şiir yazmaya başlamasında Âşık Ömer ve Gevherî şiirleri etkili olmuştur.
• Zafername’yi oluşturan bölümler; kaside, tahmis ve şerh’tir.
• Zafername’de Ali Paşa’nın yanında Fuad Paşa ve Mustafa Fazıl Paşa da hicvedilmiştir. A) Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
B) Yenileşmeye destek olmuş fakat divan edebiyatı antolojisi yazmıştır.
C) Valisi olduğu yerlerde mimari ve kültürel olarak birçok yenilik yapmıştır.
D) İstanbul'a Ali Paşa çağırdığı için dönmüştür.
E) Zafername adlı eserinde Ali Paşa'nın yanında başka devlet yöneticilerini de hicvetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa için söylenemez? A) Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
B) Yenileşmeye destek olmuş fakat divan edebiyatı antolojisi yazmıştır.
C) Valisi olduğu yerlerde mimari ve kültürel olarak birçok yenilik yapmıştır.
[D]) İstanbul'a Ali Paşa çağırdığı için dönmüştür.
E) Zafername adlı eserinde Ali Paşa'nın yanında başka devlet yöneticilerini de hicvetmiştir. Zehra Gözütok, Ziya Paşa’nın Endülüs Tarihi, Marmara Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009
Mustafa Apaydın, Türk Hiciv Edebiyatında Ziya Paşa, Adana 1993
Anabritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul 1993 Kaynakça ve Tanıtım Görseller http://www.sonbaski.com/ziyapasa2.jpg
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/63757_116180441783172_4330178_n.jpg
http://img.kimdir.com/kimdir/z/i/0539201200f1c7d4e13caef80a0d8c3a99643a3d.jpg
http://static.ideefixe.com/images/38/38050_2.jpg
http://www.hurriyet.com.tr/_np/7141/12907141.jpg
http://www.konyakent.net/padisah/images/32.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Mehmed_emin_ali_pasha.jpg/227px-Mehmed_emin_ali_pasha.jpg
http://images.gittigidiyor.com/4515/1001-TEMEL-ESER-ZAFERNAME-ZIYA-PASA__45153213_0.jpg Burak Karaçayır
11A 432
Full transcript