Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Äidinkielen ja kirjallisuuden yo-koe

No description
by

Satu Immonen

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Äidinkielen ja kirjallisuuden yo-koe

Mitä eri kursseilla opitaan erityisesti yo-koetta ajatellen?
Äidinkielen ja kirjallisuuden keskeisiä sisältöjä
Tehtävänantoja, jotka voivat liittyä moniin kursseihin
ÄI 2: Tekstien rakenteita ja merkityksiä
Muunna sanomalehden rikosuutinen sellaiseksi, että se vastaa nykyajan uutisen tekstilajivaatimuksia.
Jatka Jukka Ukkolan ja Susan Heikkisen käymää keskustelua kirjottamalla kantaa ottava kommenttisi samaan lehteen. Kommentin sopiva pituus on 150 - 200 sanaa.
Kirjoita romaanin alussa kuvatusta tapahtumasta uutinen paikallislehteen. Uutisen sopiva pituus on 200 - 250 sanaa.
Vertaile, millaisena eri kulttuurien suhde näyttäytyy reportaasissa ja runossa.
Kirjoita Kari Narsin tekstistä noin 100 sanan tiivistelmä, joka on yhtenäinen teksti. Merkitse sanamäärä tiivistelmäsi perään.
ÄI 5: Teksti, tyyli ja konteksti
ÄI 8: Tekstitaitojen syventäminen
Kertoja, kerronta, teema, runo, metafora, konteksti, ironia, motiivi, symboli, argumentti, näytelmä, polarisointi, satiiri, parodia, dialogi, allegoria, vertaus, parafraasi, personifikaatio, referaatti, retoriset keinot, tekstilaji, novelli, runomitta, miljöö, takauma, intertekstuaalisuus, tyyli, sävy
Mistä tekstin rakenteen ja kielen piirteistä Markku Torkon asennoituminen näkyy?
Liitteenä on katkelma Zacharias Topeliuksen alakoululaisille kirjoittamasta oppikirjasta vuodelta 1860. Mistä näkyy, että teksti on tarkoitettu lapsille?
Miten Linnan romaanihenkilöiden väliset suhteet ilmenevät katkelman vuoropuhelussa?
Mistä ilmenee, että Sikalat-romaanin luku on kirjoitettu lapsen näkökulmasta?
Vertaile kahden elokuvakriitikon näkemyksiä samasta elokuvasta.
Vertaile sarjakuvaa Roope-setä ja katkelmaa Saiturista: millä tavoin niissä kuvataan suhtautumista rahaan?
Mitä tekstitaidon kokeessa voidaan kysyä näistä asioista?
Millä keinoin Villisorsa-näytelmän ennakkoesittely houkuttelee ihmisiä teatteriin?
Millä tavoin arvostelijan mielipiteen kielteisyys näkyy arvostelun kielessä?
Millä keinoin Lännen mies -teoksen kannet pyrkivät houkuttelemaan lukijoita?
Tutki Iisakki Kiemungin kolumnin tyylivalintoja ja arvioi niiden onnistuneisuutta.
Erittele Sekametsä-sarjakuvan ilmaisukeinoja.
Erittele ja tulkitse Villisorsa-katkelmassa esiintyviä symboleja.
Vertaile suden merkitystä Huldénin runossa ja Punahilkka-sadussa.
Vertaile Hotakaisen kolumnin ja Sekametsä-sarjakuvan teemoja.
Kari Hotakainen on Suomen taitavimpia kielenkäyttäjiä. Miten kielenkäytön taidokkuus ilmenee kolumnissa Kasvukertomus?
Mitä Uuno Kailaan runo Pallokentällä kertoo eläytymisestä?
Erittele Kani Koipeliinin kuperkeikkojen luvun Susi ja kettu lyövät vedon teemoja.
Erittele Antero Mertarannan selostuskielen piirteitä esimerkkiaineiston perusteella.
Käsitteitä
ÄI1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
Mitä lukija voi tekstikatkelman pohjalta päätellä kertojasta?
Mitä odotuksia Henning Mankellin rikosromaanin Askeleen jäljessä alkukatkelma herättää, ja millä keinoin odotukset luodaan?
Millaisen käsityksen saa Feodor Dostojevskin Rikos ja rangaistus -romaanin päähenkilöstä Raskolnikovista romaanin alun perusteella?
Mitä Sikalat-romaanin luku kertoo lukijalle aikuisten välisistä suhteista?
Mistä tunnistaa, ettei Rosa Liksomin novelli ole uutinen?
Mitä eroa näillä kahdella tekstilajilla on?
Mistä piirteistä tunnistaa, että Punahilkka on tekstilajiltaan satu?
Mistä tunnistaa, että Tuuve Aron teksti Sovinto on elokuva-arvostelu?
ÄI3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI4: Tekstit ja vaikuttaminen
Erittele Leena Vilkan artikkelin retorisia keinoja.
Tutki eduskuntakysymyksen argumentaatiota.
Erittele Raha-automaattiyhdistyksen mainoksen Pidetään huolta vaikuttamiskeinoja.
Millä keinoin Aktian vakuutusmainos myy turvallisuutta?
Tarkastele huumorin keinoja Jukka Ukkolan pakinassa Kotus interruptus.
Tutki tekstikatkelmaa Kari Narsin kirjasta Raha ja onni: mihin teksti pyrkii ja millä keinoin?
Analysoi ja arvioi Reetta Röngän kolumnin argumentaatiota.
Erittele Uuno Kailaan runon Pallokentällä runokieltä.
Erittele Lars Huldénin runon Herra Susi! rakennetta.
Analysoi Harpagonin ja La Flèchen suhdetta Molièren Saituri-komedian katkelman perusteella.
Millaisen kuvan sodasta saa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan katkelmasta?
Mitä Maria Jotunin novelli Untako lienee kertoo avioliiton merkityksestä ja puolison valinnasta 1900-luvun alussa?
ÄI6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
ÄI9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Tutki Villisorsa-katkelman näyttämöohjeita. Mitä tehtäviä niillä on?
Tulkitse Heikki Salon Lapsuuden sankarille -laulun sanoitusta. Mistä se puhuu?
Rikos ja rangaistus on vaikuttanut moderniin rikosromaaniin. Analysoi, mitä yhtäläisyyksiä on Dostojevskin ja Mankellin romaanien aloituksissa.
Moniäänisyys tarkoittaa, että tekstissä kuuluu muukin kuin kirjoittajan ääni. Erittele reportaasia: miten lukija tunnistaa siitä moniäänisyyden, ja mitä tehtäviä moniäänisyydellä on tässä tekstissä?
Erittele Sikalat-romaanin luvun draaman kaarta.
Millä tavalla ja mihin tarkoitukseen Vartion romaanikatkelmassa hyödynnetään Linnan tekstiä?
Millä tavoin kansallisuus ilmenee selostusesimerkeissä ja artikkelissa?
Mitä romantiikan ja realismin piirteitä on Maria Jotunin novellissa Untako lienee?
Miksi tytön ja pojan maailmat eivät kohtaa Hannu Väisäsen romaanikatkelmassa?
Miten Linnan romaanihenkilöiden väliset suhteet ilmenevät katkelman vuoropuhelussa?
Full transcript