Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Executieve Functies versie 2

presentatie keuzevak kinderen
by

Eefje Kern

on 5 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Executieve Functies versie 2

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies is een verzamelterm voor denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van sociaal en doelgericht gedrag. Executieve functies maken het ons mogelijk om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. 2 dimensies: Denken en doen:

Denk vaardigheden:
Planning
Organisatie
Timemanagement
Werkgeheugen
Metacognitie

Gedrag sturen of aanpassen:
Reactie-inhibitie
Emotieregulatie
Volgehouden aandacht
Taakinitiatie
Flexibiliteit
Doelgericht doorzettingsvermogen Responsinhibitie
Het vermogen om na te denken voor je iets doet. Werkgeheugen
De vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken.
Eerder geleerde vaardigheden of ervaringen toepassen in actuele of toekomstige situatie.
"online" houden en bewerken van informatie. Emotieregulatie
Het vermogen om emoties te reguleren of gedrag te controleren. Volgehouden aandacht
De vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling. Executieve functies Ontwikkeling
van
executieve functies Observatie in de klas
gelegenheid om executieve functies aan het werk te zien
duidelijke omschrijving van de executieve functies als specifiek gedrag --> indicatie interventie In kaart brengen executieve functies

Casusbeschrijving/ Interview
Observatie in de klas
Checklijsten voor gedrag
Formele beoordelingsinstrumenten Casusbeschrijving / interview

Specifieke omschrijving van:
gedrag waaruit de sterke en zwakke executieve functies blijken;
Omstandigheden (mensen, plaatsen, momenten) waarin de problemen het meest/ minst waarschijnlijk optreden;
eerdere succesvolle/ onsuccesvolle interventies;
vermogen/ ontvankelijkheid van de mensen en/ of de omgeving om te veranderen.

Zie ook formulier semi-gestructureerd interview in het boek Interventie ontwerpen 3 essentiële elementen:
ingrijpen/ ondersteuen op niveau van de omgeving
ingrijpen/ ondersteunen op niveau van het kind
ingrijpen/ ondersteunen op niveau van de taak Omgeving Taak Persoon De rol van de ergotherapeut Toepassing op Casuïstiek Doelgericht gedrag
Het vermogen om een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door tegengestelde belangen. Taakinitiatie
Het vermogen om zonder te treuzelen aan een taak te beginnen, op tijd en op een efficiënte wijze Planning/prioritisering
De vaardigheid om een plan te maken om een taak te voltooien of om een doel te bereiken. Het gaat er ook om dat het kind in staat is beslissingen te nemen over wat belangrijk is en wat niet. Organisatie
Het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven van informatie of benodigde materialen Time-management
De vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je deze het beste kunt verdelen en hoe je een deadline moet halen. Het besef dat tijd belangrijk is. Flexibiliteit
De vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden. Het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden. Meta-cognitie
Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt. Zelfmonitoring en zelfevaluatie. Hybride model van Barkley (1997) Gedragsinhibitie
Eerst je impulsen de baas, dan pas....

Een van de eerste vaardigheden die zich ontwikkeld. (basisvaardigheid)
Begint voor het derde levensjaar.
Ontwikkeld zich relatief snel (in vergelijking met andere executieve functies) Je inhouden en wachten
Je gedrag stoppen
Je niet laten afleiden Checklijsten voor gedrag

Brief-nl (omschrijving executieve functies wijkt licht af)
Executive Skills Questionair voor ouders/leerkracht en leerlingen (zowel zwakke als sterke EF achterhalen)

Formulieren 2.4 en 2.5 in het boek Persoon Taak Omgeving Wijzigen fysieke en/ of sociale omgeving
Veranderen van de manier waarop we kinderen eraan herinneren om taken uit te voeren of zich op een bepaalde manier te gedragen
Wijzigen omgang met de kinderen (door leerkracht, ouders etc) Aanpassingen individueel:
Maak de taak korter;
Expliciteer de verschillende stappen;
Zorg voor een gesloten eind bij de taak;
Zorg voor variaties of keuzemogelijkheden, maak samen met het kind een planning, laat kiezen in welke volgorde het kind verschillende taken wil afronden Aanpassingen hele klas:
Gedifferentieerde instructie;
Langetermijnopdrachten in deeltaken opdelen, tijdsplanning maken, deadline vaststellen;
Gebruik van een checklist bij een opdracht; Ouders/ leerkracht neemt de rol van de frontale kwabben van het kind over.Vermogen van het kind vergroten om zijn eigen executieve functies te gebruiken.Ondersteuning door ouder/ leerkracht neemt geleidelijk af. Ze stellen een plan op en bedenken een specifieke reeks instructies.
Ze houden in de gaten wat er gebeurt.
Ze moedigen aan, motiveren en geven feedback.
Lossen problemen op als de aanpak niet werkt.
Ze bepalen wanneer de taak voltooid is. Manieren veranderen waarop aanwijzingen/ instructies worden gegeven:

verbale aanwijzingen of geheugensteuntjes
Visuele aanwijzingen
Tijdschema's
(Check)lijsten Plannings en organisatieproblemen bij kinderen beter begrijpen en in kaart brengen;

Behandeling beter afstemmen;

Gerichtere adviezen kunnen geven;

Leerkrachten en ouders meer inzicht kunnen geven in de problematiek. (geen onwil maar onmacht) Vragen/ discussie Bronnen:
Dawson, P., & Guare, R. (2011). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.
Dawson, P., & Guare, R. (2011). Slim maar... help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.
Cooper-Kahn, J., & Dietzel, L. (2011). Vergeten, kwijt en afgeleid: Opvoedwijzer om executieve functies bij kinderen te versterken. Amsterdam: Hogrefe uitgever.
Smidts, D., & Huizinga, M. (2011). Gedrag in uitvoering: over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. Verschillende manieren om naar executieve functies te kijken:

volgens Peg Dawson en Richard Guare
volgens de beschrijving van Diana Smidts en Mariette Huizinga
Model van Barkley Indelingen:
op basis van twee dimensies van executieve functies: denken en doen
op basis van volgorde van ontwikkeling van vaardigheden
op basis van de afzonderlijke vaardigheden Volgens Diana Smidts en Mariëtte Huizinga:

Impulsen de baas (impulscontrole)
Plannen maken en uitvoeren
Omgaan met verandering
Actief je geheugen gebruiken
Inzicht in je eigen gedrag
Effectief omgaan met je emoties
Full transcript