Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pamokos "If you see a black cat..." pristatymas

No description
by

Daiva Bitvinskiene

on 28 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pamokos "If you see a black cat..." pristatymas

Pamokos planas Dvi anglų kalbos mokytojos dirba drauge Pamokos planas IT naudojimas Mokytoja B įtvirtina ir apibendrina gramatikos temą naudodama
Prezi. com prezentacijų kūrimo platformą. Matrix Partners preso! Harvard Business Review How to lower the cost of enterprise sales? Gal jos gali papildyti vieną kitą ir
padėti įvairių mokymosi stilių mokiniams? Pamoka „If you see a black cat...“ - tai dviejų kolegių bendradarbiavimas tos pačios pamokos metu ir bandymas sukurti palankesnę mokymui ir mokymuisi aplinką O gal pamokoje gali derėti senieji dalyko dėstymo metodai ir naujos pažangios technologijos? ...taip gimė idėja
dirbti bendradarbiaujant! naudojant „senąsias“ technologijas (mokytoja naudoja "popierines" užduotis ir vaizdines priemones bei lentą) 1 Praktinė užduotis If you see a black cat... Pamokos pristatymas ir naująsias technologijas (Prezi. com prezentacijų kūrimo platforma ir aktyvaus atsako sistema ActivExpression) Anglų kalbos pamoka "If you see a black cat..." The Cost to Acquire a Customer (CAC) exceeds the Life Time Value (LTV) a customer brings us. This is my third go-around selling to large enterprises, SkyStream, Kontiki and now Qumu.

I like to explain to you the problem the way I see it, the changes I suggest to avoid making the same mistake again. and Prezi. com 2 Praktinė užduotis.
Užduoties diferencijavimas Mokytojai ir mokiniai vis drąsiau į klases įsileidžia naująsias technologijas. Mokyklose, greta teorijos vadovėlių, vis dažniau naudojamos elektroninės priemonės, kuriomis siekiama sudominti moksleivius. EDITOR NOTE: This is CANDY to encourage people to discover outside the set path ... Mokytojos Daiva Bitvinskienė ir Rūta Jankauskienė Pamokos metu klasėje dirba dvi anglų kalbos mokytojos, kurios veda pamoką visai klasei (du klasės pogrupiai dirba vienu metu). Viena mokytoja (mokytoja A) mokymui naudoja "popierines" užduotis ir vaizdines priemones bei lentą, kita mokytoja (mokytoja B) medžiagą įtvirtina ir apibendrina, naudodama Prezi. com prezentacijų kūrimo platformą. Pamokos metu puikiai dera skirtingi naujos medžiagos pateikimo metodai.
Mokinių gebėjimai skiriasi: vienas lėčiau, kitas greičiau įsisavina mokytojo pateiktas užduotis ar dėstomą medžiagą. Pamokos "If you see a black cat..." metu mokiniai tą pačią informaciją gauna pateiktą skirtingais metodais ir tempu. Mokytojos pradeda pamoką draugišku pokalbiu apie tai, ar reikia tikėti prietarais. Ar tiesa, jog pamačius juodą katę, tavęs laukia nesėkmė? Pristatomi su pamokos tema susiję žodžiai Superstitions (prietarai), superstitious (prietaringas) (sudominama ir padedama susikaupti pamokai). Mokytoja A paaiškina, ko bus mokomasi šioje pamokoje ir kokių rezultatų tikimasi – ką mokiniai pamokos pabaigoje turėtų žinoti ir / ar gebėti.
Mokiniai pristato savo namų darbus – piešinius iliustracijas (atliktas namuose, naudojant Bing Images bei MsPaint), kurios "slepia" vienokius ar kitokius prietarus mūsų šalyje. Klasės draugai stengiasi atspėti, kokį prietarą iliustruoja klasės draugų piešinys.
(bendravimas, improvizavimas) Mokytoja B skiria skaitymo užduotį: perskaityti tekstą ir surasti prietarus, paminėtus tekte. Pristatomi mokiniams nežinomi žodžiai.
(lavinami skaitymo ir žodyno vartojimo gebėjimai) Diskusija: Aptariama, ar prietarai mūsų šalyje ir Didžiojoje Britanijoje yra panašūs. Palyginami kultūrų panašumai ir skirtumai.
(lavinami kalbėjimo gebėjimai, tarpkultūrinė kompetencija) Mokytoja A pristato gramatinę temą - sąlygos šalutinius sakinius (Type 1), kuriuos naudojame, kai kalbame apie prietarus.
Mokytoja naudoja savo pačios kurtas "popierines" vaizdines priemones ( korteles su pagrindinio ir šalutinio sakinio dalimis). Aiškinama gramatikos tema. Įvertinimas/įsivertinimas/grįžtamasis ryšys Aktyvaus atsako sistemos ActivExpression naudojimas

Mokytojo paruošta apklausa, organizuojama panaudojant aktyvaus atsako sistemą, leidžia optimaliai išnaudoti pamokos laiką – galima akimirksniu sužinoti, ar mokiniai suprato pamokoje nagrinėtą informaciją, gauti momentinį grįžtamąjį ryšį.

Aktyvaus atsako sistemos ActivExpression pulteliai leidžia besimokantiesiems pasirinkti atsakymus iš pateiktų variantų, atsakyti į klausimus mokytojo paruoštoje apklausoje. Sistema gali būti naudojama ir su Microsoft PowerPoint programine įranga.

Mokinių atsakymų siuntimo procesas iš karto matomas lentoje; atsakymų rezultatus galima išsaugoti Microsoft Excel formato byloje. Mokytojų bendradarbiavimas tos pačios pamokos metu - tai bandymas sukurti palankesnę mokymui ir mokymuisi aplinką, noras parodyti mokiniams, kad pamoka - tai darbas kartu ir pagalba vienas kitam. Vadovėlis:
Solutions Pre-Intermediate
Oxford University Press Užduotis silpnesnių gebėjimų mokiniams Užduotis gabiems mokiniams Mokiniai atlieka momentinę apklausą, kurios klausimai susiję su pamokos temomis - Prietarai ir Sąlygos Šalutiniai Sakiniai. Patikrinama, kiek mokiniai suprato ir ką išmoko. Mokiniams suteikiama galimybė apmąstyti ir aptarti savo pasiekimus bei padarytą pažangą. Skiriami pasirenkamieji (diferencijuoti) namų darbai:
KŪRYBINIAI: pamokos pradžioje pristatytus lietuviškus prietarus išversti naudojant http://www.bing.com/translator
ir panaudojant sąlygos šalutinius sakinius.
PRAKTINIAI: atlikti užduotį, įtvirtinačią sąlygos šalutinių sakinių vartojimą, kuri skelbiama mokytojos virtualioje aplinkoje http://daivabit.blogspot.com/2012/12/hw-tasks-on-conditionals.html Sąlygos sakiniai sukarpomi į dvi dalis: „ACTION“ (geltoni lapeliai) ir „RESULT“ (raudoni lapeliai). Mokiniai traukia skirtingus lapelius. Vienam mokiniui perskaičius sakinio pradžią, kitas mokinys turi „atsišaukti/ atsiliepti“, perskaitydamas teisingą sakinio pabaigą. Pamokos tikslai:
1. Pristatyti ir lavinti pirmojo tipo sąlygos šalutinių sakinių vartojimą.
2. Lavinti skaitymo ir žodyno vartojimo gebėjimus
3. Tobulinti kalbėjimo gebėjimus bei ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją. Projektas padeda realizuoti svarbiausius užsienio kalbų mokyme gebėjimus ir kompetencijas: kalbėjimo (mokiniai aptaria kultūrų skirtumus ir panašumus), skaitymo (tektas apie prietarus Didžiojoje Britanijoje), rašymo (skiriama kūrybinė namų darbų užduotis), kalbos vartojimo (užduotys sąlygos šalutinių sakinių vartojimui). Tobulinamos lingvistinė ir tarpkultūrinė kompetencijos. Projekto metu ugdomi naudojimosi IT gebėjimai, nes mokiniai namuose turi atlikti užduotis, kurios reikalauja gebėjimo IT panaudoti prietarų iliustravimui, informacijos vertimui, išsaugojimui, namuose atliekama „on-line“ užduotis. Pamokos medžiagą galima rasti:
http://prezi.com/rkr5svtxdah3/superstitions/


Užduotys mokiniams: https://skydrive.live.com/#cid=1DB2F7599683A0AF&id=1DB2F7599683A0AF%21136 Produktyvaus, kūrybiško darbo sąlyga — tinkamas pamokos mikroklimatas, bendradarbiavimui nuteikianti atmosfera ir aplinka, mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai. Ši pamoka – tai bandymas įrodyti, kad nėra gerų ar blogų metodų. Vieni metodai geriau padeda išmokyti vienus mokinius, kiti – kitus. Kiekvieną mokymo metodą galima naudoti labai įvairiai net ir tada, kai mokomojo dalyko turinys yra maždaug toks pats.
Full transcript