Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DNA onderzoek

No description
by

Veronique Eefsting

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DNA onderzoek

Het doel
Het doel van het forensisch onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek is doorgaans de vraag te beantwoorden van welk persoon biologische sporenmateriaal afkomstig is. Dit vooral voor het opsporen en het vervolgen in strafzaken. Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Om een uitspraak te kunnen doen over de herkomst van het biologische spoor maakt men gebruik van de
DNA-technologie, die erop is gericht DNA-profielen te verkrijgen van celmateriaal.
Bij het zoeken naar en onderzoeken van biologische sporen staan er 4 vragen centraal.

1. Zijn er biologische sporen aanwezig op het SVO (stuk van overtuiging)?
2. Wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor?
3. Van wie is het biologische spoor, oftewel van wie is het DNA?
4. Is het biologische materiaal delictgerelateerd? 4 centrale vragen Bij elke forensische onderzoek is het vastgelegd op welke wijze de SVO zijn aangetroffen en veilig zijn gesteld, maar ook wat er daarna mee is gebeurd. In de registratie staat onder meer de tijdslijn waar het SVO zich heeft bevonden tijdens het hele proces van forensisch onderzoek op het plaats delict tot en met de uiteindelijke analyse, reportage en resultaten. Chain of custody Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek
Het biologische onderzoek is onderverdeeld in 3 verschillende categorieën:

• Onderzoek naar en van biologisch onderzoek
• DNA-onderzoek en analyse van de verkregen resultaten
• Interpretatie en rapportage van het gehele onderzoek

Deze 3 verschillende categorieën zijn met elkaar verbonden. Geaccrediteerde onderzoeksmethoden Uitvoerend onderzoekers, zoals sporenonderzoekers en DNA onderzoekers krijgen alleen informatie die voor hen relevant zijn. Dit is om te voorkomen dat de onderzoekers een tunnelvisie krijgen.

Om het onderzoek optimaal te laten werken gaan verschillende disciplines gezamenlijke antwoorden geven op de 4 centrale vragen.

Alle laboratoriumhandelingen gebeuren conform protocollen en gevalideerde en geaccrediteerde onderzoeksmethoden (Europese norm NEN-EN, ISO/IEC 17025). Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Voor het onderzoek is het van belang om alle sporen te fotograferen. Daarna alle sporen bemonsteren en veiligstellen.

Lichaamsvloeistoffen
Bloed (deel uit knippen en/of bemonsterd met wattenstaaf)
Sperma (bemonsterd met wattenstaaf)
Speeksel (bemonsterd met wattenstaaf)

Bemonstering veiligstellen
Bemonstering laten drogen
Verpakken met het juiste materiaal (plastic of papieren zakken)
Uniek labelen (verzegelen)

De veiliggestelde sporen gaan vervolgens naar het DNA laboratorium voor DNA analyse Sporenonderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Het doel van forensisch DNA analyse is uit biologische sporen en referentiemateriaal van personen een DNA profiel te verkrijgen.

DNA profiel wordt bepaald door verschillende plaatsen (loci) op het DNA, wat voor ieder uniek is. Hoe meer loci, hoe hoger het discriminerend vermogen = hoe unieker het DNA profiel. Forensisch DNA onderzoek Door betere technieken kan je al met een kleine hoeveelheid sporenmateriaal een DNA profiel maken. Of het daadwerkelijk een bruikbaar DNA profiel oplevert, hangt af van verschillende factoren:

Kwaliteit DNA van het spoor
Condities waaronder het spoor is veiliggesteld
Hoe het bewaard is gebleven (koeling, vriezer, kamertemperatuur etc.) Laboratorium
DNA laboratorium bestaan uit verschillende ruimtes, die van elkaar zijn gescheiden, dit is om contaminatie te voorkomen.

Isoleren van DNA uit biologische sporen
Isoleren van DNA uit referentiemonster Forensisch DNA onderzoek Forensisch DNA onderzoek DNA profielen met elkaar vergelijken van biologische sporen en personen (verdachten, slachtoffer en andere betrokken). Het is een match als twee profielen (bijv. spoor en verdachte) aan elkaar gelijk zijn. DNA profielen Deskundige rapporteren het volgende:

• Aanwezigheid van biologische sporen
• Aard van de gevonden sporen
• DNA profielen matchen
• Wetenschappelijke bewijswaarde van de matchende DNA profielen Om de bewijswaarde van de matchende DNA profielen te interpreteren is het van belang om te weten hoe groot de kans is dat de DNA profielen bij toeval elkaar matchen.

Hoe zeldzamer het DNA profiel, des te hoger het bewijswaarde.
Volledig profiel is met meer dan 10 loci op het DNA(kenmerken), heeft een hogere bewijswaarde.
Onvolledig profiel is minder dan 10 loci op het DNA en heeft een lagere bewijswaarde.

Als twee profielen met elkaar overeen komen is het nog niet met 100% zekerheid te zeggen dat deze beide van de zelfde persoon afkomstig zijn. In tegengesteld geval is echter wel met 100% zekerheid te zeggen dat het DNA niet met dat van de verdachte overeen komt. DNA profielen DNA databank voor strafzaken
In de Nederlandse DNA databank voor strafzaken bevinden zich DNA profielen van verdachten en veroordeelden, en van de aangetroffen sporen op een PD. Deze moeten wel voldoen aan bepaalde criteria.

Bij de DNA databank worden DNA profielen met elkaar vergeleken. Indien twee profielen met elkaar overeenkomen betekent dit een match. Op deze manier kunnen personen gekoppeld aan sporen van onopgeloste misdrijven. Databanken DNA verwantenschaponderzoek
DNA verwantenschaponderzoek is nodig om:
Overleden personen te identificeren met DNA profiel met familie
Opsporing bij vermissing (referentiemonster)
Bij grote (internationale) rampen (identificeren van slachtoffers , bijv Bijlmermeerramp 1992) Onderzoek ouder-kind relatie (gezinshereniging of voor zedenzaken) Databanken DNA databank vermiste personen
In deze databank zijn DNA profielen opgenomen vermiste personen ( profiel vermiste persoon en of bloedverwanten.)Het doel van deze aparte databank is aan hand van DNA-profielen, ongeïdentificeerde lijken te koppelen aan de vermiste personen of bloedverwanten. Databank DNA onderzoek in oude zaken en koude zaken heeft als doel om onopgeloste zaken uit het verleden op te helderen.

Het DNA onderzoek is tegenwoordig zo gevoelig dat je met kleine hoeveelheden al een DNA profiel kunt maken, in het verleden kon dit echter nog niet. Vandaar dat sommige zaken opnieuw worden geopend om zo biologische materialen alsnog te onderzoeken, maar dan met de verbeterde technieken.

Twee onderwerpen:
Koude zaken; nieuwe DNA sporen onderzoeken met de huidige onderzoeksmethoden.
Oude zaken; oude bewaarde DNA sporen onderzoeken met de huidige onderzoeksmethoden.

Allebei de zaken kunnen leiden tot nieuw bewijsmateriaal. Cold cases Hierbij wordt een grootschalig DNA onderzoek gedaan onder de bevolking van een bepaald gebied rondom het plaatst delict of van het slachtoffer. Dit geheel op vrijwillige basis.

Voorbeelden hiervan zijn:
Marianne Veenstra 2013 opgelost.
Bejaarde vrouw uit Emmen Grootschalig DNA onderzoek Verschillende Databanken Strafzaken Databank
Eliminatie databank
Vermiste personen Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Onderzoek van biologische sporen en DNA-onderzoek Geaccrediteerde onderzoeksmethoden
Full transcript