Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thumela - Elme Barnard

No description
by

Lorianne Wigens

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thumela - Elme Barnard

Thumela
Thumela
1. tot siens meneer
2. het jy geskree
3. en vir oulaas. gemaak erinstig
4. na 'n kennisgewingbord
5. met hordes sportaankondigings
6. en lyste eksamenroosters
7. wat jou nie meer kon raak
8. gestaar
9. jou boeksak toe
10. met 'n wilde tol
11. die lug ingeskiet

1. bye-bye sir
2. you shouted
3. and for old times’ sake falsely serious
4. at the notice board
5. with hordes of sports information
6. and lists of exam rosters
7. that couldn’t touch you now
8. staring
9. And your schoolbag
10. With a wild spin
11. You threw into the air
Woordeskat!
Thumela
Die gedig is oor 'n gr12 leerder se laaste skool dag.

Die spreker in die gedig is 'n "Meneer"/ 'n onderwyser
DEEL 1:
lees ons van die skoolverlater se optrede.

DEEL 2:
handel oor die onderwyser se reaksie daarop.

DEEL 3

kry ons die spreker se gedagtes.
Ontleding
Die word "gemaak" is ‘n skakel tussen die seun en die onderwyser se gevoelens ("gemaak ernstig" en "gemaak geskok"). Dit gee voor dat hulle nie hulle regtige gevoelens wys nie.

Die meervoude soos die "lyste" en "rosters" beklemtoon waarmee die seun gekonfronteer was in sy jare by die skool (hoeveel daar was), maar nou maak die nie meer saak nie.

Assonansie van die letter “a” wat die gedig saam bind. bv. "blaaie", "saai", "wegdraai"

Die blaaie van die geskiedenis boek is verward is peronifikasie - menslike eiendomme.
Agtergrond:

Sy gedrag is tipies van ‘n jong mens wat sy emosies nie kan beheer nie.
Dit is ‘n toneel waar die leerder sy blydskap uitwys.
Die verteller is ontevrede met die seun se gedrag, en wonder of skool niks vir hom beteken het nie.
Thumela beteken “weg te stuur”in Xhosa
Elme Barnard
Send away! Stuur dit weg!
12.en 'n geskiedenisboek gepos
13.sodat die blaaie
14. verward
15.oor die verlate skoolvierkant saai
16.terwyl jy laggend
17.om 'n hoek verdwyn
18.gemaak geskok
19.het meneer weggedraai
20.maar ek het bly wonder
21.of dit vir jou
22. dan niks beteken
12.and threw your history book
13.so that the pages
14. confused
15.were scattered in the schools quad
16.while you laughed
17.and dissapeared around the coner
18.falsley shocked
19.the teacher turned away
20.and i keep wondering
21.if for you it
22. then meant anything
Tipografie
Die Spasies
Die wit (bladwit of spasie) in versreëls het ‘n funksie in ‘n gedig:
dit dui dikwels tydsverloop aan,
oorgang na ‘n volgende gedagte
en beklemtoning,

Byvoorbeeld:

“en vir oulaas gemaak ernstig”.
Die gedig kan in drie dele verdeel word:
oulaas: vir die laaste keer
gemaak: nie regtig nie
ernstig: vol erns (serious)
kennisgewingsbord: aansteekbord met inligting
(Notice board)
hordes: groot klomp
aankondigings: inligting wat bekend gemaak
word (announcements)
eksamenrooster: (examination timetable)
gestaar: stip gekyk (stare)
tol: in die ronde gedraai (spin)
geskiedenisboek: (history textbook)
blad/ blaaie: (page/ pages)
verward: deurmekaar (confused)
verlate: eensame (deserted)
skoolvierkant: plek waar kinders
kan sit (quad)
Full transcript