Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бүтээмж дээшлүүлэх "Хүн-Эрдэнэ" хөтөлбөрийн 2014 оны төлөвлө

No description
by

eerda eerda

on 10 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бүтээмж дээшлүүлэх "Хүн-Эрдэнэ" хөтөлбөрийн 2014 оны төлөвлө

Зорилго:
Бүтээлч, шинийг санаачлагч
хамт олныг төлөвшүүлэх
Бүтээмж дээшлүүлэх "Хүн-Эрдэнэ" хөтөлбөрийн 2014 оны төлөвлөгөө
Судалгаа, шинжилгээ
Сургалт
Төлөвлөгөөт ажлууд
Зорилтууд:
Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх шинэ санаачлага гаргаж, нэвтрүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажлын байр
Эрүүл, зөв төлөвшил бүхий ажилтан
Журам
"5 Сайн үйлс " зорилтот аян
"Заводын мэдээ" сонин
Болзолт уралдаан
Нэрэмжит аян
Журмын сурталчилгаа
Шинэчлэсэн журмыг батлах
Журмыг мөрдлөг болгох, биелэлтэд хяналт тавих
"5 сайн үйлс" аяныг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
"Ажлын соёл -5С " сургалт
Үнэлгээ,хяналт,зөвлөмж
Сонин
Бүтээмжийн мэдээ
Заводын өнөөгийн үйлдвэрлэл
Манлайлалын булан
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн
Хэлтэс, цех, хэсэг, албадуудын
мэдээ, мэдээлэл
Түгээлт
Мэдээний
төрөл
Дотоод сүлжээ
Web хуудас
Сайн саналын системийн программд
Спорт,урлаг
ҮЭ,ЭЗ,ЗХ-ны
үйл ажиллагааны тухай
PPT
"Шилдэг сайн санал"
"Шилдэг 5 Сайн үйлс төлөвшүүлсэн
хамт олон "
Хувь хүний хөгжил- Чадварлаг ажилтан
Эрүүл мэнд
Ажлын байрны сайжруулалт
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
Сахилга бат, өвчлөлт
Ажлын байрны зураг авалт
Заводын ажлын байрны өнөөгийн төлөв байдлын фото зураг авалт хийх
Тухайлсан хэд, хэдэн ажлын байрыг сонгон, ажлын ажилбаруудын дүрс бичлэгийг хийх
Хэмжилтүүдийг хийх
Стандартыг боловсруулан баталгаажуулах
Идэвхижүүлэлтийнарга хэмжээ
Урамшуулал
Болзолт уралдаан
Уулзалт
Туршлага, судлалт
Сургалт
Сурталчилгаа
Гадаад улс, орны тэргүүн туршлагаас суралцах
Дотоодын ижил төстэй үйлдвэрлэлийн газруудаас туршлага судлах, сургалт
Тухайлсан нөхцөл байдлын хэрэгцээт сургалтууд
Товч агуулга:
Зорилго, зорилтууд
Төлөвлөгөөт ажлууд
Судалгаа, шинжилгээ
Идэвхижүүлэлтийн арга хэмжээ
Сургалт
Үнэлгээ, хяналт
Бүтээмжийн менежер: Г.Эрдэнэдаваа
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
Үнэлгээ, хяналт
Ажлын байрны соёлжилт
Гарцын нэмэгдэлт
Орцын хэмнэлт
Ажилтны чадавхижилт
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үнэлгээ
Өвчлөлтийн бууралт
Журам
Зорилтот аян
Болзолт уралдаан
Нэрэмжит аян

Сургалтын орчон
Гадаад улс орны тэргүүн туршлагыг үзэж танилцах
Бейнчмарктенг
Ижил төстэй үйлдвэрлэлийн газартай танилцах, туршлага солилцох
Монголын Бүтээмжийн төв
Мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
Аудиторууд бэлтгэх сургалт
Чанарын нэгдсэн удирдлагын сургалт
Ажлын байрны сургалт
Модуль I сургалт
Ахисан шатны мэдлэг олгох сургалт
Үйлдвэрийн бусад цехүүдийн хэсэг, нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцан,туршлага солилцох сургалт
Хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтууд
Сургалтын менежерт захиалга өгөх
Сургалт явагдах өдөр
Агуулга
Хамрах хүрээ
Шаардагдах багаж хэрэгслүүд
Сургалт явагдах газар
Full transcript